Protecția datelor cu caracter personal pe site ul Curia

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată și protecția datelor cu caracter personal.

Politica Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii se întemeiază pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018.

Pe această pagină veți găsi explicații privind prelucrările datelor cu caracter personal efectuate în cadrul consultării site‑ului internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Mai multe informații privind prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de instituție în cadrul diferitor atribuții ale acesteia sunt disponibile la rubrica „Protecția datelor personale”, care figurează în meniul „Instituția”.

 

Consultarea și utilizarea site‑ului internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene

Consultarea și utilizarea site‑ului internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene necesită uneori prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

Formulare

Site‑ul conține formulare pentru contactarea anumitor servicii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene sau pentru a le adresa o cerere. Aceste formulare prevăd că anumite date personale trebuie să fie furnizate pentru a putea răspunde cu eficacitate la cerere.

Serviciile care solicită aceste informații le prelucrează în conformitate cu regulamentul citat anterior, iar formularele conțin o notă de informare specifică privind protecția datelor cu caracter personal, care descrie în ce mod utilizează instituția datele furnizate și obiectul prelucrărilor efectuate.

În notele de informare corespunzătoare este indicat operatorul fiecăreia dintre aceste prelucrări. Notele conțin de asemenea informații cu privire la drepturile dumneavoastră în materia protecției datelor cu caracter personal și cu privire la persoanele care trebuie contactate dacă aveți întrebări legate de prelucrarea acestor date.

Cookie‑uri

Acest site utilizează cookie‑uri pentru buna funcționare a site‑ului și pentru a facilita navigarea.

În anumite cazuri, pe calculatorul utilizatorului pot fi instalate cookie‑uri care provin de la terți. Acesta este cazul printre altele în situația vizionării unor clipuri video pe YouTube sau atunci când utilizatorul acceptă urmărirea navigării sale pentru nevoi legate de analiza și de ameliorarea site‑ului.

Mai multe informații asupra utilizării cookie‑urilor și asupra mijloacelor de a le șterge sau de a nu le mai primi sunt disponibile pe pagina consacrată cookie‑urilor.

Platforme de comunicare socială

Curtea de Justiție a Uniunii Europene utilizează anumite platforme de comunicare socială în cadrul politicii sale de comunicare externă. Este vorba în special despre canalul YouTube al Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și despre contul Twitter al Direcției de Comunicare.

Site‑ul oferă de asemenea posibilitatea de a partaja informații pe Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest sau Reddit.

Puteți avea acces la aceste platforme de comunicare socială prin utilizarea butoanelor corespunzătoare atunci când acestea figurează pe site‑ul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste platforme au propriile politici de protecție a vieții private. Atunci când accesați aceste site‑uri, părăsiți site‑ul Curții de Justiție a Uniunii Europene, iar datele dumneavoastră vor fi prelucrate de aceste platforme de comunicare socială, în conformitate cu propria lor politică în materia respectării vieții private.

Clipuri video YouTube pot fi de asemenea vizionate direct pe site‑ul Curții. În acest caz, YouTube poate utiliza direct cookie‑uri sau alte mijloace de urmărire. Pentru a evita această urmărire, vă invităm să consultați recomandările de pe pagina noastră referitoare la cookie‑uri.

Who is who

Site‑ul conține de asemenea un link către Anuarul oficial al Uniunii Europene, administrat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Atunci când deschideți pagina care conține acest anuar, părăsiți site‑ul Curții de Justiție a Uniunii Europene, devenind aplicabilă politica în materie de respectare a vieții private a Oficiului pentru Publicații.

Contact

Responsabilul pentru protecția datelor

Responsabilul pentru protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, atunci când Curtea de Justiție a Uniunii Europene acționează în exercitarea altor atribuții decât cele judiciare, și asigură consilierea operatorilor din cadrul instituției cu privire la respectarea obligațiilor lor legate de protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilul pentru protecția datelor poate fi contactat pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul consultării site‑ului internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin utilizarea formularului de contact al site‑ului și specificând că obiectul întrebării privește „prelucrarea datelor mele personale de către Curtea de Justiție a UE”.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Pentru toate instituțiile Uniunii Europene, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea atribuțiilor sale judiciare, autoritatea de control independentă este Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Aveți dreptul să introduceți o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu respectă Regulamentul (UE) 2018/1725.