Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană acționează pentru respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal.

Politica în materie de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii se întemeiază pe Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018.

Deși este posibilă parcurgerea acestui site fără furnizarea vreunei informații personale, acest tip de informații este uneori necesar pentru a obține serviciile online dorite.

Paginile și serviciile care necesită aceste informații le prelucrează potrivit regulamentului citat anterior și conțin o notă de informare specifică referitoare la protecția datelor cu caracter personal care descrie modul de utilizare a acestor date.

În această privință:

  • pentru fiecare serviciu online, un operator determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal și asigură conformitatea acestui serviciu cu Regulamentul 2018/1725;
  • responsabilul cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin;
  • Curtea de Justiție a Uniunii Europene păstrează o evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, pe care o puteți consulta adresându‑vă responsabilului cu protecția datelor (pentru mai multe informații, consultați pagina referitoare la responsabilul cu protecția datelor);
  • Pentru toate instituțiile Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene atunci când acționează în exercitarea funcțiilor sale jurisdicționale, autoritatea de control independentă este Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Acest site oferă uneori legături către site‑uri externe. Dat fiind că nu le controlăm, vă invităm să verificați politica lor în materie de respectare a vieții private.

Ce este un serviciu online?

Un serviciu online este un serviciu sau o resursă accesibilă pe internet în scopul ameliorării comunicării între cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

Trei tipuri de servicii online sunt sau vor fi propuse pe acest site:

  • servicii de informare care dau cetățenilor, mass‑mediei, întreprinderilor, administrațiilor și celorlalți operatori un acces simplu și eficace la informații, ameliorând astfel transparența și înțelegerea politicilor și a activităților Uniunii Europene;
  • servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, cu întreprinderile, cu societatea civilă și cu actorii publici;
  • servicii de contractare care dau acces la toate formele elementare de contractare cu UE, referitoare de exemplu la achiziții publice, la operațiuni financiare, la recrutare, la înscrierea la evenimente, la obținerea sau cumpărarea unor documente, etc.

Ce prelucrare asigurăm pentru e-mailurile și pentru mesajele trimise?

Numeroase pagini ale site-ului permit comunicarea cu diferitele servicii prin trimiterea unui e‑mail sau prin utilizarea unui formular de contact.

Atunci când trimiteți un mesaj, datele dumneavoastră personale nu sunt înregistrate decât în măsura necesară pentru a vă răspunde. În cazul în care echipa responsabilă nu vă poate oferi un răspuns, ea poate transmite mesajul dumneavoastră unui alt serviciu.

În cazul în care aveți vreo întrebare referitoare la prelucrarea căreia îi fac obiectul mesajele dumneavoastră sau datele dumneavoastră cu caracter personal, o puteți include în mesajul dumneavoastră.