Predstavitev članov
Marc van der Woude
Marc van der Woude

Rojen leta 1960; študij prava (univerza v Groninguenu, 1983); študij na Collège d'Europe (1983-1984); asistent na Collège d'Europe (1984-1986); predavatelj na univerzi v Leidnu (1986-1987); poročevalec pri generalnem direktoratu Komisije Evropskih skupnosti za konkurenco (1987-1989); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1989-1992); politični koordinator pri generalnem direktoratu Komisije Evropskih skupnosti za konkurenco (1992-1993); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1993-1995); odvetnik, član odvetniške zbornice v Bruslju od leta 1995; profesor na univerzi Érasme de Rotterdam od leta 2000; avtor številnih strokovnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 13. septembra 2010; podpredsednik/ca od 20. septembra 2016 do 26. septembra 2019; predsednik Splošnega sodišča od 27. septembra 2019.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Rojen leta 1969; študij na univerzi v Atenah (Ptychion leta 1991); podiplomski študij na univerzi Paris II (magistrski študij javnega prava leta 1992) in na univerzi Aix-Marseille III (doktorat iz pravnih znanosti leta 1995); vpisan v imenik ciprske odvetniške zbornice, član odvetniške zbornice v Nikoziji od leta 1993; predavatelj na univerzi na Cipru (1997-2002), docent za ustavno pravo od septembra 2002; raziskovalec na evropskem centru za javno pravo (2001-2002); sodnik na Splošnem sodišču od 12. maja 2004; podpredsednik/ca od 27. septembra 2019.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Rojen leta 1952; diploma šole za visoke poslovne študije v Helsinkih in pravne fakultete univerze v Helsinkih; strokovni sodelavec na vrhovnem upravnem sodišču Finske; generalni sekretar odbora za reformo pravnega varstva v javni upravi; glavni administrator na vrhovnem upravnem sodišču; generalni sekretar pri odboru za reformo upravnega spora, svetovalec direktorata za zakonodajo ministrstva za pravosodje; namestnik sodnega tajnika Sodišča EFTE; strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti; sodnik na vrhovnem upravnem sodišču (1998-2005); član odbora za pritožbe beguncev; podpredsednik odbora za razvoj finskih sodnih institucij; sodnik na Sodišču za javne uslužbence (6. oktober 2005-6. oktober 2009); sodnik na Splošnem sodišču od 7. oktobra 2009; podpredsednik/z dne 17. septembra 2013 do 19. septembra 2016.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Rojena leta 1956; diploma z univerze na Reki (1979); magisterij in doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Zagrebu (1984 in 1996); asistentka (1980-1998), izredna profesorica (2003-2009) in profesorica (2009-2013) na pravni fakulteti univerze na Reki; asistentka na ekonomski fakulteti univerze na Reki (1990-2013); predsednica hrvaškega društva za primerjalno pravo (2006-2013); sodnica na Splošnem sodišču od 4. julija 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Rojen leta 1960; diplomiral na Trinity College, Dublin (pravne znanosti) (1984) in Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister at Law) (1986); Bencher pri Honourable Society of King's Inns (od l. 2013); pridruženi professor na University College Cork (od l. 2015); član upravnega odbora Irish Centre for European Law (od l. 1997); Barrister at Law (1986-1990 in 1997-2003) in Senior Counsel (2003-2013) pri odvetniški zbornici Irske; strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1990-1997); podpredsednik Council of European National Youth Committees (1979-1981); generalni sekretar Zveze evropskih dijaških organizacij (1977-1984); generalni sekretar Irish Union of School Students (1977-1979); član stalnega odbora Sveta odvetniških združenj Evrope (CCBE) pri Sodišču Evropske unije in Sodišču EFTE (2006-2013); sodnik na Splošnem sodišču od 16. septembra 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Rojen leta 1967; diploma z Institut d'études politiques de Grenoble (1988) in École nationale d'administration (1993); auditeur pri Conseil d'État (sodnik poročevalec na oddelku za spore, 1993-1997, in član oddelka za socialne zadeve, 1996-1997), maître des requêtes pri Conseil d'État (1996-2008); docent na Institut d'études politiques de Paris (1993-1995); komisar vlade pri posebni pritožbeni komisiji za pokojnine (1994-1996); pravni svetovalec na ministrstvu za javne uslužbence in za mesto Pariz (1995-1997); generalni sekretar na prefekturi departmaja Yonne, podprefekt okrožja Auxerre (1997-1999); generalni sekretar na prefekturi departmaja Savoja, podprefekt okrožja Chambéry (1999-2001); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (2001-2005); imenovani član komisije za pritožbe Organizacije severnoatlantske pogodbe (NATO) (2001-2005); sodnik na Sodišču za uslužbence Evropske unije (2005-2011, predsednik senata 2008-2011); conseiller d'Etat, namestnik predsednika osmega senata oddelka za spore (2011-2013); član komisije za pritožbe Evropske vesoljske agencije (2011-2013); sodnik na Splošnem sodišču od 16. septembra 2013.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Rojen leta 1962; diploma iz prava s katoliške univerze v Leuvnu (1988) in Master of Laws univerze v Cambridgeu (1990); strokovni sodelavec-raziskovalec na katoliški univerzi v Leuvnu (1991-1997); član luksemburške odvetniške zbornice (1989-2004); član odbora za človekove pravice in kazensko pravo pri Svetu odvetniških združenj Evrope (CCBE) (2002-2004); član mreže neodvisnih strokovnjakov Evropske unije s področja temeljnih pravic (2002-2004); član posvetovalne komisije za človekove pravice v Luksemburgu (2000-2004); sodnik (2004-2015), predsednik oddelka (2011-2012), podpredsednik (2012), nato predsednik (2012-2015) Evropskega sodišča za človekove pravice; izredni predavatelj na univerzi v Luxembourgu (1996-2006); predavatelj na univerzi Nancy 2 (1997-2009); član instituta Velikega vojvodstva, oddelek za etične in politične študije (od leta 2002); Honorary Fellow na Fitzwilliam College univerze v Cambridgeu (od leta 2013); Honorary Bencher pri Gray's Inn v Londonu (od leta 2013); častni profesor na University College univerze v Londonu (od leta 2013); član znanstvenih odborov več pravnih revij; avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Rojena leta 1974; diploma iz prava z univerze East Anglia (1995) in Master of Laws univerze v Bristolu (1996); vpisana v imenik ciprske odvetniške zbornice (1997); članica pravne službe Republike Ciper, oddelek za pravo Evropske unije (1998-2008); napotena nacionalna strokovnjakinja na oddelku „Raziskave in dokumentacija" pri Sodišču Evropske unije (2005-2007); pravna svetovalka v okviru ciprskega predsedovanja Svetu Evropske unije (2012); članica pravne službe Evropske komisije (2008-2016); sodnica na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Rojen leta 1953; diploma iz prava s klasične univerze v Lizboni (1975); magisterij iz pravnih znanosti z univerze v Strasbourgu (1978); Master of Laws univerze Harvard (1984); namestnik državnega tožilca pri prvostopenjskem sodišču v Cascaisu (1975‑1976); pravnik v sekretariatu Evropske komisije za človekove pravice (1978-1986); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1986‑1987); vodja oddelka v sekretariatu Odbora za pravne zadeve in pravice državljanov pri Evropskem parlamentu (1988‑1999); član sekretariata Konvencije o prihodnosti Evrope (2002‑2003); vodja oddelka v pravni službi Evropskega parlamenta (1999-2010); direktor direktorata za institucionalne in parlamentarne zadeve v pravni službi Evropskega parlamenta (2010‑2016); sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Rojen leta 1966; študij prava (Candidatus juris), univerza v Aarhusu (1989); odvetniški kandidat pri pravnem svetovalcu danske vlade (1989‑1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri generalnemu pravobranilcu C. C. Gulmannu (1991‑1993); vpisan v imenik odvetniške zbornice Danske (1993); odvetnik pri pravnem svetovalcu danske vlade (1993‑1995); predavatelj evropskega prava na univerzi v Københavnu; docent na Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA) (Luksemburg, 1995‑1997); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (1997); docent, nato pa vršilec dolžnosti ravnatelja EIPA (Luxembourg, 1997‑1999); uradnik v pravni službi nadzornega organa Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) (1999‑2000); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri sodniku C. C. Gulmannu (2003‑2006), nato pri sodniku L. Bayu Larsnu (2006‑2013); sodnik na Sodišču za uslužbence od 7. oktobra 2013 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Rojena leta 1967; diploma iz prava z univerze v Coimbri (1991); podiplomski študij prava intelektualne lastnine na univerzi v Lizboni (2001); odvetniška kandidatka (1991‑1992); kandidatka za sodnico (1992‑1995); sodnica na prvostopenjskih sodiščih (1995‑1997); sodnica gospodarskega sodišča v Lizboni (1999‑2016); sodnica pritožbenega sodišča v Coimbri (2016); predavateljica prava na več portugalskih univerzah in nacionalni šoli za sodnike; generalna sekretarka (2012‑2015), nato predsednica (2015‑2016) združenja portugalskih sodnikov; sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Rojen leta 1978; diploma iz prava z univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2002) in Master of Laws iz evropskega prava s Collège d'Europe (Brugge, 2004); doktorat iz pravnih znanosti (2008); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (2004‑2006); docent procesnega prava Evropske unije na univerzi za nacionalno in svetovno ekonomijo v Sofiji (2008‑2012) in univerzi Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2010‑2013); izredni profesor prava Evropske unije in mednarodnega zasebnega prava na bolgarski akademiji znanosti (od leta 2014); gostujoči predavatelj na univerzi v Cambridgeu in na KU Leuven; strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije (2007‑2016); ustanovitelj in član upravnega odbora bolgarskega združenja za evropsko pravo; glavni urednik revije za evropsko pravo Evropeiski praven pregled; avtor številnih publikacij s področja evropskega prava; sodnik na Sodišču za uslužbence od 13. aprila 2016 do 31. avgusta 2016, sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

Rojen leta 1954; diploma iz prava z univerze Robert Schuman v Strasbourgu; študij na Collège d'Europe; sprejem v luksemburško odvetniško zbornico (1981); svetovalec pri generalnem tožilcu, Luxembourg (1983); sodnik na okrožnem sodišču v Luxembourgu (1984); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1986-1996); predsednik Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL); sodnik na Splošnem sodišču od 11. julija 1996; predsednik Splošnega sodišča od 17. septembra 2007 do 26. septembra 2019.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Rojen leta 1963; diploma iz prava z univerze v Københavnu (1988); uradnik na ministrstvu za zunanje zadeve (1988-1991); predavatelj mednarodnega in evropskega prava na univerzi v Københavnu (1988-1991); sekretar veleposlaništva pri stalnem predstavništvu Danske pri Združenih narodih v New Yorku (1991-1994); uradnik v pravni službi ministrstva za zunanje zadeve (1994-1995); izredni profesor na univerzi v Københavnu (1995); svetovalec in nato glavni svetovalec službe predsednika vlade (1995-1998); minister svetovalec stalnega predstavništva Danske pri Evropski uniji (1998-2001); posebni svetovalec službe predsednika vlade za pravna vprašanja (2001-2002); vodja oddelka in pravni svetovalec službe predsednika vlade (marec 2002-julij 2004); državni podsekretar in pravni svetovalec službe predsednika vlade (avgust 2004-avgust 2007); sodnik na Splošnem sodišču od 17. septembra 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Rojen leta 1952; doktor pravnih znanosti (univerza Comenius v Bratislavi, 1979); pravni svetovalec v podjetju (1975-1990); sodni tajnik za trgovinski register na okrožnem sodišču v Košicah (1991); sodnik na okrožnem sodišču v Košicah (januar-oktober 1992); sodnik in predsednik senata regionalnega sodišča v Košicah (november 1992-2009); sodnik, dodeljen na vrhovno sodišče Slovaške republike, oddelek za gospodarsko pravo (oktober 2004-september 2005); predsednik senata za gospodarsko pravo regionalnega sodišča v Košicah (oktober 2005-september 2009); zunanji član oddelka za trgovinsko in gospodarsko pravo univerze P. J. Šafárik v Košicah (1997-2009); zunanji član predavateljskega zbora pravne akademije (2005-2009); sodnik na Splošnem sodišču od 7. oktobra 2009.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Rojen leta 1957; diploma iz prava z univerze v Atenah (1980); magisterij iz javnega prava z univerze Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); diploma univerzitetnega centra za skupnostne in evropske študije (univerza Paris I) (1982); strokovni sodelavec pri državnem svetu (1985-1992); višji strokovni sodelavec pri državnem svetu (1992-2005); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1994-1996); nadomestni član grškega vrhovnega sodišča posebne pristojnosti (1998 in 1999); član državnega sveta (2005); član posebnega sodišča za obravnavo disciplinskih zadev v zvezi s sodniki (2006); član vrhovnega upravnosodnega sveta (2008); inšpektor za upravna sodišča (2009 in 2010); sodnik na Splošnem sodišču od 25. oktobra 2010.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Rojena leta 1958; diploma iz prava z univerze v Sofiji; dodatni magisterij iz evropskega prava z Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles; specializaciji iz gospodarskega prava in prava intelektualne lastnine; sodnica pripravnica na regionalnem sodišču v Sofiji (1985-1986); pravna svetovalka (1986-1988); odvetnica pri odvetniški zbornici v Sofiji (1988-1992); generalna direktorica urada za diplomatski zbor pri ministrstvu za zunanje zadeve (1992-1994); opravljanje odvetniškega poklica v Sofiji (1994-2011) in Bruslju (2007-2011); arbitrica v Sofiji v okviru reševanja gospodarskih sporov; udeležba pri redakciji različnih zakonodajnih besedil kot pravna svetovalka v bolgarskem parlamentu; sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Rojen leta 1961; doktor prava (univerza na Malti); magisterij iz evropskega prava (univerza v Exetru); doktorat iz konkurenčnega prava (univerza v Londonu); pravnik na ministrstvu za pravosodje (1987-1990); vodja pravne službe na ministrstvu za zunanje zadeve (1990-1994); član Copyright Board (odbor za avtorsko pravo) (1994-2005); pravnik revizor na ministrstvu za pravosodje in lokalne skupnosti (2001-2002); referent pri Malta Resources Authority (malteški organ za upravljanje virov) (2001-2009); svetovalec na področju evropskega prava (od l. 1994); pravni svetovalec na področju konkurenčnega in potrošniškega prava na ministrstvu za finance, gospodarstvo in investicije (2000-2010); svetovalec na področju konkurenčnega in potrošniškega prava pri predsedniku vlade (2010-2011), svetovalec pri Malta Competition and Consumer Affairs Authority (malteški organ za konkurenco in potrošništvo) (2012); asistent (1994-2001), docent (2001-2006), nato izredni profesor (od l. 2007) in predstojnik katedre Jean Monnet za evropsko pravo (od l. 2009) na univerzi na Malti; soustanovitelj in podpredsednik Maltese Association for European Law (malteško združenje za evropsko pravo); sodnik na Splošnem sodišču od 8. oktobra 2012.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Rojen leta 1952; doktorat iz prava z univerze na Dunaju (1981); uradnik v uradu zvezdnega kanclerja - služba za ustavne zadeve (1981-1997); svetovalec pri pravni službi Evropske komisije (1997-2013); sodnik na Splošnem sodišču od 16. septembra 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Rojen leta 1974; diploma iz prava (univerzi v Tartuju in Poitiersu); svetovalec ministra za pravosodje (1995-1999); svetovalec in nato vodja sekretariata ustavne komisije estonskega parlamenta (1999-2000); sodnik na pritožbenem sodišču v Tallinnu (od leta 2002); član sodniške izpitne komisije (od leta 2005); sodelovanje pri ustavnopravnih in upravnopravnih zakonodajnih dejavnostih; sodnik na Splošnem sodišču od 23. oktobra 2013.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Rojen leta 1948; diploma iz prava z univerze v Atenah (1971); diploma iz ekonomije (podiplomski študij) z univerze za ekonomske vede v Atenah (1974); vpisan v imenik atenske odvetniške zbornice (1973); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Hamburgu (1984); odvetnik (1973-2016); profesor mednarodnega in evropskega gospodarskega prava (2007-2015) in profesor na magistrskem programu mednarodnega prava in evropskega energetskega prava (2015-2016) na pravni fakulteti univerze v Trakiji; asistent (1980-1984), predavatelj (1992-2006) in gostujoči profesor (2015) na pravni fakulteti univerze v Hamburgu; član grške komisije za konkurenco (1992-2006); pravni svetovalec ministra za gospodarski razvoj in energijo (2007-2009); pravni svetovalec, ki ga je imenovala vlada Republike Ciper (2002-2003); član upravnega odbora centra za mednarodno in evropsko gospodarsko pravo v Solunu (2005-2011); zakladnik (1987-2000) in generalni sekretar (2000-2016) grškega društva za evropsko pravo; ustanovni član in generalni sekretar grškega društva za energetsko pravo (2012-2016); podpredsednik nemško-grškega društva pravnikov (Hamburg) (1987-2016); generalni sekretar grško-nemškega društva pravnikov (Atene) (1990-2016); avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Rojen leta 1963; diploma iz prava z univerze v Vilni (1986); doktorat iz prava (2000); postopek habilitacije (2008); državni tožilec (1986–1990); sodnik (1991–1994) in podpredsednik (1993–1994) sodišča prve stopnje v Vilni; sodnik in predsednik senata za civilne zadeve (1995–2002) litovskega pritožbenega sodišča; sodnik (2002–2013) in predsednik (2002–2008) vrhovnega upravnega sodišča Litve; predavatelj na univerzi v Vilni (1997) in na univerzi Mykolas Romeris (1998–2000); izredni profesor (2000–2008), vodja oddelka za civilni postopek (2002–2006) in profesor (od leta 2008) na univerzi Mykolas Romeris; predsednik Evropskega sodniškega združenja (EAJ) (2006–2008); podpredsednik Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ) (2006–2014); član Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE) (2000–2014); član upravnega odbora Združenja državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije (ACA–Europe) (2010–2013); član svetovalnega odbora Akademije za evropsko pravo (ERA) (2008–2011); sodnik na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

 

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Rojen leta 1965; diploma iz prava z univerze Loránd Eötvös v Budimpešti (1990) in iz umetnostne zgodovine (1992) ter Master of Laws z univerze v Heidelbergu (1991); doktorat iz pravnih znanosti (2004); član odvetniške zbornice v Budimpešti (1995-2016); izredni profesor prava (1991-2005) in profesor prava (2005-2016) na univerzi Loránd Eötvös; vodja oddelka za trgovinsko pravo (2007-2013), nato vodja oddelka za zasebno in trgovinsko pravo ter profesor (2013-2016) na katoliški univerzi Péter Pázmány v Budimpešti; gostujoči profesor na katoliški univerzi v Lyonu (2013-2016); arbiter na Stalnem arbitražnem sodišču pri madžarski borzi in ad hoc arbiter (2004-2016); sodnik na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Rojena leta 1971; diploma iz prava z univerze Jagellonne v Krakovu (1995); doktorat iz pravnih znanosti (2001); habilitacija iz pravnih znanosti (2011); izredna profesorica (2003-2013), nato profesorica (od leta 2013) na katedri za pravo Evropske unije na univerzi Jagellonne; vodja programov podiplomskega študija prava Evropske unije na univerzi Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar na univerzi v Oxfordu (1998) in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (2005); članica odvetniške zbornice v Krakovu (2000); pravna svetovalka (2000-2012); sodnica vojvodskega upravnega sodišča v Krakovu (2012-2016); napotena na vrhovno upravno sodišče Republike Poljske (2014-2016); direktorica oddelka za evropsko pravo na vrhovnem upravnem sodišču (2013-2016); avtorica številnih publikacij s področja evropskega prava; sodnica na Splošnem sodišču od 13. aprila 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Rojen leta 1964; diploma iz prava z univerze v Stockholmu (1991) in univerze Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 in 1994); član odvetniške zbornice v Stockholmu (2008); strokovni sodelavec na sodišču prve stopnje v Södertälju in pritožbenem sodišču v Svei (1991–1993 in 1994–1995); sodnik na sodišču prve stopnje v Gotlandu in Norrtälju (1995–1996); sodnik na pritožbenem sodišču v Svei (1996–1997); podsekretar parlamentarne komisije ministrstva za finance (1997–1998); pravni svetovalec za evropske zadeve pri zunanjem ministrstvu (1999); strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije (1998 in 1999–2006); pravnik, nato odvetnik (2006–2008); sodnik (2009–2016) in predsednik senata (2012–2015) na sodišču prve stopnje v Södertörnu; predavatelj na univerzi v Stockholmu (2006–2008); predavatelj na švedski pravosodni akademiji (2011–2016); sodnik na Splošnem sodišču od 8. junija 2016.

Inga Reine
Inga Reine

Rojena leta 1975; diploma iz prava z univerze v Latviji (1996); magisterij z European Inter – University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) (Italija, 1998); pravnica pri latvijskem uradu za človekove pravice (1995–1999); svetovalka pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) (misija na Kosovu (1999–2002) in misija v Črni gori (2002–2003)); pravnica pri ministrstvu za zunanje zadeve in zastopnica vlade pri mednarodnih organizacijah, specializiranih za človekove pravice (2003–2012); vodja oddelka (2012–2015) in pravna svetovalka (2012–2016) pri stalnem predstavništvu Latvije pri Evropski uniji; članica usmerjevalnega odbora Sveta Evrope za človekove pravice (CDDH) (2003–2012); sodnica na Splošnem sodišču od 8. junija 2016.

René Barents
René Barents

Rojen leta 1951; diploma iz prava in specializacija iz ekonomije (univerza Erasmus v Rotterdamu, 1973); doktorat iz pravnih znanosti (univerza v Utrechtu, 1981); raziskovalec na področju evropskega prava in mednarodnega gospodarskega prava (1973‑1974) ter docent evropskega prava in gospodarskega prava na evropskem inštitutu univerze v Utrechtu (1974‑1979) in na univerzi v Leidnu (1979‑1981); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1981‑1986), vodja oddelka „Pravice na podlagi Kadrovskih predpisov“ v kadrovski službi Sodišča Evropskih skupnosti (1986‑1987); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1987‑1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1991‑2000); vodja oddelka (2000‑2009), nato direktor (2009‑2011) direktorata za raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropske unije; redni profesor (1988‑2003) in zaslužni profesor (od leta 2003) evropskega prava na univerzi v Maastrichtu; svetovalec pritožbenega sodišča v 's-Hertogenboschu (1993‑2011); član kraljeve akademije znanosti Nizozemske (od leta 1993); številne publikacije na področju evropskega prava; sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2011 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Rojen leta 1963; diploma iz prava s katoliške univerze v Leuvnu (1988); Master of Laws univerze Harvard (1989); doktorat iz pravnih znanosti (1998); diploma iz filologije (1984) in filozofije (1984) s katoliške univerze v Leuvnu; sprejem v odvetniško zbornico New Yorka (1990); Attorney and Counselor at Law (New York, 1990-1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1991‑1995); raziskovalec na katoliški univerzi v Leuvnu (1995‑1999); profesor na univerzi v Groningenu (1999‑2001), nato na katoliški univerzi v Leuvnu (2001‑2016); na tej univerzi direktor Centra za potrošniško pravo (2001‑2016), predsednik akademskega odbora (2004‑2006) in predsednik Instituta za pravne študije (2012‑2015); leta 2010 izvoljen za člana „Academia Europeae“; gostujoči profesor na več univerzah zlasti na univerzi Paris- Dauphine (2013‑2016); Fulbrightov štipendist, American University (Washington DC, 2010-2011); katedra Jean Monnet, ki jo podeljuje Evropski raziskovalni svet (1999-2009); predsednik Academic Society for Competition Law (2013‑2016); glavni urednik številnih pravnih revij; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Barna Berke
Barna Berke

Rojen leta 1966; diploma iz prava z univerze Loránd Eötvös v Budimpešti (1990); Master of Laws z univerze v Stockholmu (1995); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Budimpešti; pravni svetovalec v madžarskem parlamentu med postopkom pristopa Madžarske k Evropski uniji (1994‑1996 in 2002‑2004); strokovni sodelavec pri predsedniku madžarskega ustavnega sodišča (1997‑2000); podpredsednik organa za konkurenco, nato predsednik sveta za konkurenco (2000‑2002); arbiter pri Stalnem arbitražnem sodišču za finančne in kapitalske trge (2008‑2014); predavatelj (1990‑1994); docent (1995‑1999), nato izredni profesor (2003‑2016) na univerzi Loránd Eötvös v Budimpešti; državni sekretar za evropsko in mednarodno pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje (2014‑2016); sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Rojen leta 1966; diploma iz prava z univerze v Stockholmu (1991); diploma iz francosko-angleškega pravnega prevajanja z univerze Paris II, Panthéon‑Assas (1991); specializirani magisterij z univerze Paris I, Panthéon‑Sorbonne (1992); diploma Inštituta za politične študije v Parizu (1993); raziskovalec pri švedski raziskovalni agenciji za nacionalno obrambo (1992 in 1994); sodelovanje pri programu izobraževanja švedskih uradnikov (1993‑1994); pravni svetovalec za evropske zadeve na ministrstvu za zunanje zadeve (1994‑1995); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1995‑2000); predavatelj na univerzi v Stockholmu (2000‑2016); pravnik (2001‑2006), nato odvetnik (2006‑2016); sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Rojena leta 1967; diplomirana pravnica na univerzi Alexandru Ioan Cuza v Iasi (1990); doktorat iz pravnih znanosti (1999); sodnica na sodišču okrožja 4 v Bukarešti (1991‑1996); sodnica (1996‑1999) in predsednica oddelka (1997‑1999) na sodišču v Bukarešti; sodnica (1999‑2005) in predsednica oddelka (1999‑2003) na pritožbenem sodišču v Bukarešti; članica razširjenega odbora za pritožbe pri Evropskem patentnem uradu (2006‑2016); predavateljica in nato ravnateljica Nacionalnega sodnega inštituta (2011‑2016); sodnica na Vrhovnem kasacijskem sodišču Romunije (2006‑2016); članica znanstvenega sveta pri nacionalnem sodnem inštitutu in upravnega odbora nacionalne šole za sodne uradnike (2011‑2016); izvoljena članica odbora za doktorski študij na univerzi v Bukarešti (2012‑2016); sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Rojena leta 1976; diploma iz prava z univerze v Gdansku (1999); magisterij z univerze za socialne znanosti v Toulousu (2000); Master of Laws iz evropskega prava s Collège d’Europe (2002); doktorat iz pravnih znanosti (2004); predavateljica prava Evropske unije na tehnični univerzi v Gdansku (2010‑2016); docentka (2006‑2014), nato izredna profesorica (2014‑2016) na inštitutu za pravne študije akademije znanosti Poljske; skupno izdajanje in sodelovanje pri številnih pravnih revijah; avtorica številnih publikacij; sodnica na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Rojen leta 1963; diploma iz prava z University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister pri Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); pravnik za evropske zadeve pri Law Society, Chancery Lane, v Londonu (1988–1990); zastopnik Law Society of England and Wales in Law Society of Scotland v Bruslju (1990–1993); barrister (1993–2009) in senior counsel (2009–2012); predavatelj konkurenčnega prava pri Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999); predavatelj na EU-China Law School (2008–2012); sodnik (2012–2017) in predsednik senata za priseljevanje in azil (2014–2017) pri High Court (Irska); sodnik na Splošnem sodišču od 8. junija 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

Rojen leta 1979; diploma iz prava (univerza v Antwerpnu, 2002); magister prava (2003) in doktor pravnih znanosti (2007) (King’s College, univerza v Cambridgeu); gostujoči raziskovalec (Visiting Research Fellow) na pravni fakulteti univerze Columbia (2005); pridruženi podoktorski raziskovalec na univerzi v Antwerpnu (2007-2009); gostujoči predavatelj (2009), nato predavatelj (2010-2014) in višji predavatelj (od leta 2015) prava Evropske unije in mednarodnega prava na univerzi v Leuvnu (KU Leuven); strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije pri generalni pravobranilki E. Sharpston (2007-2009), nato pri sodnici A. Prechal (2016-2017); sodnik na Splošnem sodišču od 4. oktobra 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Rojena leta 1971; diploma in doktorat iz pravnih znanosti univerze na Malti (1995); magisterij iz kriminologije na univerzi v Cambridgeu (1996); podiplomski študij evropskega prava na King’s College London (2018); odvetnica pri odvetniški zbornici Malte (1996–2019); pravna strokovnjakinja pri sodiščih Vallette, Malta (1997–2019); članica odbora nacionalnih arbitrov Malte (2006–2019); pravna strokovnjakinja, Malteško združenje zavarovalnic (2006–2019); članica komisije za zaposlovanje Malte (2009–2019); pravna svetovalka na ministrstvu za socialno varstvo (1997–1998); članica državne komisije za družino (2012–2013); članica komisije za celostno reformo pravosodja (2013); članica komisije za reformo na področju prava (2014–2016); predsednica delovne skupine „Vizumi“ med malteškim predsedovanjem Svetu Evropske unije; sodnica na Splošnem sodišču od 20. marca 2019.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

Rojena leta 1958; diploma iz prava z univerze v Turkuju (magisterij, 1981); program usposabljanja v pravosodju na regionalnem sodišču v Ulvili (1984); magisterij iz prava z univerze v Trierju (1993); magisterij iz evropskih pravnih študij z evropskega inštituta za javno upravo (1994); predavateljica na univerzi v Turkuju (1981‒1982); sodnica na regionalnem sodišču v Poriju (1982‒1983); vodja službe pri uradu za prebivalstvo (1983‒1985); sodnica sodišča v Tampereju in Pirkanmaaju (1985‒1995); strokovna sodelavka na vrhovnem sodišču Finske (1995); vodja oddelka za postopke po pravu Evropske unije, pravna svetovalka in agentka države pred Sodiščem Evropske unije, ministrstvo za zunanje zadeve, vodja finske delegacije delovne skupine „Sodišče“ pri Svetu (1996‒2005); članica skupine „prijatelji predsedstva“ za reformo pravosodnega sistema Skupnosti v Pogodbi iz Nice; sodnica na vrhovnem upravnem sodišču Finske (2005‒2012); sodnica na vrhovnem sodišču Finske (2012‒2019); članica disciplinske komisije Helsinške borze (2015‒2019); članica, nato predsednica odbora za pravosodne izpite v Helsinkih (2011‒2019); sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Rojen leta 1962; diploma Inštituta za politične študije v Parizu (1984); nekdanji študent nacionalne šole za sodnike (1986‒1988); sodnik okrožnega sodišča v Marseillu (1988‒1990); sodni uradnik na direktoratu za civilne zadeve in pečate na ministrstvu za pravosodje (1990‒1992); namestnik vodje urada, nato vodja urada na generalnem direktoratu za konkurenco, varstvo potrošnikov in za preprečevanje goljufij pri ministrstvu za gospodarstvo, finance in industrijo (1992‒1994); tehnični svetovalec pri varuhu pečata, minister za pravosodje (1994‒1995); sodnik na okrožnem sodišču v Nîmesu (1995‒1996); strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije pri generalnem pravobranilcu P. Légerju (1996‒2001); strokovni sodelavec na kasacijskem sodišču (2001‒2007); sodnik na Splošnem sodišču (2007‒2013, predsednik senata od 2010 do 2013); svetovalec na kasacijskem sodišču (2013‒2019); sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

Rojen leta 1964; študij prava na Rheinische Friedrich‑Wilhelms‑Universität Bonn; prvi pravniški državni izpit (1990); pravni sodelavec v upravi nemškega parlamenta (1991); Rechtsreferendar v resorju višjega deželnega sodišča v Kölnu (1991‒1994); drugi pravniški državni izpit (1994); predavatelj in raziskovalec na Rheinische Friedrich‑Wilhelms‑Universität Bonn (1991‒1995); odvetnik odvetniške zbornice v Kölnu in pravni svetovalec zveze podjetij (1996); svetovalec na direktoratu za upravo in protokol pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije (1996‒1999); poročevalec pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za konkurenco (1999); član kabineta (1999‒2003), nato vodja kabineta (2003‒2004) evropske komisarke Viviane Reding; član kabineta predsednika Komisije Evropskih skupnosti Joséja Manuela Barrosa (2004‒2005); tiskovni predstavnik in vodja službe za stike z javnostjo pri Evropski komisiji (2005‒2009); vodja kabineta predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa (2009‒2014); namestnik generalnega direktorja pravne službe Evropske komisije (2014‒2015); generalni direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za konkurenco (2015‒2019); sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

Rojen leta 1964; diploma iz prava z univerze v Firencah (1987); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Bologni (1992); magisterij iz prava z Dickinson School of Law, Pensilvanija (1990); postdoktorski študij na univerzi v Ženevi (1992‒1993); postdoktorski študij na univerzi v Amsterdamu (1993‒1994); raziskovalec na področju mednarodnega prava na univerzi v Firencah (1992‒1997); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri generalnih pravobranilcih Giuseppeju Tesauru in Antoniu Saggiu (1997‒2000); profesor prava Evropske unije na univerzi Federico II v Neaplju
(2000‒2019); gostujoči profesor prava Unije in evropskega pravdnega postopka na univerzi Paris 2 – Panthéon‑Assas (2011‒2013); profesor prava Unije na univerzi Luiss Guido Carli v Rimu (2013‒2017); svetovalec italijanske vlade za zakonodajne zadeve na oddelku za evropske zadeve (2015‒2018); odvetnik, pooblaščen za zastopanje pred višjimi sodišči (1993‒2019); profesor primerjalnega konkurenčnega prava na Sturm College of Law univerze v Denverju (2015‒2019); član vodstvenega sveta italijanskega združenja za mednarodno pravo SIDI (2013‒2015) in italijanskega združenja za študije prava Evropske unije AISDUE (2018‒2019); avtor številnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

Rojen leta 1965; diploma iz prava z univerze v Salamanci (1983‒1988); študij ustavnega prava na univerzi v Kölnu (1988‒1989); magisterij iz evropskega prava z univerze v Saarbrücknu (1991); doktorat iz prava z univerz v Saarbrücknu (1994) in v Salamanci (1994); višji predavatelj (1993‒1996) in profesor mednarodnega prava (1996‒2001) na univerzi v La Rioji; vodja katedre za mednarodno javno pravo in katedre Jean Monnet za pravo Evropske unije na univerzi v La Rioji (2001‒2009); vodja katedre za mednarodno javno pravo na univerzi v Salamanci (2009‒2012 in 2018); prorektor za mednarodne odnose (2004‒2008), prorektor za raziskave (1996‒2000) in generalni sekretar (1996) univerze v La Rioji; častni doktorat z univerze v Piuri, Peru (2009); direktor kabineta za mednarodne pravne zadeve pri ministrstvu za zunanje zadeve in sodelovanje španske vlade (2012‒2018); direktor kabineta predsedstva španskega državnega sveta (2018‒2019); član Stalnega arbitražnega sodišča (2018‒2019); avtor številnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

Rojena leta 1966; diploma iz prava (1991); doktorat iz pravnih znanosti z univerze Bocconi v Milanu (1996); profesorica prava Evropske unije na univerzi v Torinu; odvetnica odvetniške zbornice v Torinu (1994); profesorica asistentka (1998‒2002) in izredna profesorica mednarodnega prava na univerzi v Torinu (2002‒2007); članica službe za študije pri ustavnem sodišču Italije (2010‒2014); pravna svetovalka na stalnem predstavništvu Italije pri Evropski uniji (2014‒2019); avtorica številnih del; sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Rojen leta 1970; diploma iz prava z univerze na Dunaju (1993); doktorat iz prava z univerze na Dunaju (2002); član oddelka za evropske zadeve pri uradu zveznega kanclerja (1994–1995); član in nato vodja oddelka pravne službe urada zveznega kanclerja (1995–2000); pravni svetovalec pri delavski zbornici (2000–2002); član pravne službe in nato vodja oddelka pravne službe urada zveznega kanclerja (2002–2007); pravni svetovalec v kabinetu urada zveznega kanclerja (2007–2010); generalni direktor pravne službe urada zveznega kanclerja (2010–2017); generalni direktor pravne službe ministrstva za ustavne zadeve, reforme, deregulacijo in pravosodje (2017–2019); član sveta vlade za varstvo osebnih podatkov (2010–2019); predsednik nadzornega sveta nacionalne knjižnice (2017–2019); avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

Rojen leta 1974; diploma iz prava in poslovodstva s papeške univerze v Comillasu – ICADE (1998); državni pravobranilec, pooblaščen za zastopanje države pred nacionalnimi sodišči (2002‒2005); državni pravobranilec v pravni službi ministrstva za kulturo (2005‒2006); član pravne službe pri ministrstvu za zunanje zadeve glede Sodišča Evropske unije (2006‒2007); državni pravobranilec – pravni svetovalec v stalnem predstavništvu Španije pri Evropski uniji (2007‒2014); državni pravobranilec – vodja državne pravne službe, odgovoren za postopke pred Sodiščem, in namestnik generalnega direktorja za zadeve Evropske unije in mednarodne zadeve pri Abogacía General del Estado (ministrstvo za pravosodje) (2014‒2019); član upravnega odbora več javnih podjetij (2014‒2019); avtor številnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

Rojena leta 1974; diploma iz prava z univerze v Bukarešti (1998); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Bukarešti (2009); odvetnica odvetniške zbornice v Bukarešti (1999‒2002); predavateljica (2002‒2018), nato od leta 2018 višja predavateljica procesnega prava na univerzi v Bukarešti; izvajalka usposabljanja na nacionalnem sodnem inštitutu (2007‒2018); sodnica prvostopenjskega sodišča v Bukarešti (2004‒2009); sodnica sodišča v Bukarešti (2009‒2019); napotena sodnica na ministrstvu za zunanje zadeve (2005); pravnica administratorka na Sodišču Evropske unije pri sodnici C. Toader (2011‒2014); direktorica za evropske zadeve, mednarodne odnose in programe višjega sodnega sveta (2015‒2018); avtorica številnih del; sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

Rojena leta 1975; študij prava na Češkem in v Nemčiji (Magister iuris, univerza Charles v Pragi, 1999), doktorica prava (univerza v Hamburgu, 2004); diploma iz tolmačenja za nemški jezik z državne jezikovne šole v Pragi (1995); znanstvena sodelavka na katedri za trgovinsko pravo, pomorsko pravo in gospodarsko pravo na univerzi v Hamburgu; zmagovalka natečaja evropskih institucij za češke pravnike (2004); uradnica v Generalnem direktoratu Knjižnica, raziskave in dokumentacija pri Sodišču Evropske unije (2004‒2019); atašejka pri generalnem direktorju (2010‒2016); strokovna sodelavka na Sodišču Evropske unije pri sodnici M. Berger (2017‒2018); predavateljica prava Unije na zvezni akademiji za javne uslužbence na Dunaju; redna udeležba v okviru dvoletnega češko‑nemškega pravnega festivala; avtorica več del zlasti s področja prava Unije in primerjalnega prava; sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

Rojen leta 1977; doktor prava univerze v Tartuju (2013); svetovalec na višjem sodišču v Talinu
(2001‒2002); kandidat za sodnika na sodišču v Harjuju (2002); sodnik na sodišču v Harjuju
(2002‒2007); sodnik na višjem sodišču v Talinu (2007‒2019); sodnik pripravnik na vrhovnem sodišču Estonije (2015‒2016); napoteni nacionalni sodnik pri Sodišču Evropske unije (2017‒2018); predavatelj na univerzi v Tartuju (2014‒2019); predavatelj na vrhovnem sodišču Estonije
(2015‒2019); vodja izobraževanja pri estonski odvetniški zbornici (2015‒2019); član odbora za oceno sodnikov (2018‒2019); član odbora za oceno strokovne usposobljenosti estonske odvetniške zbornice (2015‒2019); sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

Rojena leta 1977; študij v Saarbrücknu in Strasbourgu; diploma iz prava z univerze Robert Schuman v Strasbourgu (magisterij iz zasebnega prava in certifikat iz evropskega prava, 2000); državna izpita v Saarbrücknu (2002 in 2005); podiplomski študij na Inštitutu za evropske študije univerze v Saarlandu (2002‒2003); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Saarlandu (2011); sodnica upravnega sodišča v Bremnu (2005‒2018); sodnica višjega upravnega sodišča v Bremnu (2018‒2019); članica prizivnega disciplinskega sodišča za sodnike (2018‒2019); nadomestna članica prizivnega disciplinskega sodišča za inženirje (2018‒2019); predavateljica na univerzi v Saarlandu in univerzi v Bremnu; avtorica več pravnih del zlasti iz evropskega prava; sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

Rojen leta 1979; magisterij iz prava z univerze v Vilni (2001); doktorat iz pravnih znanosti z univerze Mykolas Romeris (2005); študij na švicarskem inštitutu za primerjalno pravo (ISDC) in na univerzah v Bonnu in Vilni (2002‒2006); pravni asistent na višjem sodišču v Litvi (1999‒2000); svetovalec predsednika višjega sodišča v Litvi (2000‒2003); direktor službe za sodno prakso vrhovnega upravnega sodišča v Litvi (2003‒2009); pravnik lingvist na Evropskem parlamentu (2009‒2010); direktor oddelka za pravne raziskave pri vrhovnem sodišču Litve (2010‒2012); sodnik na višjem sodišču v Litvi (2012‒2013); sodnik na vrhovnem sodišču Litve (2013‒2014); predsednik vrhovnega sodišča Litve (2014‒2019); profesor na inštitutu za zasebno pravo na univerzi Mykolas Romeris (2012‒2019); izredni profesor na univerzi Mykolas Romeris (2007‒2008); predsednik sodnega sveta Litve (2016‒2018); avtor številnih del; sodnik na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

Rojena leta 1979; diploma iz prava z univerze v Zagrebu (2002); magisterij iz prava na univerzi v Oxfordu (2003); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Zagrebu (2007); Fulbrightova štipendistka na univerzah v Georgetownu in Michiganu (2005‒2006); usposabljanje v znanostih poučevanja in učenja na Srednjeevropski univerzi (2007‒2008); raziskovalka na inštitutu Asser (2004), inštitutu Max Planck (2007‒2008) in na Harvard Law School (2014); članica hrvaške odvetniške zbornice (2009); profesorica prava Unije, predstojnica katedre Jean Monnet in koordinatorka centra odličnosti Jean Monnet na univerzi v Zagrebu (2002‒2019); gostujoča profesorica na univerzi v Harvardu (2015‒2016); članica pogajalske skupine za pristop Hrvaške k Evropski uniji (2005‒2011); vodja usposabljanja v pravu Unije za uradnike in diplomate na državni šoli za javno upravo in diplomatski akademiji pri ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (2011‒2012); vodja usposabljanja v pravu Unije za sodnike in tožilce na pravosodni akademiji in sodišču v Zagrebu (2012‒2013); vodja usposabljanja v pravu Unije pri hrvaški odvetniški zbornici (2015); posebna svetovalka na ministrstvu za znanost in izobraževanje (2017‒2019); glavna urednica revije o pravu Unije; avtorica številnih del; sodnica na Splošnem sodišču od 26. septembra 2019.

David Petrlík
David Petrlík

Rojen leta 1978; magisterij iz prava z univerze Zahodne Bohemije, Češka republika (2002); magisterij iz prava z univerze Paris I, Panthéon-Sorbonne (2003); doktorat iz pravnih znanosti Karlove univerze v Pragi (2016); pravni svetovalec na ministrstvu za zunanje zadeve Češke republike (2004); strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije v kabinetu sodnika J. Malenovskega (2004-2015); pravni svetovalec, nato namestnik vodje enote za pravne zadeve in od leta 2018 vodja enote za pravne zadeve pri Agenciji za evropski GNSS (Global Navigation Satellite Systems) (2015-2021); predavatelj prava Evropske unije in prava intelektualne lastnine na Karlovi univerzi v Pragi (od leta 2011); avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču od 1. marca 2021.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Rojen leta 1968; študij prava (univerza Panthéon-Assas, Pariz); študij managementa (univerza Paris-Dauphine); Collège d'Europe (1992); sprejemni izpit za regionalni center za izobraževanje za odvetniški poklic v Parizu; potrdilo odvetniške zbornice v Bruslju o sposobnosti za opravljanje odvetniškega poklica; opravljanje odvetniškega poklica v Bruslju; uspešno opravljen natečaj Komisije Evropskih skupnosti; strokovni sodelavec na Splošnem sodišču (kabinet predsednika A. Saggia, 1996-1998; kabinet predsednika B. Vesterdorfa, 1998-2002); vodja kabineta predsednika Splošnega sodišča (2003-2005); sodni tajnik na Splošnem sodišču od 6. oktobra 2005.