Cereri de ofertă

În cazurile prevăzute în Regulamentul financiar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este obligată să emită cereri de ofertă pentru achiziționarea de bunuri și de servicii.

Cererile de ofertă sunt publicate în mod regulat în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) actualizată zilnic pe internet.

Informațiile prezentate în paginile site ului Curții de Justiție sunt de natură informală, în general netraduse în toate limbile oficiale și neexhaustive.

Acestea nu înlocuiesc în niciun mod publicarea oficială în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Seria S.

Direcția generală multilingvism - Colaboratorii free-lance

Publicitate ex ante pentru contractele cu o valoare cuprinsă între 15.000,01€ și pragurile prevăzute de Directiva 2014/24 UE (privind contractele de achiziții publice)

Lista anuală a contractelor [punctul 3.3 lit. (a) din Anexa I la Regulamentul financiar] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Lista anuală a contractelor [punctul 3.3 lit. (e) din Anexa I la Regulamentul financiar]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Lista anuală a modificărilor contractelor [art. 172 alin. (3) primul paragraf lit. (a) și (b) din Regulamentul financiar cu o valoare inferioară pragurilor prevăzute de Directiva 2014/24 UE (privind contractele de achiziții publice), și art. 172 alin. (3) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul financiar] 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Lista anuală a contractelor atribuite în conformitate cu punctul 11.1 al doilea paragraf lit. (h) și lit. (j)-(m) din Anexa I la Regulamentul financiar  2019

TED – Lista anuală a contractanților 2007 / 2008 / 2010 Servicii / 2010 Bunuri / 2010 Lucrări / 2011 / 2012 Servicii / 2013 Servicii / 2014 Serviços 

Informații pentru contractanți:

Condiții generale pentru contractele de achiziție cu valoare scăzută -versiunea 01/2019- (Atenție ! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză)

Fişă de identificare bancară

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul validării entităților legale şi a conturilor bancare, precum şi în cadrul tranzacțiilor financiare referitoare la acestea

- Declarație privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul achizițiilor publice

NOTĂ DE INFORMARE ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Cereri de ofertă în curs

Luxemburg-Luxemburg: Inspecții ale lucrărilor structurale, lucrărilor secundare și amenajărilor exterioare ale tuturor activelor Curții de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  19.11.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Luxemburg-Luxemburg: Încheiere de contracte-cadru pentru corectarea ortografică și tipografică și verificarea lingvistică a concluziilor, în limba franceză, ale avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie restrânsă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  09.11.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  05.10.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Luxemburg-Luxemburg: Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie
Procedura competitivă cu negociere
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  15.09.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare

Cereri de ofertă în curs de evaluare/Cereri de ofertă închise

Lucrări de amenajare, renovare și reparații la clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  09.12.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  17.04.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Luxemburg-Luxemburg: Servicii de mutare și manipulare în favoarea Curții de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  29.01.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  29.08.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Servicii de laborator de analize medicale
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  23.08.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Furnizarea de dulapuri blindate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  03.01.2020
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Furnizare de scaune de birou care favorizează mișcarea pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  13.09.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Integrated Case Management System
Procedura competitivă cu negociere
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  30.09.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Servicii de pază și de protecție împotriva incendiilor pentru clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European, precum și evaluare a calității acestor servicii și consultanță în materie de securitate și siguranță.
licitaţie restrânsă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  29.08.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Reamenajarea sălii de deliberare a clădirii din anexa C a Curții de Justiție a Uniunii Europene - etajul 4
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  14.02.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  01.02.2019
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  21.12.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  26.10.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  01.11.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Securizarea punctul de control împotriva incendiilor și de securitate (PCI/PCS)
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  24.09.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare
Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic
licitaţie deschisă
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  19.03.2018
Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare