CURIA
rss
avanceret søgning
Udbud

Igangværende udbud

Udbud under evaluering/afsluttede udbud

Generaldirektoratet for oversættelse - Freelancemedarbejdere

Forudgående offentliggørelse af kontrakter mellem 15.000,01 EUR og tærsklerne i udbudsdirektiv 2014/24 EU

Årlig liste over kontrakterne [art. 124, stk. 3, litra a), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen] 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Årlig liste over kontrakterne [art. 124, stk. 3, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Årlig liste over ændringer i kontrakter [finansforordningens art. 114a, stk. 3, litra a) og b),], der er under tærsklerne i udbudsdirektiv 2014/24 EU, finansforordningens art. 114a, stk. 3, litra c) 2016

TED – årlig liste over kontrahenter 2007 / 2008 / 2010 Tjenester / 2010 Vareindkøbs / 2010 Bygge og anlæg / 2011 / 2012 Tjenester / 2013 Tjenester / 2014 Tjenester  

Oplysninger til kontrahenterne

 


I de tilfælde, der reguleres i De Europæiske Fællesskabers finansforordning, skal Domstolen iværksætte udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

Udbuddene offentliggøres jævnligt i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende og findes på TED-databasen "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) som dagligt ajourføres på internettet.

Oplysningerne, der findes på Domstolens hjemmeside, er af uformel karakter og er som regel hverken oversat til alle de officielle sprog eller udtømmende.

Disse oplysninger erstatter under ingen omstændigheder den endelige offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.

Igangværende udbud :

 

GD Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Titel: Drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i Den Europæiske Unions Domstols bygninger

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist:19.01.2018 - 17:00

Dokumenter:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0

 

 

Udbud under evaluering/afsluttede udbud :

Generaldirektoratet for oversættelse

Udbudsbekendtgørelse

Titel: Indgåelse af rammekontrakt vedrørende sproglig verificering samt korrigering af stave- og typografifejl i afgørelser (på fransk) fra generaladvokaterne ved Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Begrænset udbud
Frist:26.10.2016

Dokumenter:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Generaldirektoratet for biblioteket, forskning og dokumentation

Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: - Levering af abonnementer på specialtidsskrifter
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenter:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Indbinding af tidsskrifter og bøger samt korrekturarbejde vedrørende indbinding

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenter:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: CJ-PROC-15/011 - Levering af abonnementer på specialtidsskrifter
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenter:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Direktoratet for protokol og information

 

brique

 

Generaldirektoratet for personale og finansielle Anliggender

Udbudsbekendtgørelse

Titel: Laboratorietjenester i forbindelse med medicinske analyser
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Udbudsbekendtgørelse

Ufuldstændig procedure 

Titel: Øjenundersøgelser
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum

 

brique

 

GD Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Opførelse af 2 områder med glaselementer i kældrene i Erasmus- og Thomas More-Bygningerne

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist:31/5/2017

 

Dokumenter:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Forbedring af tilgængeligheden af parkeringshus til medarbejdere ved Domstolen

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist:31/5/2017

 

Dokumenter:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Vedligeholdelse og indkøb af indendørsplanter

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist:31/5/2017

 

Dokumenter:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


 Udbudsbekendtgørelse

 Ufuldstændig procedure

Titel: Sikkerhedspavillon

Udbudsform: Begrænset udbud

Frist: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenter:

pdf icon : Notice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Sundheds- og sikkerhedskoordinering for Den Europæiske Unions Domstol

Udbudsform: Offentlig udbud

Frist: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenter:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Ændring af sikkerhedskarusseldøre i Den Europæiske Unions Domstols bygningskompleks

Udbudsform: Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse


 

Udbudsbekendtgørelse

Titel: Langfristet leje af tjenestebiler

Udbudsform: Begrænset udbud

Frist: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenter:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Forbedring og reparation af arkitektoniske detaljer og overflader — indesluttede og dækkede detaljer
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist:05.10.2016 - 17:00

Dokumenter: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Koncessionsbekendtgørelse

Titel: Drift af cateringtjenester samt levering af relaterede tjenesteydelser til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Koncessionstildelingsprocedure
Frist: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenter: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Levering af hvidt, klorfrit 80 g A4-papir til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenter:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Berigtigelse

Titel: Forbedring og reparation af arkitektoniske elementer og af færdiggørelsesarbejder - installering af teknisk udstyr
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Levering, installering og vedligeholdelse af rygekabiner i Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Udbud

Titel: Konstruktion af specialfremstillede bogreoler
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 27.11.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Forbedrings- og forandringsarbejder i sikre lokalerµ
Udbudsform: Begrænset udbud
Frist: 5.12.2015 - 17:00


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Leje af et it-rum (»Tier IV«-datacenter)
Udbudsform: Forhandling uden udbud


Udbudsbekendtgørelse

Ufuldstændig procedure

Titel: Levering af skrivebords- og gulvlamper til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 24.9.2015 - 17:00


Udbudsbekendtgørelse

Supplerende oplysninger 

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Komplet« vedligeholdelse af digitale printere af mærket Xerox, herunder periferiudstyr og tilhørende udstyr, samt vedligeholdelse af fotokopimaskiner af mærkerne Océ, Ricoh og Toshiba for Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 18.9.2015 - 17:00


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Indkøb af stole til Den Europæiske Unions Domstols retssale
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 22.9.2015 - 17:00


Udbud

Titel: Ændringer på særlige tekniske installationer i bygninger
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 29.6.2015 - 12:00


Udbud

Ufuldstændig procedure 

Titel: Ændringer på særlige tekniske installationer i bygninger
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 16.6.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: CJ 01/2015 - Indvendige indretningsarbejder i Anneau-Bygningen
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 20.5.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Arbejder vedrørende oliering af parketgulve i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 8.4.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Arbejder vedrørende installering af mobile arkivskabe i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 8.4.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Væg- og gulvmalingsarbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 8.4.2015 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Kontrakt vedrørende vedligeholdelse og pleje af grønne områder ved Den Europæiske Unions Domstols bygninger 2015-2018
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 26.1.2015

Dokumenter: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Kontrakt på området for varme, ventilation og aircondition - Installering af ventilations-, varme- og kontroludstyr i 1 af parkeringsanlæggene ved Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 12/01/2015


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Vagt- og brandsikkerhedstjenester til bygningerne for Den Europæiske Unions Domstol samt kvalitetsvurdering af disse tjenester og rådgivning om sikkerhed og sikring
Udbudsform: Begrænset udbud
Frist: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Udbud

Titel: Omplacering af Domstolens administrative afdelinger
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 14.11.2014 - 12:00


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Kontrakt vedrørende løfteudstyr - renovering af beklædning i elevatorkabinerne i tårn A og B og soklerne
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 20.10.2014


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Indbindingstjenester og levering af arkivkasser til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 16.9.2014 - 17:00


Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Omfattende elektronikforsikring
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 18.8.2014


Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse

Ufuldstændig procedure 

Titel: Kontrakt om adgangskontrol - opgradering af adgangskontrolsystemer og supplering af kortlæsere
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 15.9.2014


Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Drift og udvikling af it- og telekommunikationsinfrastruktur
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 14.7.2014


Udbudsbekendtgørelse

Ufuldstændig procedure

Titel: Levering af kapper til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 24.6.2014 - 17:00


Udbudsbekendtgørelse

Titel: Gulvbelægningsarbejder i Domstolens parkeringsanlæg Erasmus og Thomas More
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 21.5.2014 - 23:59


Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Luxembourg: Indkøb af stole til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig udbud
Frist: 7.5.2014 - 17:00


Udbud

Berigtigelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Vedligeholdelse og udvikling af it-systemer
Udbudsform: Åben
Fristudløb: 30.4.2014 - 15:00


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Brugersupport
Udbudsform: Åben
Fristudløb: 7.4.2014 - 15:00


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Kontrakt vedrørende vedligeholdelse og rengøring af Den Europæiske Unions Domstols bygninger 2014-2018
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 27.1.2014 - 23:59


Udbud

Titel: Levering af naturgas til Den Europæiske Unions Domstols bygning T fra 1.1.2014 til 30.9.2014
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 8.11.2013 - 23:59 


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Komplet vedligeholdelse af 2 digitale printere af mærket Toshiba til Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 23.10.2013 - 17:30


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Levering, installering og »almindelig« vedligeholdelse af kasseterminaler (salgsterminaler eller kasseapparater) og tilhørende udstyr til cateringtjenesten i Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 9.10.2013 - 17:30 


Udbud

Ufuldstændig procedure

Titel: Drift og udvikling af it-infrastruktur
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 24.9.2013 - 15:00 


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Levering af tjenestebeklædning til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Forhandling uden udbud
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT):
Direktiv 2004/18/EF


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Bygning »Allegro« - Nyistandsættelse
Udbudsform: Hastende begrænset udbud
Fristudløb: 11.6.2013 - 23:59


Udbud

Titel: Drift, vedligeholdelse og levering af udstyr til multimedieinfrastrukturen i retssale, konferencesale og mødelokaler i de bygninger, der huser eller kommer til at huse Den Europæiske Unions Domstol og Europa-Kommissionen
Udbudsform: Udbud efter forhandling uden indkaldelse af bud.


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Arbejder vedrørende genopsætning og levering af mobile opbevaringsskabe i Den Europæiske Unions Domstols lokaler
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 11.3.2013 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 

Titel: Snedkerarbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 11.3.2013 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Arbejder vedrørende skiltning i Domstolens bygninger i Luxembourg
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 11.3.2013 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Malearbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 26.3.2013 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: L-Luxembourg: Arbejder vedrørende ændring af tekniske specialinstallationer i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 15.4.2013


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Flytning af tjenestegrene ved Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 17.12.2012 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Malearbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 17.12.2012 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Snedkerarbejder i Den Europæiske Unions Domstols bygninger
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 17.12.2012 - 23:59


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: L-Luxembourg: Tjenester vedrørende vedligeholdelse (hardware og software), reparation, drift af infrastruktur til fast telefoni og fax samt bistand til iværksættelse af nye tjenester og ydelser relateret til de bygninger, der anvendes af Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Åben
Fristudløb: 19.10.2012 (15:00)


Vejledende forhåndsmeddelelse

Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Langtidsleje af tjenestebiler
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 30.9.2012


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: Levering af møbler af »Frezza«-typen (eller tilsvarende) og/eller af »Dauphin«-typen (eller tilsvarende) til Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Offentlig
Fristudløb: 25.9.2012 - 17:30


Udbud

Titel: Restaurationsvirksomhed ved Den Europæiske Unions Domstol
Udbudsform: Forhandling
Fristudløb: 16.07.2012 (17:00)


Udbud

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Titel: L-Luxembourg: Tjenesteydelseskontrakt med henblik på teknisk bistand vedrørende tilsyn med projekt vedrørende gennemførelse af den femte udbygning af Den Europæiske Unions Domstols bygning
Udbudsform: Åben
Fristudløb: 11.06.2012 (23:59)

Oplysninger til kontrahenterne :

Aftaler af beskeden værdi :
Almindelige betingelser for købskontrakter af beskeden værdi -version 02/2016- (Oplysningerne findes for tiden på følgende sprog)

Bankoplysninger

Erklæring vedrørende beskyttelse af personoplysninger ved validering af juridiske personer og bankkonti samt af finansielle transaktioner i tilknytning hertil

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.