Praksa

Splošne informacije

Sodišče Evropske unije vsako leto ponuja omejeno število plačanih praks, ki trajajo pet mesecev. Prakse se opravljajo predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnemu svetovalcu za upravne zadeve, sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (za podrobnejše pogoje za prakso v tolmačenju glej spodaj).

Prakso je mogoče opravljati v dveh obdobjih:

‒ od 1. marca do 31. julija (vložitev prijav od 1. julija do 15. septembra za vsako leto)
‒ od 1. oktobra do 28. februarja (vložitev prijav od 1. februarja do 15. aprila vsako leto).

Kandidati, ki so univerzitetni diplomirani pravniki ali politologi (smer pravo), oziroma kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje, ki so diplomirani konferenčni tolmači, morajo prijavo vložiti prek aplikacije EU CV Online v za to določenih rokih.

Mesečna štipendija znaša 1120,00 EUR (neto znesek).

Za opravljanje tega dela je zaželeno dobro poznavanje francoščine.

 

 

Prakse v tolmačenju, ki trajajo od deset do dvanajst tednov, so namenjene predvsem mladim, ki so diplomirani konferenčni tolmači, katerih jezikovna kombinacija je zanimiva za Direktorat za tolmačenje. Cilj je mladim tolmačem omogočiti, da se pod mentorstvom izpopolnjujejo v tolmačenju, predvsem pravnem, ki zajema pripravljanje dokumentov, terminološko raziskovanje in praktične vaje v „nemi kabini". Zahteva se pasivno znanje francoščine. Prosimo, upoštevajte, da med sodnimi počitnicami ni obravnav.