CURIA
rss
avanceret søgning
Stillinger

Liste over ledige stillinger

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

freelance-oversættere

"At tolke for Europa"

 

Under visse omstændigheder kan Domstolen imidlertid benytte sig af midlertidigt ansatte eller af kontraktansatte. Midlertidigt ansatte ansættes primært i stillinger, som med tiden vil blive besat af personer, som har bestået en udvælgelsesprøve. De kan ligeledes ansættes i stillinger, som kræver en særlig profil til tidsbegrænsede opgaver. Kontraktansatte erstatter tjenestemænd, som ikke kan udøve deres funktioner på grund af sygdom eller barselsorlov. De ansættes ligeledes for at styrke en tjenestegren, som står over for en stor arbejdsbyrde.

Personalet kan inddeles i to kategorier: ansættelsesgruppe AD, som omfatter administratorer og jurist-lingvister, samt ansættelsesgruppe AST, som omfatter assistenter til varetagelse af administrative opgaver. Ansættelsesgruppe AD forudsætter mindst en universitetsuddannelse, og ansættelsesgruppe AST forudsætter mindst en videregående uddannelse eller en uddannelse på gymnasialt niveau efterfulgt af 3 års erhvervserfaring.

Institutionens ansættelsesbehov vedrører oftest følgende erhverv:

I ansættelsesgruppe AD:

  • administrator-jurist på et justitskontor eller til områderne biblioteksvæsen, forskning og dokumentation
  • tolk
  • jurist-lingvist til oversættelse af juridiske tekster fra mindst to af Den Europæiske Unions officielle sprog
  • it-medarbejder.

I ansættelsesgruppe AST:

  • assistent til varetagelse af sekretariatsfunktioner
  • korrekturlæser
  • it-medarbejder.

Liste over ledige stillinger


I øvrigt benytter Generaldirektoratet for Oversættelsen regelmæssigt freelance-oversættere.

For yderligere oplysninger om udvælgelsesprøver for tolke og mulighederne for freelance-tolke, henvises til siden "At tolke for Europa".

Desuden kan enhver interesseret når som helst sende en uopfordret ansøgning, hvori der redegøres for baggrunden for, at stillingen søges, ledsaget af et curriculum vitæ til følgende e-mail-adresse:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

I ansøgningen skal det angives, hvilken stilling ansøgningen vedrører (f.eks. jurist, jurist-lingvist, tolk, sekretær, it-medarbejder, bogholder osv.).
Det anbefales, at der til brug for curriculum vitæet benyttes formatet "Europass" (se http://europass.cedefop.europa.eu/). Uopfordrede ansøgninger opbevares i to år og kan blive taget i betragtning, såfremt der bliver passende stillinger ledige.

Se også: - Information om Domstolens behandling af personoplysninger pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.