Kirjaston teosluettelo

Luettelo Euroopan unionin tuomioistuimen kirjaston teoksista on nyt saatavilla toimielimen internetsivuilla:

fleche D https://curia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=352CDJ_INST:VU1 open new page grey

Luettelon avulla voi tehdä teoshakuja unionin oikeuden alalta sekä luettelon kattamilta muilta oikeudenaloilta. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen oikeus, vertaileva oikeustiede, Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeus, tiettyjen muiden valtioiden oikeus ja yleinen oikeusteoria.

Euroopan unionin tuomioistuimen kirjaston teosluettelo on nykymuodossaan yksi maailman suurimmista unionin oikeutta kuvaavista luetteloista. Laajuuden selittää se, että kirjasto pyrkii hankkimaan kaikki alalla julkaistavat teokset kaikilla unionin virallisilla kielillä ja tutkii systemaattisesti kaikki noin tuhat tilaamaansa aikakauslehteä. Luetteloon tallennetaan näissä julkaistavat unionin oikeutta käsittelevät artikkelit.

Luettelo sisältää tällä hetkellä noin 340 000 teosviittausta, joista yli 80 000 käsittelee Euroopan unionin oikeutta.

Luettelo kasvaa vuosittain noin 20 000 viittauksella.