Splošna predstavitev

Od ustanovitve leta 1952 je naloga Sodišča Evropske unije, da zagotavlja „spoštovanje prava pri razlagi in uporabi" pogodb.

Sodišče Evropske unije v okviru te naloge:

  • nadzira zakonitost aktov institucij Evropske unije,
  • skrbi za to, da države članice izpolnjujejo obveznosti iz pogodb,
  • na predlog nacionalnih sodišč razlaga pravo Unije.

Sodišče je tako sodni organ Evropske unije in s sodišči držav članic skrbi za enotno uporabo in razlago prava Unije.
Sodišče Evropske unije s sedežem v Luxembourgu sestavljata dve sodišči: Sodišče in Splošno sodišče (ustanovljeno leta 1988). Sodišče za uslužbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, je prenehalo delovati 1. septembra 2016, potem ko je v okviru reforme sodne strukture Unije svoje pristojnosti preneslo na Splošno sodišče.

Ker ima vsaka država članica svoj jezik in poseben pravni sistem, je Sodišče Evropske unije večjezična institucija. Njegova jezikovna ureditev je izjemna glede na druga sodišča po svetu, saj je lahko vsak od uradnih jezikov Unije jezik postopka. Sodišče mora namreč v celoti upoštevati večjezičnost zaradi nujnosti komuniciranja s strankami v jeziku postopka in zaradi razširjanja sodne prakse v vse države članice v njihovih jezikih.