Staże

Informacje ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę odpłatnych, pięciomiesięcznych staży w gabinetach członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej oraz w ramach jednostek administracyjnych Trybunału.

Staże w jednostkach administracyjnych Trybunału odbywają się głównie w dyrekcjach tłumaczeń prawniczych, w dyrekcji badań i dokumentacji, w dyrekcji komunikacji, w dyrekcji ds. protokołu i wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych (co do szczegółowych warunków stażu w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych zob. informacje poniżej).

Staże odbywają się w dwóch okresach:

w dniach od 1 marca do 31 lipca (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lipca do 15 września);

w dniach od 16 września do 15 lutego - staże w gabinetach oraz w dniach od 1 października do 28 lutego – staże w jednostkach administracyjnych (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lutego do 15 kwietnia).

Kandydaci posiadający dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego, składają wnioski zgłoszeniowe przez aplikację  EU CV Online Online w wyznaczonym terminie.

Kwota stypendium wynosi 1.372, 00 EUR netto miesięcznie.

Stażyści otrzymujący stypendium, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości ponad 200 km od siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzyskują zwrot kosztów podróży w wysokości 150,00 EUR.

Ze względów administracyjnych pożądana jest dobra znajomość języka francuskiego.


Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów. Nabór kandydatów przeprowadzany jest raz do roku około 15 września, na cały rok sądowy (wnioski przyjmowane są w okresie od 1 lipca do 15 września każdego roku). Prosimy przy tym pamiętać, że rozprawy nie odbywają się podczas wakacji sądowych.