Tiskové zprávy

č. 107/2021 : 17. června 2021
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-203/20
AB a další
Avocate générale Kokott : mandat d’arrêt européen motivé par l’enlèvement du fils d’un ancien président slovaque et émis après la révocation d’une amnistie

č. 106/2021 : 17. června 2021
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-55/20
Ministerstwo Sprawiedliwości
Svoboda usazování

č. 105/2021 : 17. června 2021
Svoboda usazování
Systematické zaznamenávání IP adres uživatelů a sdělování jejich jmen a poštovních adres nositeli práv duševního vlastnictví nebo třetí osobě za účelem podání žaloby na náhradu škody je za určitých podmínek přípustné

č. 104/2021 : 16. června 2021
Usnesení Soudního dvora ve věcech C-684/20 P, C-685/20 P
Sharpston v. Rada a Conférence des Représentants des Gouvernements des États membres
en fr
Institucionální právo

č. 103/2021 : 15. června 2021
Zásady práva Společenství
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Soudní dvůr upřesnil podmínky výkonu pravomocí vnitrostátních dozorových úřadů v souvislosti s přeshraničním zpracováním údajů

č. 102/2021 : 10. června 2021
Životní prostředí a spotřebitelé
Generální advokát M. Bobek: Soudní dvůr by měl zamítnout kasační opravné prostředky proti rozsudku Tribunálu, kterým byly zrušeny příliš vysoké mezní hodnoty emisí oxidů dusíku, jež stanovila Komise pro zkoušky emisí v reálném provozu v návaznosti na skandál "dieselgate"

č. 101/2021 : 10. června 2021
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-901/19
Bundesrepublik Deutschland () a individuelles")
Prostor svobody, bezpečnosti a práva

č. 100/2021 : 10. června 2021
Rozsudky Soudního dvora ve věcech C-609/19, C-776/19 - C-782/19
BNP Paribas Personal Finance
Životní prostředí a spotřebitelé

č. 99/2021 : 10. června 2021
Sbližování právních předpisů
Článek v tištěných novinách, který uděluje nepřesné zdravotní doporučení týkající se použití určité rostliny, jehož dodržení způsobilo újmu na zdraví čtenáře, nepředstavuje vadný výrobek ve smyslu unijního práva

č. 98/2021 : 9. června 2021
Státní podpora
Tribunál zrušil pro nedostatek odůvodnění rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje státní podpora poskytnutá Německem ve prospěch letecké společnosti Condor Flugdienst

Tiskové zprávy jsou neoficiálními dokumenty pro potřeby sdělovacích prostředků, které Soudní dvůr nezavazují