Praksa

Splošne informacije

Sodišče Evropske unije vsako leto nudi omejeno število mest za plačano petmesečno prakso v kabinetih članov Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije ter v službah Sodišča.

Praksa v službah Sodišča se opravlja predvsem pri Direktoratu za pravno prevajanje, pri Direktoratu za raziskave in dokumentacijo, pri Direktoratu za komuniciranje, pri Direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, pri sodnem tajništvu Splošnega sodišča in pri Direktoratu za tolmačenje (pogoje za prakso iz tolmačenja glej spodaj).

Praksa se opravlja v dveh obdobjih:

od 1. marca do 31. julija (vložitev prijav vsako leto od 1. julija do 15. septembra)

od 16. septembra do 15. februarja za prakso v kabinetih in od 1. oktobra do 28. februarja za prakso v službah (vložitev prijav vsako leto od 1. februarja do 15. aprila).

Kandidati z univerzitetno diplomo iz prava ali političnih ved (s pravno usmeritvijo) oziroma – za prakso pri Direktoratu za tolmačenje – diplomo iz tolmačenja morajo prijavo v določenih rokih vložiti prek aplikacije EU CV Online.

Štipendija znaša 1177,00 € neto na mesec.

Plačanim pripravnikom, katerih kraj prebivališča je od sedeža Sodišča Evropske unije geografsko oddaljen 200 km ali več, se za potne stroške prispeva 150,00€.

Iz operativnih razlogov je zaželeno dobro znanje francoščine.


Prakse v tolmačenju, ki trajajo od deset do dvanajst tednov, so namenjene predvsem mladim, ki so diplomirani konferenčni tolmači, katerih jezikovna kombinacija je zanimiva za Direktorat za tolmačenje. Cilj je mladim tolmačem omogočiti, da se pod mentorstvom izpopolnjujejo v tolmačenju, predvsem pravnem, ki zajema pripravljanje dokumentov, terminološko raziskovanje in praktične vaje v „nemi kabini". Zahteva se pasivno znanje francoščine. Izbor kandidatov se opravi enkrat letno, okoli 15. septembra, za celo sodno leto (vložitev prijav vsako leto od 1. julija do 15. septembra). Prosimo, upoštevajte, da med sodnimi počitnicami ni obravnav.