Udbud

I de tilfælde, der reguleres i De Europæiske Fællesskabers finansforordning, skal Domstolen iværksætte udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

 Udbuddene offentliggøres jævnligt i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende og findes på TED-databasen "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) som dagligt ajourføres på internettet.

 Oplysningerne, der findes på Domstolens hjemmeside, er af uformel karakter og er som regel hverken oversat til alle de officielle sprog eller udtømmende.

 Disse oplysninger erstatter under ingen omstændigheder den endelige offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.

Generaldirektoratet for Flersprogethed - Freelancemedarbejdere

Forudgående offentliggørelse af kontrakter mellem 15.000,01 EUR og tærsklerne i udbudsdirektiv 2014/24 EU

Årlig liste over kontrakter [punkt 3.3, litra a), i bilag I til finansforordningen] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Årlig liste over kontrakter [punkt 3.3 litra e), i bilag I til finansforordningen]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 

Årlig liste over ændringer af kontrakter [artikel 172, stk. 3, første afsnit, litra a) og b), i finansforordningen, som er under tærsklerne i direktiv 2014/24/EU og i artikel 173, stk. 1, første afsnit, litra c), i finansforordningen] 2016 / 2017 / 20182019 

Årlig liste over kontrakter, der er tildelt i overensstemmelse med punkt 11.1, andet afsnit, litra h) og litra j) til m), i bilag I til finansforordningen 2019 

TED – årlig liste over kontrahenter 2007 / 2008 / 2010 Tjenester / 2010 Vareindkøbs / 2010 Bygge og anlæg / 2011 / 2012 Tjenester / 2013 Tjenester / 2014 Tjenester  

Oplysninger til kontrahenterne :

Almindelige betingelser for købskontrakter af beskeden værdi -version 01/2019- (Oplysningerne findes for tiden på følgende sprog)

Bankoplysninger

Erklæring vedrørende beskyttelse af personoplysninger ved validering af juridiske personer og bankkonti samt af finansielle transaktioner i tilknytning hertil

- Erklæring om beskyttelse af personoplysninger inden for rammerne af offentlige udbud

- Erklæring om beskyttelse af personoplysninger inden for rammerne af EDES

MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Igangværende udbud

Luxembourg-Luxembourg: Inspektion af bygningskonstruktioner, færdiggørelsesarbejder og udendørs indretning i samtlige af Den Europæiske Unions Domstols ejendomme
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  19-11-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Luxembourg-Luxembourg: Indgåelse af rammeaftaler vedrørende sproglig verificering samt korrigering af stave- og typografifejl i forslag til afgørelser; (på fransk) fra generaladvokaterne ved Den Europæiske Unions Domstol.
Begrænset udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  09-11-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Luxembourg-Luxembourg: Levering af hvidt A4-papir til Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  05-10-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Luxembourg-Luxembourg: Drift af restaurationstjenester og tilhørende tjenester — vask/rensning
Udbud med forhandling
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  15-09-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen

Udbud under evaluering/afsluttede udbud

Tilpasnings-, renovations- og reparationsarbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  09-12-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Design, udførelse og drift af it-løsninger til Domstolen
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  17-04-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Luxembourg-Luxembourg: Flytte- og håndteringstjenester til Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  29-01-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Rengøring af bygninger og pleje af grønne områder ved Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  29-08-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Laboratorietjenester vedrørende medicinske analyser
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  23-08-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Levering af sikkerhedsskabe til Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  03-01-20
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Levering af ergonomiske kontorstole til Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  13-09-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Integrated Case Management System
Udbud med forhandling
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  30-09-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Sikkerhedsvagt- og brandsikkerhedstjenester til bygningerne for Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Anklagemyndighed samt kvalitetsvurdering af disse tjenester og rådgivning om sikring og sikkerhed
Begrænset udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  29-08-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Genindretning af voteringssalen, anneks C, Den Europæiske Unions Domstol - 4. Etage
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  14-02-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Levering af konferenceborde med multimedieopkobling til Den Europæiske Unions Domstol
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  01-02-19
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Tjenesteydelser vedrørende køreundervisning for chauffører ved EU-institutioner i Bruxelles og Luxembourg
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  21-12-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Udarbejdelse på fransk af domme og kendelser fra EU-domstole, der i oplysningsøjemed indgår i en samling af afgørelser.
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  26-10-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Flytning af Den Europæiske Unions Domstols administrative afdelinger
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  01-11-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Sikring af sikkerheds- og brandssikringscenter
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  24-09-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen
Levering af bøger og faglige tidsskrifter inden for jura
Offentligt udbud
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:  19-03-18
Udbudsmaterialet er udelukkende tilgængeligt på platforment e-Tendering via det link, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen