Priopćenja za tisak

Br. 203/2018 : 14. prosinca 2018.
Presuda Općeg suda u predmetu T-400/10 RENV
Hamas / Vijeće
en fr
Vanjski odnosi

Br. 202/2018 : 13. prosinca 2018.
Presuda Suda u predmetu C-492/17
Rittinger i drugi
Državne potpore

Br. 201/2018 : 13. prosinca 2018.
DFON
Za vrijeme svojeg najkraćeg godišnjeg odmora zajamčenog pravom Unije radnik ima pravo na redovnu plaću unatoč prethodnim razdobljima rada sa skraćenim radnim vremenom

Br. 200/2018 : 13. prosinca 2018.
Presuda Suda u spojenim predmetima C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Područje slobode, sigurnosti i pravde

Br. 199/2018 : 13. prosinca 2018.
Institucionalno pravo
Sud ukida presude Općeg suda Europske unije u dijelu u kojem je njima Europskoj uniji naloženo plaćanje naknade štete i kamata zbog troškova bankarske garancije koje je snosilo nekoliko poduzetnika u okviru prekomjernog trajanja postupka pred Općim sudom Europske unije

Br. 198/2018 : 13. prosinca 2018.
Okoliš i potrošači
Opći sud Europske unije prihvaća tužbe koje su podnijeli gradovi Pariz, Bruxelles i Madrid i poništava djelomično uredbu Komisije kojom se utvrđuju previsoke granične vrijednosti emisija dušikova oksida za nova ispitivanja lakih osobnih i gospodarskih vozila

Br. 197/2018 : 13. prosinca 2018.
Usklađivanje zakonodavstava
Nezavisni odvjetnik Gerard Hogan predlaže Sudu da presudi da se novi njemački propisi kojima se internetskim tražilicama zabranjuje omogućavanje pristupa isječcima novinskih proizvoda bez prethodnog odobrenja izdavača ne smiju primijeniti

Br. 196/2018 : 13. prosinca 2018.
Presuda Općeg suda u predmetima T-827/14,T-851/14
Deutsche Telekom / Komisija
Tržišno natjecanje

Br. 195/2018 : 12. prosinca 2018.
Vanjski odnosi
Opći sud potvrđuje odluke Vijeća iz 2017. i 2018. o produljenju važenja mjera ograničavanja protiv Hosnija Mubaraka, bivšeg egipatskog predsjednika, s obzirom na sudske postupke u vezi s nezakonitim prisvajanjem egipatskih državnih sredstava koji su u tijeku

Br. 194/2018 : 12. prosinca 2018.
Presuda Općeg suda u predmetima T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier / Komisija
Tržišno natjecanje

Arhiv

Priopćenja su neslužbeni dokumenti namijenjeni medijima te ne obvezuju Sud.