Priopćenja za medije

Br. 97/2020 : 16. srpnja 2020.
Mišljenje nezavisnog odvjetnika u predmetu C-352/19
Région de Bruxelles-Capitale / Komisija
Poljoprivreda i ribarstvo

Br. 96/2020 : 16. srpnja 2020.
Mišljenje nezavisnog odvjetnika u spojenim predmetima C-682/18,C-683/18
YouTube
de en fr
Sloboda poslovnog nastana

Br. 95/2020 : 16. srpnja 2020.
Presuda Suda u spojenim predmetima C-133/19,C-136/19,C-137/19
Država Belgija (Regroupement familial - Enfant mineur)
Područje slobode, sigurnosti i pravde

Br. 94/2020 : 16. srpnja 2020.
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Države članice moraju dodijeliti naknadu štete svakoj žrtvi nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom, uključujući i one s boravištem na njihovu državnom području

Br. 93/2020 : 16. srpnja 2020.
Socijalna sigurnost radnika migranata
Poslodavac vozača teretnih vozila zaposlenih u međunarodnom cestovnom prijevozu je prijevoznik koji izvršava stvarni nadzor nad tim vozačima, snosi trošak njihovih plaća i raspolaže stvarnom ovlašću otkazivanja njihovih ugovora o radu

Br. 92/2020 : 16. srpnja 2020.
Vlastita sredstva Zajednica
Rumunjska i Irska osuđene su na plaćanje Komisiji paušalnih iznosa od 3 000 000 odnosno 2 000 000 eura

Br. 91/2020 : 16. srpnja 2020.
Usklađivanje zakonodavstava
Sud poništava Odluku 2016/1250 o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti

Br. 90/2020 : 15. srpnja 2020.
Presuda Općeg suda u predmetima T-778/16, T-892/16
Irska / Komisija
en fr
Državne potpore

Br. 89/2020 : 9. srpnja 2020.
Usklađivanje zakonodavstava
Ugovorna odredba o kojoj se nije pregovaralo, ali koja odražava pravilo koje se, u skladu s nacionalnim pravom, primjenjuje između ugovornih stranaka ako u tom pogledu nisu utvrđena nikakva drukčija rješenja, ne ulazi u područje primjene prava Unije o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

Br. 88/2020 : 9. srpnja 2020.
Usklađivanje zakonodavstava
U slučaju nezakonitog učitavanja filma na internetsku platformu, kao što je YouTube, nositelj prava može od operatera na temelju Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva zahtijevati samo poštansku adresu predmetnog korisnika, ali ne i njegovu adresu elektroničke pošte, IP adresu ili njegov telefonski broj

Priopćenja su neslužbeni dokumenti namijenjeni medijima te ne obvezuju Sud.