CURIA
rss
tarkennettu haku
Työpaikat

Avoimet työpaikat

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO).

Freelance-kääntäminen ja -kielentarkastus

Tulkkaus Euroopan unionissa

 

Toimielin voi tietyissä tilanteissa ottaa palvelukseensa myös väliaikaisia tai ylimääräisiä sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Väliaikaiset toimihenkilöt hoitavat etenkin virkoja, joihin on tulevaisuudessa tarkoitus nimittää varallaololuetteloon merkitty henkilö. He voivat myös toimia määräaikaisissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Ylimääräiset sopimussuhteiset toimihenkilöt puolestaan hoitavat sairauden tai äitiysvapaan vuoksi poissa olevien virkamiesten tehtäviä. Heitä voidaan myös palkata tilapäisen työruuhkan ajaksi.

Henkilöstö on jaettu kahteen ryhmään. AD-tehtäväryhmässä toimii hallintovirkamiehiä ja juristi-lingvistejä, AST-tehtäväryhmässä hallintoassistentteja. Ensimmäisessä edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, jälkimmäisessä korkea- tai keskiasteen tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

Henkilöstöä palkataan useimmin seuraaviin töihin:

AD-tehtäväryhmä

  • oikeudelliset hallintovirkamiehet (kirjaamo, kirjastotehtävät, tutkimus- ja dokumentaatiotehtävät)
  • tulkit
  • juristi-lingvistit (oikeudellisten asiakirjojen kääntäminen vähintään kahdesta unionin virallisesta kielestä)
  • tietotekninen henkilöstö

AST-tehtäväryhmä

  • sihteeritöitä hoitavat assistentit
  • kielentarkastajat
  • tietotekninen henkilöstö

Avoimet työpaikat


Käännöspalvelu käyttää säännöllisesti myös freelance-kääntäjiä.

Tulkeille järjestettävistä avoimista kilpailuista ja freelance-tulkkien työmahdollisuuksista löytyy lisätietoa tästä linkistä.

LTuomioistuin ottaa jatkuvasti vastaan vapaamuotoisia hakemuksia ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteessa

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

Hakemuksessa kerrotaan, mistä tehtävistä hakija on kiinnostunut (juristi, juristi-lingvisti, tulkki, sihteeri, kirjanpitäjä jne.) Ansioluettelon laadinnassa suositellaan käytettäväksi Europass-mallia (http://europass.cedefop.europa.eu/). Hakemukset säilytetään kaksi vuotta, ja ne voidaan huomioida sopivien paikkojen avautuessa.

Ks. myös: - Tietoa tietosuojasta pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.