Ochrana osobních údajů na stránkách Curia

Jedním z cílů Evropské unie je prosazovat respektování soukromí a ochranu osobních údajů.

Politika Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018.

Na této stránce je vysvětleno, jak jsou osobní údaje zpracovávány při prohlížení webových stránek Soudního dvora Evropské unie.

Více informací o zpracování osobních údajů orgánem v souvislosti s jeho různými pravomocemi naleznete v rubrice „Ochrana osobních údajů“ pod položkou hlavního menu „Orgán“.

 

Prohlížení a používání webových stránek Soudního dvora Evropské unie

Prohlížení a používání webových stránek Soudního dvora Evropské unie někdy vyžaduje zpracovávání osobních údajů.

Formuláře

Webové stránky obsahují formuláře určené ke kontaktování některých služeb Soudního dvora Evropské unie nebo k zaslání žádosti těmto službám. K tomu, aby bylo možné na žádost náležitě reagovat, je nutné poskytnout v těchto formulářích určité osobní údaje.

Služby, které tyto údaje vyžadují, tyto údaje zpracovávají v souladu s výše zmíněným nařízením a formuláře obsahují zvláštní informační sdělení o ochraně osobních údajů, v němž je popsán způsob, jakým orgán poskytnuté údaje používá, a předmět provedeného zpracování.

V jednotlivých informačních sděleních je označen příslušný správce těchto údajů. Tato sdělení obsahují i informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů a o osobách, které můžete kontaktovat v případě dotazů na zpracování těchto údajů.

Soubory Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby správně fungovaly a aby jejich prohlížení pro Vás bylo pohodlnější.

V některých případech mohou být na zařízení uživatele instalovány soubory cookies třetích stran. Tak je tomu mimo jiné při zobrazování videí z YouTube nebo když uživatel povolí sledování svého prohlížení pro účely analýzy a vylepšování webových stránek.

Více informací o používání cookies a o způsobech, jak je smazat nebo jak zabránit jejich přijímání, obsahuje stránka věnovaná souborům cookies.

Sociální média

Soudní dvůr Evropské unie v rámci své politiky vnější komunikace využívá některá sociální média. Jde zejména o kanál Soudního dvora Evropské unie na YouTube a o účet ředitelství komunikace na Twitteru.

Stránky také umožňují sdílení informací přes Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest či Reddit.

Přístup k těmto sociálním médiím umožňují příslušné ikony umístěné na webových stránkách Soudního dvora Evropské unie. Každé sociální médium má svou vlastní politiku ochrany soukromí. Při vstupu na jejich webové stránky opouštíte webové stránky Soudního dvora Evropské unie a Vaše údaje jsou zpracovávány těmito sociálními médii v souladu s jejich vlastní politikou ochrany soukromí.

Videa z YouTube lze zobrazovat i přímo na webových stránkách Soudního dvora. V tomto případě může přímo YouTube používat soubory cookies nebo jiné prostředky sledování. Pokud si přejete deaktivovat toto sledování, přečtěte si prosím naše doporučení uvedená na stránce věnované souborům cookies.

Who is who

Webové stránky obsahují také odkaz na oficiální adresář Evropské unie spravovaný Úřadem pro publikace Evropské unie. Při vstupu na webové stránky obsahující tento adresář opouštíte webové stránky Soudního dvora Evropské unie a uplatní se politika ochrany soukromí Úřadu pro publikace.

Kontakt

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v případech, kdy Soudní dvůr Evropské unie vykonává jiné než soudní pravomoci, zajišťuje uplatňování nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a poskytuje správcům osobních údajů v rámci orgánu poradenství v oblasti dodržování jejich povinností souvisejících s ochranou osobních údajů.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů při prohlížení webových stránek Soudního dvora Evropské unie; kontaktovat jej můžete prostřednictvím kontaktního formuláře, ve kterém jako předmět své otázky zvolíte možnost „zpracovávání mých osobních údajů Soudním dvorem EU“.

Evropský inspektor ochrany údajů

Ve všech orgánech Evropské unie – s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí – vykonává nezávislý dohled v této oblasti evropský inspektor ochrany údajů. Domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s nařízením (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů.