Tiskové zprávy

č. 50/2019 : 11. dubna 2019
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Volný pohyb osob

č. 49/2019 : 11. dubna 2019
Průmyslová politika
Generální advokátka E. Sharpston: Soudní dvůr by měl zamítnout žalobu České republiky proti unijnímu právnímu předpisu, kterým se zavádějí přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní

č. 48/2019 : 11. dubna 2019
Zásady práva Společenství
Generální advokát E. Tančev: Soudní dvůr by měl rozhodnout, že polské právní předpisy snižující věk odchodu do důchodu pro soudce Nejvyššího soudu jsou v rozporu s unijním právem

č. 47/2019 : 4. dubna 2019
Informace
en fr

č. 46/2019 : 4. dubna 2019
Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker a BVR Busverkehr Rheinland
de
Doprava

č. 45/2019 : 4. dubna 2019
Doprava
Letecký dopravce je povinen zaplatit cestujícím náhradu za zpoždění letu trvající tři nebo více hodin v případě poškození pneumatiky letadla šroubem ležícím na vzletové nebo přistávací dráze pouze tehdy, pokud nenasadil veškeré prostředky, kterými disponuje, aby omezil zpoždění letu

č. 44/2019 : 28. března 2019
Státní podpora
Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Komise, podle něhož německý zákon o obnovitelných zdrojích energie z roku 2012 (zákon EEG z roku 2012) zahrnuje státní podporu

č. 43/2019 : 28. března 2019
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-569/17
Komise v. Španělsko (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Životní prostředí a spotřebitelé

č. 42/2019 : 27. března 2019
Životní prostředí a spotřebitelé
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě on-line nákupu se použije na matraci, jejíž ochranná fólie byla po dodání odstraněna

č. 41/2019 : 26. března 2019
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Evropské občanství

Archiv

Tiskové zprávy jsou neoficiálními dokumenty pro potřeby sdělovacích prostředků, které Soudní dvůr nezavazují