Vježbenička praksa

Opće informacije

Sud Europske unije svake godine nudi ograničen broj plaćenih vježbeničkih mjesta u kabinetima članova Suda i Općeg suda Europske unije te u službama Suda.

Vježbenička praksa u kabinetima članova Suda i Općeg suda Europske unije traje najmanje tri mjeseca i najviše pet mjeseci. Počinje prvog ili šesnaestog dana u mjesecu unutar dvaju razdoblja navedenih u nastavku. Vježbenička praksa u službama Suda traje pet mjeseci i počinje prvog dana prvog mjeseca svakog od dvaju razdoblja navedenih u nastavku.

Vježbenička praksa u službama Suda obavlja se poglavito u upravama za pravno prevođenje, Upravi za istraživanje i dokumentaciju, Upravi za komunikaciju, Upravi za protokol i posjete, kod pravnog savjetnika za upravne poslove, u tajništvu Općeg suda i u Upravi za usmeno prevođenje (za pravila koja se tiču vježbeničke prakse u Upravi za usmeno prevođenje vidjeti niže).

Dva su razdoblja za obavljanje vježbeničke prakse:

– od 1. ožujka do 31. srpnja (prijave se podnose od 1. srpnja do 15. rujna svake godine);

– od 16. rujna do kraja veljače za vježbeničku praksu u kabinetima i od 1. listopada do kraja veljače za vježbeničku praksu u službama (prijave se podnose od 1. veljače do 15. travnja svake godine).

Kandidati – nositelji sveučilišne diplome iz prava, političkih ili ekonomskih znanosti ili srodnog područja ili, za vježbeničku praksu u Upravi za usmeno prevođenje, diplome iz konferencijskog prevođenja – moraju podnijeti svoje prijave putem aplikacije EU CV Online u za to predviđenim rokovima. Kandidati moraju odlično poznavati jedan službeni jezik Europske unije i dobro poznavati još jedan službeni jezik. Za potrebe službe poželjno je dobro poznavanje francuskog jezika. Kandidati ne smiju imati prijašnjih vježbeničkih praksi (plaćenih ili neplaćenih) u instituciji ili tijelu Europske unije. Stipendija iznosi 1493,00 eura mjesečno. Ona ne podliježe poreznom uređenju koje se primjenjuje na dužnosnike i službenike Europske unije. Vježbenicima čije je boravište udaljeno 200 km ili više od sjedišta Suda Europske unije plaća se putni trošak u iznosu od 150,00 eura.


Vježbenička praksa u Upravi za usmeno prevođenje, u trajanju od deset do dvanaest tjedana, namijenjena je ponajprije nedavno diplomiranim konferencijskim prevoditeljima čija je jezična kombinacija korisna toj upravi. Cilj je pružiti mladim konferencijskim prevoditeljima stručno vodstvo u njihovu usavršavanju u usmenom prevođenju, posebice pravnom, što obuhvaća pripremu spisa, terminološko istraživanje i praktične vježbe u „nijemim kabinama“. Zahtijeva se pasivno znanje francuskog jezika. Odabir kandidata provodi se jednom godišnje, oko 15. rujna, za cijelu sudsku godinu (kandidature se podnose od 1. srpnja do 15. rujna svake godine). Uzmite u obzir da se rasprave ne održavaju za vrijeme sudskih praznika.

Iznimno, pod određenim uvjetima, moguća je neplaćena vježbenička praksa u kabinetu člana, na njegovu inicijativu, izvan dvaju gore navedenih razdoblja vježbeničke prakse i bez potrebe za podnošenjem zahtjeva putem aplikacije EU CV Online u gore navedenim rokovima. Te se vježbeničke prakse obavljaju u okviru početnog, profesionalnog ili trajnog usavršavanja za koje je vremenski raspored nespojiv s navedenim razdobljima vježbeničke prakse. Primjena tog režima zahtijeva da vježbenici od drugdje primaju stipendiju, naknadu ili nagradu na ime vježbeničke prakse.

Les stages Vježbenička praksa na Sudu Europske unije