CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Stáže

Všeobecné informace

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše pět měsíců. Stáže probíhají především na Ředitelství „výzkum a dokumentace", na Ředitelství komunikace v oddělení seminářů a návštěv, na Generálním ředitelství překladatelské služby, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. dubna)

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí vyplnit a poté vytisknout a podepsat tuto přihlášku: EN / FR a zaslat ji na elektronickou adresu Stages.services@curia.europa.eu, spolu s detailním životopisem a opisy diplomů a/nebo osvědčení. Každý připojený soubor musí nést příjmení a jméno uchazeče o stáž a pořadové číslo. Maximální celková velikost všech přiložených souborů činí 5 MB

Pokud se setkáte s potížemi při otevírání formuláře přihlášky, doporučujeme Vám si jej stáhnout na svůj počítač a využít ke čtení formuláře program Adobe Reader namísto Vašeho prohlížeče.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině". Požaduje se znalost čtené francouzštiny. Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.

.