Tiskové zprávy

č. 194/2022 : 1. prosince 2022
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-626/21
Funke
Avocate générale Ćapeta : les opérateurs économiques ont le droit de demander qu’une notification RAPEX soit complétée sur le fondement des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

č. 193/2022 : 1. prosince 2022
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-699/21
E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie)
Prostor svobody, bezpečnosti a práva

č. 192/2022 : 30. listopadu 2022
Státní podpora
Výstavba nových jaderných reaktorů: Tribunál zamítl žalobu podanou Rakouskem zpochybňující maďarskou investiční podporu schválenou Komisí

č. 191/2022 : 24. listopadu 2022
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Životní prostředí a spotřebitelé

č. 190/2022 : 23. listopadu 2022
Sbližování právních předpisů
Tribunál zrušil nařízení Komise v přenesené pravomoci z roku 2019 v rozsahu, v němž se týká harmonizované klasifikace a označení oxidu titaničitého jako karcinogenní látky při vdechování v některých formách prášku

č. 189/2022 : 22. listopadu 2022
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Státní příslušník třetí země, který je vážně nemocný, nemůže být vyhoštěn, pokud by mu v případě absence vhodné léčby v zemi, do níž má být navrácen, hrozilo, že v této zemi bude vystaven nebezpečí, že se bolest spojená s tímto onemocněním náhle, značně a nezvratně zvýší

č. 188/2022 : 22. listopadu 2022
Sbližování právních předpisů
Směrnice proti praní peněz: ustanovení, podle něhož musí být informace o skutečných majitelích společností zapsaných v rejstříku na území členských států vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti, je neplatné

č. 187/2022 : 17. listopadu 2022
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-123/21 P
Changmao Biochemical Engineering v. Komise
Vnější vztahy

č. 186/2022 : 17. listopadu 2022
Svoboda usazování
Ochrana důvěrných informací v oblasti zadávání veřejných zakázek musí být poměřena s požadavky na transparentnost a účinnou soudní ochranu

Tiskové zprávy jsou neoficiálními dokumenty pro potřeby sdělovacích prostředků, které Soudní dvůr nezavazují