Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů a chránit osobní údaje.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018.

Tyto stránky lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete.

Internetové stránky a služby, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a obsahují zvláštní informaci o ochraně osobních údajů s uvedením způsobu použití těchto údajů.

V této souvislosti:

  • správce údajů vymezuje pro každou specifickou elektronickou službu účely a prostředky zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu s nařízením 2018/1725;
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží na uplatňování ustanovení uvedeného nařízení a správcům údajů poskytuje poradenství v otázkách plnění jejich povinností;
  • Soudní dvůr Evropské unie vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, do nichž můžete nahlédnout u pověřence pro ochranu osobních údajů (pro více informací přejděte na stránku pověřenec pro ochranu osobních údajů);
  • nezávislý dohled ve všech orgánech EU – s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí – v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů.

Tyto stránky místy obsahují odkazy na externí internetové stránky. Ty Soudní dvůr nespravuje, a proto vám doporučujeme si prostudovat jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba je internetová služba nebo nástroj ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na těchto stránkách již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

  • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU;
  • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty;
  • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Jak zpracováváme Vámi zaslané e-maily a zprávy?

Mnohé z těchto internetových stránek umožňují komunikaci s různými útvary zasláním e-mailu nebo použitím kontaktního formuláře.

Zašlete-li zprávu, dochází k zaznamenání Vašich osobních údajů pouze v rozsahu, v němž je to nezbytné pro podání odpovědi. Nemůže-li Vám příslušný tým podat odpověď, může Vaši zprávu předat jinému útvaru.

Máte-li dotazy ke zpracování vašich zpráv nebo osobních údajů, můžete je připojit ke své zprávě.