Poročila in študije

Ta rubrika omogoča pregledovanje dokumentov, poročil in študij znanstvene, analitične ali pedagoške narave, ki jih pripravijo in izberejo Sodišče Evropske unije in sodišča, ki sodelujejo v PMEU, za boljše medsebojno poznavanje nacionalnih prav.

Gre zlasti za raziskave, ki jih za lastne potrebe opravi ali naroči Sodišče Evropske unije ali sodišče, ki sodeluje v PMEU. Te poglobljene raziskave, ki se lahko nanašajo na konkretno pravno vprašanje ali na določeno temo, prispevajo k razmisleku sodišč. Zato zelo pogosto namenoma vsebujejo primerjalnopravni vidik.

Sodišče Evropske unije v tem okviru objavlja „raziskovalna poročila“, ki jih pripravlja direktorat za raziskave in dokumentacijo ter so sestavljena v francoščini, skupaj s povzetkom, ki je na voljo tudi v angleščini.

Seznam teh poročil in študij je na voljo na dnu strani. Mogoče jih je iskati tudi z uporabo iskalne vrstice.


Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - izvršitev kazni
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - obligacijsko pravo
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Davek na dodano vrednost
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Varstvo podatkov
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - izvršitev sodne odločbe
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
kazensko pravo
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
azilna politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - odgovornost
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Temeljne pravice - državljanske pravice
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Institucionalne določbe - pravno sredstvo - pravo EU
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
nediskriminacija - enakost spolov
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Socialna politika - svoboda veroizpovedi
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Sodišča Unije | Raziskovalno poročilo
Socialna politika - Približevanje zakonodaj - odpust
en fr