Etická pravidla pro členy

Členové a bývalí členové Soudního dvora podléhají etickým pravidlům upraveným Smlouvami, statutem Soudního dvora Evropské unie a jednacím řádem Soudního dvora.

Dále se na ně vztahují Pravidla chování členů a bývalých členů Soudního dvora Evropské unie, která byla přijata společně Soudním dvorem a Tribunálem a jejichž cílem je vyjasnit určité povinnosti vyplývající z výše uvedených právních norem. 

V souladu s požadavky na transparentnost stanovenými v Pravidlech chování jsou externí činnosti členů po jejich uskutečnění každoročně zveřejňovány na internetových stránkách orgánu.