Upozornění

Oficiální zdroje představují pouze verze zveřejněné ve „Sbírce rozhodnutí" a „Úředním věstníku Evropské unie".

Ostatní dokumenty obsažené na internetových stránkách orgánu jsou k dispozici pro účely informování veřejnosti a mohou být měněny.

Reprodukce informací a textů poskytnutých na těchto stránkách je povolena za podmínky, že je uveden jejich zdroj. Upozorňujeme čtenáře na to, že některé části těchto informací a textů mohou být chráněny právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem.

Vytváření odkazů na konkrétní stránky těchto stránek je povolené za podmínky, že:

- okno prohlížeče (browser) neobsahuje žádnou jinou informaci kromě konkrétní stránky těchto stránek, na kterou je odkazováno, a adresu této stránky;

- žádná informace uvedená na této stránce nebude pozměněna.