Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ je v současné době založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 (tedy nikoli na obecném nařízení (EU) 2016/679, tj. „GDPR“, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES). Nové znění nařízení č. 45/2001 se aktuálně přijímá. Právní upozornění na těchto stránkách budou aktualizována podle nového znění.

Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

  • správce údajů vymezuje pro každou specifickou elektronickou službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;
  • inspektor ochrany údajů dohlíží na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);
  • nezávislý dohled ve všech orgánech EU – s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí – v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů.

Tyto stránky někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky. Ty Soudní dvůr nespravuje, a proto vám doporučujeme si prostudovat jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba je internetová služba nebo nástroj ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na těchto stránkách již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

  • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU;
  • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty;
  • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.