Tiskové zprávy

č. 204/2018 : 17. prosince 2018
Usnesení Soudního dvora ve věci C-619/18 R
Komise v. Polsko
Zásady práva Společenství

č. 203/2018 : 14. prosince 2018
Rozsudek Tribunálu ve věci T-400/10 RENV
Hamas v. Rada
en fr
Vnější vztahy

č. 202/2018 : 13. prosince 2018
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-492/17
Rittinger a další
Státní podpora

č. 201/2018 : 13. prosince 2018
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-385/17
Hein
DFON

č. 200/2018 : 13. prosince 2018
Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Prostor svobody, bezpečnosti a práva

č. 199/2018 : 13. prosince 2018
Institucionální právo
Soudní dvůr zrušil povinnost nahradit škodu včetně úroků uloženou Evropské unii Tribunálem Evropské unie z titulu nákladů na bankovní záruku vynaložených několika podniky v souvislosti s nepřiměřenou délkou soudního řízení před Tribunálem Evropské unie

č. 198/2018 : 13. prosince 2018
Životní prostředí a spotřebitelé
Tribunál Evropské unie vyhověl žalobám podaným městy Paříž, Brusel a Madrid a částečně zrušil nařízení Komise, kterým stanovila příliš vysoké mezní hodnoty emisí oxidů dusíku použitelné při nových zkouškách nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel

č. 197/2018 : 13. prosince 2018
Stanovisko generálního advokáta ve věci C-299/17
VG Media
Sbližování právních předpisů

č. 196/2018 : 13. prosince 2018
Hospodářská soutěž
Tribunál částečně zrušuje rozhodnutí Komise týkající se protisoutěžních praktik na slovenském telekomunikačním trhu

č. 195/2018 : 12. prosince 2018
Vnější vztahy
Tribunál potvrdil rozhodnutí Rady z let 2017 a 2018 o prodloužení omezujících opatření vůči H. Mubarakovi, bývalému egyptskému prezidentovi, s ohledem na probíhající soudní řízení týkající se zneužití egyptských státních prostředků

Archiv

Tiskové zprávy jsou neoficiálními dokumenty pro potřeby sdělovacích prostředků, které Soudní dvůr nezavazují