CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Stáže

Všeobecné informace

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců. Stáže probíhají především na Generálním ředitelství překladatelské služby, na Ředitelství „výzkum a dokumentace", na Ředitelství komunikace, na Ředitelství Protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 30. dubna)

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí podat kandidaturu prostřednictvím aplikace EU CV Online v uvedených lhůtách.

Stipendium činí 1120,- € čistého měsíčně.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

 

 

Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině". Požaduje se znalost čtené francouzštiny. Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.

.