Pravosodna mreža EU

Pravosodna mreža Evropske unije (PMEU) je bila ustanovljena na pobudo predsednika Sodišča Evropske unije ter predsednikov ustavnih in vrhovnih sodišč držav članic v okviru Foruma sodnikov, ki ga je Sodišče Evropske unije (SEU) organiziralo 27. marca 2017 ob 60. obletnici podpisa Rimskih pogodb.

Na podlagi razprav, v katerih je bil izražen skupni interes, da se za zagotovitev kakovostnega pravosodja okrepi pravosodno sodelovanje v Evropi, je bila januarja 2018 ustanovljena platforma za varno komunikacijo med sodišči, ki sodelujejo v PMEU, kar je prva uresničitev tega sodelovanja. Glede na pomen informacij, ki so na voljo na tej platformi, za razvoj in usklajenost prava Unije so se Sodišče Evropske unije in sodelujoča sodišča v nadaljevanju odločila, da bodo s širšo javnostjo delila vse dokumente, ki niso zaupne narave, tako da bo na spletnem mestu Curia na voljo prostor, namenjen PMEU.

Glavni namen tega prostora je deljenje in centralizacija informacij in dokumentov, ki so koristni za uporabo, razširjanje in spoznavanje prava Unije, kot ga razlagajo in uporabljajo Sodišče Evropske unije in nacionalna sodišča. Njegov cilj je tudi spodbujanje medsebojnega spoznavanja in razumevanja prav in sistemov držav članic s primerjalnopravnega vidika zaradi lažjega upoštevanja pravnih tradicij vsake izmed njih.

Prostor, namenjen PMEU, v ta namen omogoča:

neposreden dostop do zadev predhodnega odločanja (prek vnaprej določenih nastavitev iskalnih meril v iskalniku) in zlasti pregledovanje predlogov za sprejetje predhodne odločbe, vloženih od 1. julija 2018 dalje, v jeziku postopka in v vseh razpoložljivih jezikih;

pregledovanje odločb nacionalnih sodišč, ki so jih izbrala ustavna in vrhovna sodišča držav članic, ker so relevantne z vidika prava Unije;

pregledovanje različnih znanstvenih in pedagoških dokumentov, pripravljenih na podlagi raziskav in spremljanj, ki so jih opravila sodišča, ki sodelujejo v PMEU, pri čemer gre lahko za poročila in študije, tematske prikaze o sodni praksi v pravu Unije ali spremljanje pravne dejavnosti.

 

Dostop do nejavne platforme PMEU [dostop, pridržan za sodelujoča sodišča]