Predstavitev članov
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Rojen leta 1954; diploma in doktorat iz pravnih znanosti (Katholieke Universiteit Leuven); magisterij iz prava, magisterij iz javne uprave (Harvard University); asistent (1979-1983), nato pa profesor evropskega prava na Katholieke Universiteit Leuven (od l. 1983); strokovni sodelavec na Sodišču (1984-1985); profesor na Collège d'Europe v Bruggeju (1984-1989); odvetnik in član bruseljske odvetniške zbornice (1986-1989); gostujoči profesor na Harvard Law School (1989); sodnik na Sodišču prve stopnje od 25. septembra 1989 do 6. oktobra 2003; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2003, podpredsednik Sodišča od 9. oktobra 2012 do 7. oktobra 2015; predsednik Sodišča od 8. oktobra 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Rojena leta 1954; diplomirana pravnica (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado v Malagi; abogado del Estado v pravni službi ministrstva za promet, turizem in komunikacije, nato v pravni službi ministrstva za zunanje zadeve; abogado del Estado-Jefe v državni pravni službi za postopke pred Sodiščem in pomočnica generalnega direktorja službe za evropsko in mednarodno pravno pomoč pri Abogacía General del Estado (ministrstvo za pravosodje); članica strokovne skupine Komisije za prihodnjo ureditev sodnega sistema Skupnosti; vodja španske delegacije pri skupini „Prijatelji predsedstva" za reformo sodnega sistema Skupnosti v Pogodbi iz Nice in ad hoc skupine Sveta „Sodišče"; profesorica prava Skupnosti na Escuela Diplomàtica v Madridu; sourednica revije „Noticias de la Unión Europea"; sodnica na Sodišču od 7. oktobra 2003; podpredsednica Sodišča od 9. oktobra 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Rojen leta 1955; diploma iz prava z univerze v Metzu, diploma z Institut d'études politiques de Paris, nekdanji študent École nationale d'administration; sodnik poročevalec (1982-1985), komisar vlade (1985-1987 in 1992-1999); sodnik prisednik (1999-2000); predsednik šestega pododdelka oddelka za spore Conseil d'État (2000-2006); strokovni sodelavec na Sodišču (1987-1991); direktor kabineta ministra za delo, zaposlovanje in poklicno izobraževanje, nato direktor kabineta ministra za javno upravo in za modernizacijo uprave (1991-1992); vodja pravne delegacije Conseil d'État pri državnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja delavcev (2001-2006); izredni profesor na univerzi v Metzu (1988-2000), nato na univerzi Paris I Panthéon-Sorbonne (od l. 2000); avtor številnih objav s področja upravnega prava, prava Skupnosti in evropskega prava človekovih pravic; ustanovitelj in predsednik redakcijskega odbora Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme, soustanovitelj in član redakcijskega odbora Bulletin juridique des collectivités locales, predsednik znanstvenega sveta raziskovalne skupine za institucije in prostorsko pravo; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Rojen leta 1949; študij prava (univerza St. Kliment Ohridski v Sofiji); sodnik na prvostopenjskem sodišču v Blagoevgradu (1975-1983); sodnik na regionalnem sodišču v Blagoevgradu (1983-1986); sodnik na vrhovnem sodišču (1986-1991); sodnik na ustavnem sodišču (1991-2000); član Evropske komisije za človekove pravice (1997-1999); član evropske Konvencije o prihodnosti Evrope (2002-2003); poslanec (2001-2006); opazovalec v Evropskem parlamentu; sodnik na Sodišču od 12. januarja 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Rojena leta 1959; študij prava (univerza v Groningenu, 1977-1983); doktorica pravnih znanosti (univerza v Amsterdamu, 1995); predavateljica prava na pravni fakulteti v Maastrichtu (1983-1987); strokovna sodelavka na Sodišču Evropskih skupnosti (1987-1991); predavateljica na Institut Europa na pravni fakulteti univerze v Amsterdamu (1991-1995); profesorica evropskega prava na pravni fakulteti univerze v Tilburgu (1995-2003); profesorica evropskega prava na pravni fakulteti univerze v Utrechtu in članica upravnega sveta na Institut Europa na univerzi v Utrechtu (od l. 2003); članica uredniških odborov več nacionalnih in mednarodnih pravnih revij; avtorica številnih publikacij; članica nizozemske kraljeve akademije znanosti; sodnica na Sodišču od 10. junija 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Rojen leta 1950; diploma iz prava z univerze v Atenah (1973); magister iz prava socialne varnosti z univerze Paris II, Panthéon-Sorbonne (1977); odvetnik (1974–1980); nacionalni strokovnjak v pravni službi Komisije Evropskih skupnosti (1988–1990), nato glavni administrator v generalnem direktoratu V „Zaposlovanje, industrija, socialne zadeve“ (1990–1994); strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec in od 1999 svetovalec na grškem državnem svetu; nadomestni član grškega vrhovnega sodišča posebne pristojnosti; član osrednje skupine za pripravo zakonskih predlogov v Grčiji (1996–1998); direktor pravne službe generalnega sekretariata helenske vlade (1996–1998); sodnik na Splošnem sodišču Evropske unije (1998–2010, predsednik senata med letoma 2004 in 2010); član vrhovnega sveta upravnih sodišč (2011–2012); član posebnega sodišča za spore o plačah sodnikov in posebnega sodišča za obravnavo disciplinskih zadev v zvezi s sodniki (2013–2014); član posvetovalnega strokovnega odbora za kandidate za imenovanje v sodnike na Evropskem sodišču za človekove pravice (2014–2015); član odbora, ki izda mnenje o primernosti kandidatov za opravljanje funkcije sodišča na Sodišču za uslužbence Evropske unije (2012–2015); predavatelj evropskega prava na École nationale de la magistrature (1995–1996 in 2012–2015); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

Rojen leta 1952; magisterij iz političnih in ekonomskih ved (1974) ter magisterij iz politične ekonomije (1975) na University College, Dublin; magisterij iz mednarodnega prava in iz primerjalnega prava na svobodni univerzi v Bruslju (1979), pridruženi barrister pri Kings Inns v Dublinu (1985), ekonomski analitik pri Irish Farmers' Association v Dublinu (1975-1976); direktor pisarne Irish Farmers' Association pri Evropski gospodarski skupnosti (1976-1979); izvršni direktor Irish Meat Exporters Association (1980-1984); politični svetovalec pri komisarju Petru Sutherlandu (1985-1988); generalni direktor družbe Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) in Senior Counsel barrister (od leta 2005); član Seanad (zgornji dom irskega parlamenta) (2007-2011); predsednik skupine odvetnikov in vodja projekta skupine „Justice" pri Inštitutu za mednarodne in evropske zadeve (od leta 1998); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Rojen leta 1971; diploma iz prava z univerze v Šleziji in Collège d'Europe v Bruggeju; doktor prava (2000); habilitiran doktor pravnih znanosti (2009); profesor prava (2013); Visiting Scholar na Jesus College, Cambridge (1998), univerzi v Liègeu (1999) in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (2003); odvetnik (2001-2008), član odbora za mednarodno zasebno pravo komisije za kodifikacijo civilnega prava pri pravosodnem ministrstvu (2001-2008); član znanstvenega sveta akademije za evropsko pravo v Trierju (od 2008); član raziskovalne skupine veljavnega zasebnega prava Skupnosti „Acquis Group" (od 2006); državni podsekretar na uradu odbora za evropsko integracijo (2008-2009), nato na ministrstvu za zunanje zadeve (2010-2013); podpredsednik znanstvenega sveta pravnega inštituta; agent poljske vlade v številnih zadevah pred sodiščema Evropske unije; član uredniškega odbora več pravnih revij; avtor številnih publikacij s področja evropskega prava in mednarodnega zasebnega prava; generalni pravobranilec na Sodišču od 23. oktobra 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Rojen leta 1947; doktorat iz pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani); specializacija v primerjalnem pravu (univerzi v Strasbourgu in Coimbri); pravniški državni izpit; profesor civilnega, gospodarskega in mednarodnega zasebnega prava; prodekan (1995-2001) in dekan (2001-2004) Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; avtor številnih pravnih del; sodnik in predsednik senata na Sodišču združenega dela v Ljubljani (1975-1986); predsednik športnega razsodišča Slovenije (1978-1986); predsednik borznega razsodišča v Ljubljani; arbiter pri Gospodarski zbornici Jugoslavije (do l. 1991) in Slovenije (od l. 1991); arbiter pri mednarodni trgovinski zbornici v Parizu; sodnik na pritožbenem razsodišču UEFA in FIFA; predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije (1993-2005); član mednarodne zveze pravnikov, Comité maritime international in več drugih mednarodnih pravnih društev; sodnik na Sodišču od 11. maja 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Rojen leta 1953; diploma iz političnih ved (1976) in prava (1983) z univerze v Københavnu; uradnik na ministrstvu za pravosodje (1983-1985); predavatelj (1984-1991), nato pridruženi profesor (1991-1996) za družinsko pravo na univerzi v Københavnu; vodja sekcije pri Advokatsamfund (1985-1986); vodja oddelka na ministrstvu za pravosodje (1986-1991); član odvetniške zbornice (1991); vodja enote (1991-1995), vodja oddelka za policijo (1995-1999), vodja pravnega oddelka (2000-2003) na ministrstvu za pravosodje; predstavnik Danske v odboru K-4 (1995-2000), v centralni skupini za Schengen (1996-1998) in v Europol Management Board (1998-2000); sodnik na Højesteret (2003-2006); sodnik na Sodišču od 11. januarja 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Rojen leta 1957; diploma iz prava z univerze v Lizboni (1980); magisterij iz prava z univerze v Lizboni (1986); doktorat iz pravnih znanosti z univerze Nova v Lizboni (2003); asistent prava na univerzi v Lizboni (1981–1986); pravnik lingvist (1986–1987) in pravnik revizor (1987–1990) na Sodišču; strokovni sodelavec na Sodišču prve stopnje (1990–1996); gostujoči profesor na inštitutu za evropske študije univerze v Saarlandu, Nemčija (1987–1996); nacionalni koordinator za zadeve glede prostega gibanja oseb v evropskem prostoru, ministrstvo za zunanje zadeve, Portugalska (1996–1999); član odbora Sveta K4 in Osrednje skupine strukture za stalno posvetovanje glede schengenskih sporazumov (1996–1999); asistent in doktorand pravnih znanosti na univerzi Nova v Lizboni (1999–2003); pomožni profesor prava na univerzi Nova v Lizboni (2003–2008); pridruženi profesor prava na univerzi Nova v Lizboni (2008–2018); portugalski član mreže FreSsco, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov s področij prostega gibanja delavcev in koordinacije socialne varnosti v Evropski uniji (2004–2017), ter akademske mreže za pravne študije o priseljevanju in azilu v Evropi „Odysseus“ (2004–2018); član upravnega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice (2015–2018); avtor številnih publikacij; sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

Rojen leta 1965; diploma in doktorat iz pravnih znanosti univerze v Gradcu, Avstrija (1990); diploma iz prevajanja univerze v Gradcu (1988); diploma iz javne uprave École nationale d'administration, Francija (1992); uradnik v pravni službi in pri generalnem direktoratu za politiko ekonomske in evropske integracijo na ministrstvu za zunanje zadeve, Avstrija (1990–1994); svetovalec pri stalni misiji Avstrije pri Uradu Združenih narodov in specializiranih agencijah v Ženevi, Švica (1994–2000); vodja enote „pravna vprašanja prvega stebra Evropske unije“ na ministrstvu za zunanje zadeve (2000–2005); profesor na institutu za evropsko pravo univerze v Gradcu (od oktobra 2014); vodja oddelka za evropsko pravo na zveznem ministrstvu za evropske zadeve, integracijo in zunanje zadeve, Avstrija (2005–2019); predavatelj na institutu za evropsko in mednarodno pravo univerze v Innsbrucku, Avstrija (od leta 2007); docent na Visoki šoli za mednarodne študije na Dunaju, Avstrija (od leta 2012); avtor številnih publikacij; sodnik na Sodišču od 20. marca 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Rojen leta 1961; doktor pravnih znanosti, univerza v Stockholmu, Švedska (1995); izredni profesor (docent) in nosilec katedre Jean Monet za evropsko pravo (1995); profesor za evropsko pravo na univerzi v Stockholmu (2001); generalni direktor izobraževalne ustanove (1993–2004); predsednik Nätverket för europarättslig forskning (švedsko združenje za študije evropskega prava) (2001–2006); član Rådet för konkurrensfrågor (svet za konkurenčno pravo, Švedska) (2001–2006); sodnik na Splošnem sodišču (2006–2012); generalni pravobranilec na Sodišču od 28. novembra 2012 do 6. februarja 2019; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2019.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Rojena leta 1957; študij prava (univerzi v Bonnu in Ženevi); LL.M. (American University, Washington DC); doktorica pravnih znanosti (univerza v Heidelbergu, 1985; univerza Harvard, 1990); gostujoča profesorica na univerzi Berkeley (1991); profesorica nemškega in tujega javnega prava, mednarodnega prava in evropskega prava na univerzah v Augsburgu (1992), Heidelbergu (1993) in Düsseldorfu (1994); nadomestna arbitra za nemško vlado na mednarodnem Sodišču za spravo in arbitražo pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE); podpredsednica zveznega posvetovalnega sveta o globalnih spremembah (WBGU, 1996); profesorica mednarodnega prava, mednarodnega gospodarskega prava in evropskega prava na univerzi St. Gallen (1999); direktorica inštituta za evropsko pravo in mednarodno gospodarsko pravo na univerzi St. Gallen (2000); namestnica direktorja specialističnega programa gospodarskega prava na univerzi St. Gallen (2001); generalna pravobranilka na Sodišču od 7. oktobra 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Rojen leta 1944; diploma iz prava z univerze v Szegedu, Madžarska (1967); madžarski pravniški državni izpit (1970); podiplomski študij primerjalnega prava na univerzi v Strasbourgu, Francija (1969, 1970, 1971, 1972); uradnik v pravni službi ministrstva za zunanjo trgovino (1966-1974), direktor za zakonodajne zadeve (1973-1974); prvi trgovinski ataše madžarskega veleposlaništva v Bruslju, pristojen za vprašanja Skupnosti (1974-1979); direktor na ministrstvu za zunanjo trgovino (1979-1983); prvi trgovinski ataše, nato svetovalec za trgovino madžarskega veleposlaništva v Washingtonu DC, ZDA (1983-1989); generalni direktor na ministrstvu za trgovino in na ministrstvu za mednarodne gospodarske odnose (1989-1991); glavni pogajalec za sklenitev pridružitvenega sporazuma med Republiko Madžarsko ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami (1990-1991); generalni sekretar na ministrstvu za mednarodne ekonomske odnose, direktor urada za evropske zadeve (1992); državni sekretar na ministrstvu za mednarodne gospodarske odnose (1993-1994); državni sekretar, predsednik urada za evropske zadeve na ministrstvu za industrijo in trgovino (1994); izredni in pooblaščeni veleposlanik, vodja diplomatskega predstavništva Republike Madžarske pri Evropski uniji (januar 1995-maj 2003); glavni pogajalec za pristop Republike Madžarske k Evropski uniji (julij 1998-april 2003); minister brez listnice, pristojen za koordinacijo vprašanj evropske integracije (od maja 2003); sodnik na Sodišču od 11. maja 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Rojen leta 1962; študij v Bonnu, Ženevi in Parizu; pravniški državni izpit (1986 in 1992); doktor pravnih znanosti (univerza v Bonnu, 1988); mednarodno priznana diploma iz javne uprave (École nationale d'administration, 1990); habilitacija (univerza v Bonnu, 1996); profesor nemškega javnega prava in evropskega prava (1996-2003), dekan pravne fakultete univerze Ruhr v Bochumu (2000-2001); profesor nemškega javnega prava in evropskega prava (univerza v Kölnu, 2003-2006); direktor inštituta za javno pravo in upravne znanost (2006); gostujoči profesor na Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), na univerzi François Rabelais (Tours, 2001-2006) in na univerzi Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); častni doktorat univerze François Rabelais (Tours, 2010); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

Rojena leta 1963; diploma iz prava (1986), doktorica pravnih znanosti (univerza v Bukarešti, 1997); sodnica pripravnica na prvostopenjskem sodišču v Buftei (1986-1988); sodnica na prvostopenjskem sodišču v petem sektorju v Bukarešti (1988-1992); vpisana v odvetniško zbornico v Bukarešti (1992); predavateljica (1992-2005), nato od leta 2005 profesorica civilnega prava in evropskega pogodbenega prava na univerzi v Bukarešti; več doktorskih študijev in raziskovanje na inštitutu Max Planck za mednarodno zasebno pravo v Hamburgu (1992-2004); vodja oddelka za evropsko integracijo na ministrstvu za pravosodje (1997-1999); sodnica na visokem kasacijskem sodišču (1999-2007); gostujoča profesorica na univerzi na Dunaju (2000 in 2011); predavateljica prava Skupnosti na nacionalnem inštitutu za sodnike (2003 in 2005-2006); članica uredniškega odbora več pravnih revij; od leta 2010 pridružena članica in od leta 2017 redna članica mednarodne akademije za primerjalno pravo in častna raziskovalka na centru za študije evropskega prava inštituta za pravne raziskave romunske akademije; sodnica na Sodišču od 12. januarja 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

Rojen leta 1949; doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1980); habilitiran doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1990); redni profesor prava (1998); direktor inštituta za civilno pravo univerze v Varšavi (1992-1996); prorektor univerze v Varšavi (1994-1997); generalni sekretar poljskega oddelka združenja Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998); predstavnik Poljske v odboru za bioetiko Sveta Evrope (1991-1997); sodnik na ustavnem sodišču (1997-1998), nato predsednik tega sodišča (1998-2006); član mednarodne akademije za primerjalno pravo (od l. 1994) in njen podpredsednik (od l. 2010), član mednarodnega združenja za pravo, etiko in znanost (od l. 1995), član poljskega Helsinškega odbora; član poljske akademije umetnosti; medalja pro merito, ki mu jo je podelil generalni sekretar Sveta Evrope (2007); avtor številnih publikacij s področja civilnega, medicinskega in evropskega prava; častni doktor Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah (2012); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Rojen leta 1951; doktor pravnih znanosti (univerza v Bratislavi); sodnik na sodišču prve stopnje v Bratislavi; sodnik na pritožbenem sodišču, zadolžen za civilnopravne zadeve, in podpredsednik pritožbenega sodišča v Bratislavi; član oddelka za civilno in družinsko pravo inštituta za pravo ministrstva za pravosodje; začasni sodnik na vrhovnem sodišču, zadolžen za gospodarskopravne zadeve; član Evropske komisije za človekove pravice (Strasbourg); sodnik na ustavnem sodišču (2000-2004); sodnik na Sodišču prve stopnje od 12. maja 2004 do 6. oktobra 2009; sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Rojen leta 1963; doktor prava (univerza v Zagrebu, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow in Visiting Scholar na Harvard Law School (2001/2002); asistent, nato profesor na pravni fakulteti univerze v Zagrebu (od l. 1987); predstojnik katedre Jean Monnet in nosilec katedre Jean Monnet ad personam (od l. 2011); gostujoči profesor na Cornell Law School (2012); član hrvaške komisije za ustavno reformo, predsednik delovne skupine za pristop k Uniji (2009-2010); član hrvaške pogajalske skupine za pristop Hrvaške k Uniji (2006-2011); avtor številnih strokovnih del; sodnik na Sodišču od 4. julija 2013.

François Biltgen
François Biltgen

Rojen leta 1958; maîtrise en droit (1981) in diplôme d'études appronfondies (DEA) iz prava Skupnosti z université de droit d'économie et de sciences sociales Paris II (1982); diploma z Institut d'études politiques de Paris (1982); član luksemburške odvetniške zbornice (1987-1999); član poslanske zbornice (1994-1999); član občinskega sveta mesta Esch sur Alzette (1987-1999); pomočnik župana mesta Esch sur Alzette (1997-1999); nadomestni član luksemburške delegacije pri Odboru regij Evropske unije (1994-1999); minister za delo in zaposlovanje, minister za verske skupnosti, minister za odnose s parlamentom, delegirani minister za komunikacije (1999-2004); minister za delo in zaposlovanje, minister za verske skupnosti, minister za kulturo, visoko šolstvo in raziskovanje (2004-2009); minister za pravosodje, minister za javno upravo in reformo javne uprave, minister za visoko šolstvo in raziskovanje, minister za komunikacije in medije, minister za verske skupnosti (2009-2013); sopredsednik ministrske konference v okviru bolonjskega procesa leta 2005 in 2009; sopredsednik ministrske konference Evropske vesoljske agencije (2012-2013); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Rojena leta 1962; diploma iz prava z univerze v Tartuju (1981-1986); namestnica državnega tožilca v Talinu (1986-1991); diploma estonske diplomatske šole (1991-1992); pravna svetovalka (1991-1993) in generalna svetovalka pri trgovinski in industrijski zbornici (1992-1993); sodnica na višjem sodišču v Talinu (1993-2004); European Master na področju človekovih pravic in demokratizacije na univerzi v Padovi in univerzi v Nottinghamu (2002-2003); sodnica na Splošnem sodišču od 12. maja 2004 do 23. oktobra 2013; sodnica Sodišča od 23. oktobra 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Rojen leta 1964; magisterij iz prava Skupnosti (1987) in doktorat iz pravnih znanosti z univerze Panthéon-Assas (1991); predavatelj na centru za nadaljnje usposabljanje univerze Panthéon-Assas; član odvetniške zbornice Cipra (1993); posebni svetovalec ministra za zunanje zadeve na področju evropskih zadev (1996–1999); član pogajalske skupine za pristop Cipra k Evropski uniji (1998–2003); svetovalec za pravo Unije v pravni službi Republike (1999–2002); član grško-ciprskih delegacij v pogajanjih za splošno rešitev ciprskega vprašanja (2002–2014); glavni pravnik (2002–2007), nato glavni pravni svetovalec Republike (2007–2014) in direktor oddelka pravne službe Republike za evropsko pravo (2003–2014); agent ciprske vlade pred sodiščema Evropske unije (2004–2014); sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

Rojen leta 1950; diploma iz prava z univerz v Sevilli in Grenadi (1967-1972); tožilec pred sodišči v Palmi de Mallorci in Sevilli (1977-1982); sodnik oddelka za upravne spore pri višjem sodišču pokrajine Andaluzija, pri Audiencia Nacional in vrhovnem sodišču Kanarskih otokov (1982-1989); predsednik oddelka za upravne spore pri višjem sodišču pokrajine Kantabrija (1989-1994); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1995-1999); član upravnega odbora Združenja državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije (ACA-Europe) (2006-2014); član centralne volilne komisije (2012-2015); sodnik v upravnem oddelku španskega vrhovnega sodišča (1999-2015); generalni pravobranilec na Sodišču od 7. oktobra 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Rojen leta 1964; diploma iz prava z univerze v Aarhusu (1991); magisterij iz evropskega prava s Collège d'Europe v Bruggeu (1993); predavatelj na univerzah v Aarhusu (1991-1993) in Københavnu (1999-2001); gostujoči profesor na univerzah v Københavnu in Aalborgu (od leta 2008); odvetnik (član danske odvetniške zbornice) (1995); strokovni sodelavec na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti (1994-1999); tožilec pri tožilstvu v Københavnu (1999-2000) in inšpektor za policijska okrožja (2004-2006); pravni svetovalec pri predstavniku danskega predsednika vlade med pogajanji za pripravo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (1999-2000); vodja sekcije pri uradu za evropsko pravo (1999-2000); vodja oddelka pri uradu za evropsko pravo in pravo človekovih pravic (2000-2001) ter vodja oddelka pri uradu za stvarno in obligacijsko pravo pri ministrstvu za pravosodje (2001-2006); varuh pravic potrošnikov, ki ga je imenovala danska vlada (2006-2014); sodnik na Østre Landsret v Københavnu (2015); generalni pravobranilec na Sodišču od 7. oktobra 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

Rojen leta 1977; magisterij iz prava in magisterij iz mednarodnih odnosov (Karlova univerza v Pragi); diploma iz angleškega prava in iz prava Evropske unije (univerza v Cambridgeu); Magister Juris (univerza v Oxfordu, St. Edmund Hall); doktorat iz prava (Evropski univerzitetni inštitut v Firencah); študij na svobodni univerzi v Bruslju in na univerzi v Queenslandu (Avstralija); strokovni sodelavec pri predsedniku vrhovnega upravnega sodišča Češke republike (2005-2009), nato vodja oddelka za raziskave in dokumentacijo pri istem sodišču (2008-2009); imenovan za sodnika v Češki republiki (2009); predavatelj (2011-2012) in raziskovalec (2013-2016) na inštitutu za evropsko pravo in za primerjalno pravo univerze v Oxfordu; profesor na Collège d'Europe v Bruggeu (2013-2015); član komisije za pritožbe pri češki nacionalni banki (2013-2015); ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice (2013-2015); soustanovitelj in predsednik češkega združenja za evropsko in primerjalno pravo; predavatelj in gostujoči profesor na številnih univerzah v Evropi in drugod; avtor številnih publikacij s področja prava Evropske unije, človekovih pravic v Evropi, primerjalnega (javnega) prava in pravne teorije; generalni pravobranilec na Sodišču od 7. oktobra 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Rojen leta 1952; diploma iz prava z univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (1975); doktorat iz pravnih znanosti (1979); predavatelj (1977‑1984), docent (1984‑1990) nato profesor na univerzi Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (1990‑2013); dekan pravne fakultete univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (1988‑1991); član zakonodajnega sveta pri narodni skupščini Bolgarije (1995‑1997); predstojnik katedre Jean Monnet na novi bolgarski univerzi (2002‑2005); predsednik pravnega sveta pri predsedniku Bolgarije (2002‑2003); sodnik (2003‑2009) nato predsednik (2009‑2012) ustavnega sodišča Bolgarije; predstojnik katedre za ustavno pravo na pravni fakulteti univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2013‑2016); član (2006‑2016) in podpredsednik Beneške komisije Sveta Evrope (2013‑2015); član ustavnega sveta pri varuhu človekovih pravic Bolgarije (2015‑2016); urednik številnih pravnih revij; avtor številnih pravnih publikacij; generalni pravobranilec na Sodišču od 19. septembra 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Rojen leta 1954; diploma iz prava z univerze na Malti (1977); Master of Laws univerze v Londonu (1979); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Cambridgeu (1982); predavatelj na Ealing College of Higher Education (1982–1984); predavatelj na univerzi v Exetru (1984–1990); glavni predavatelj na univerzi v Londonu, Queen Mary and Westfield College (1990–1993); pravni svetovalec v zasebnem sektorju, nato pravni svetovalec pri malteškem parlamentu (1993–2016); profesor in predstojnik oddelka za evropsko in primerjalno pravo na univerzi na Malti (1993–2016); direktor dokumentacijskega in raziskovalnega središča na univerzi na Malti (1993–2016); predsednik malteškega društva za evropsko pravo; avtor številnih publikacij; sodnik na Splošnem sodišču (2016–2018); sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

Rojena leta 1958; diploma iz prava z univerze v Bologni (1982); profesorica prava Evropske unije na univerzi v Bologni; direktorica mednarodnega centra za raziskave na področju evropskega prava na univerzi v Bologni; odvetnica pri odvetniški zbornici v Bologni; pridružena profesorica mednarodnega prava na univerzi v Urbinu (1997–2000); podpredsednica italijanskega društva za mednarodno pravo in pravo Evropske unije (2009–2010); članica mešanega upravnega odbora kitajsko-evropske šole prava na kitajski univerzi za politične vede in pravo (2011–2013); predstavnica italijanske vlade pri upravnem odboru akademije za evropsko pravo (2015–2018); avtorica številnih publikacij; sodnica na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Rojen leta 1958; diploma iz prava z University College, Dublin (LL.M. leta 1981); doktorat iz pravnih znanosti z University College, Dublin (LL.D. leta 1997); diploma iz prava z univerze v Pensilvaniji (LL.M. leta 1982); barrister-at-law pri Honorable Society of King’s Inns v Dublinu (1984); doktor pravnih znanosti na Trinity College, Dublin (Ph.D. leta 2001); predavatelj prava na Trinity College, Dublin (1982–2007); svetovalec pri odvetniški zbornici Irske (1987–1997); višji svetovalec pri odvetniški zbornici Irske (1997–2010); sodnik na irskem High Court (2010–2014); sodnik na irskem Court of Appeal (2014–2018); avtor številnih publikacij; generalni pravobranilec na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Rojen leta 1959; diploma iz prava z univerze v Palermu (1982); profesor ustavnega prava na univerzi v Palermu; profesor ustavnega prava in konkurenčnega prava na univerzi LUISS Guido Carli v Rimu; pravni svetovalec italijanske vlade (1993–1996); profesor javnega prava na univerzi v Cagliariju (1986–1997); predsednik komisije za izvajanje posebnega položaja regije Sicilije (1998–2002); pravni svetovalec italijanskega ministrstva za zdravje (2008–2011); član in nato predsednik komisije za zagotovitev pravice do stavke v ključnih javnih službah (2006–2011); predsednik italijanskega organa za varstvo konkurence in trga (2011–2018); aprila 2013 imenovan s strani predsednika republike v svet desetih modrecev komisije za institucionalne, ekonomske in socialne reforme ter junija istega leta imenovan s strani predsednika vlade za člana skupine strokovnjakov, pozvanih k predložitvi osnutka ustavnih sprememb; avtor številnih publikacij s področja javnega prava, ustavnega prava, upravnega prava in konkurenčnega prava; generalni pravobranilec na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

Rojen leta 1973; diploma iz prava z univerze v Vilni (1992–1997); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Vilni (2008); asistent in pridruženi profesor na pravni fakulteti univerze v Vilni (1999–2018); vodja oddelka (2002–2003), namestnik generalnega direktorja oddelka za evropsko pravo pri ministrstvu za pravosodje Litve (2004–2010); sodnik na vrhovnem upravnem sodišču Litve (2010–2018); podpredsednik vrhovnega upravnega sodišča Litve (2012–2017); vršilec dolžnosti predsednika vrhovnega upravnega sodišča Litve (2015–2017); avtor številnih publikacij s področja evropskega in ustavnega prava; soustanovitelj in član litovskega društva za evropsko pravo; sodnik na Sodišču od 8. oktobra 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Rojen leta 1973; diploma iz prava (univerzi v Tartuju in Poitiersu); doktor pravnih znanosti (univerza v Tartuju, 2006); direktor 7. pisarne konzularnega oddelka pri ministrstvu za zunanje zadeve, Estonija (1995–1996); direktor oddelka za kazensko pravo pri ministrstvu za pravosodje (1996–2001); sodnik na sodišču v Talinu (2001–2002); sodnik na pritožbenem sodišču v Talinu (2002–2006); sodnik na vrhovnem sodišču (2006–2009); predsednik kazenskega oddelka vrhovnega sodišča (2010–2013); ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice (2010–2016); predsednik vrhovnega sodišča (2013–2019); predsednik sveta, zadolženega za upravljanje sodišč in pritožbenih sodišč (2013–2019); predsednik mreže predsednikov vrhovnih sodišč Evropske unije (2017–2019); gostujoči profesor in član akademskega sveta pravne fakultete univerze v Tartuju; ustanovni član estonskega združenja za zaščito finančnih interesov Evropske unije; član sveta Fonda za ustavno pravo pri akademiji za znanost Estonije; član akademskega združenja za pravo Estonije; avtor številnih publikacij; generalni pravobranilec na Sodišču od 6. februarja 2019. 

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Rojen leta 1958; diploma iz prava (1980), magisterij iz prava (1982), doktorat univerze v Helsinkih, Finska (2008); predavatelj na univerzi v Helsinkih (1980–1986); strokovni sodelavec in začasni sodnik na sodišču prve stopnje v Rovaniemiju, Finska (1983–1984); pravni svetovalec (1987–1989), nato vodja oddelka za evropsko pravo (1990–1995) na ministrstvu za pravosodje, Finska; pravni svetovalec na ministrstvu za zunanje zadeve, Finska (1989–1990); svetovalec in sekretar za evropske zadeve v velikem odboru finskega parlamenta (1995–2000); začasni sodnik (julij 2000–december 2002), nato sodnik (januar 2003–september 2009) na vrhovnem upravnem sodišču, Finska; odgovorni za pravna in institucionalna vprašanja med pogajanji za pristop Republike Finske k Evropski uniji; generalni pravobranilec na Sodišču od 7. oktobra 2009 do 7. oktobra 2015 ; sodnik na vrhovnem upravnem sodišču (2015–2019); podpredsednik vrhovnega upravnega sodišča (2018–2019); sodnik na Sodišču od 7. oktobra 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

Rojen leta 1959; magisterij iz prava z univerze Paris II (1982); poklicno usposabljanje za delo v pravosodju, École nationale de la magistrature, Francija (1984-1986); sodnik na prvostopenjskem sodišču v Limogesu (1986-1988); uslužbenec v centralni javni upravi ministrstva za pravosodje (1988-1996); strokovni sodelavec svetovalec na Cour de cassation, Francija (1996-2004); korektor sodb na Sodišču Evropskih skupnosti (2004-2006); strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije v kabinetu sodnice P. Lindh, nato v kabinetu sodnika C. G. Fernlunda (2006-2012); generalni pravobranilec na oddelku za socialne zadeve pri Cour de cassation in vodja misije pri generalnem državnem tožilcu pri Cour de cassation (2012-2017); prvi generalni pravobranilec na oddelku za trgovinske, finančne in gospodarske zadeve pri Cour de cassation (2017-2020); član komisije za poročila in študije pri Cour de cassation (1998-2002); član komisije za ponovno preučitev kazenskih obsodb pri Cour de cassation (1999-2004); predsednik upravnega odbora Institut national des formations notariales, Francija (2016-2020); generalni pravobranilec na Sodišču od 23. marca 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

rojen leta 1953; diploma iz prava z univerze v Atenah, Grčija (1976); magisterij s specializacijo iz evropskega prava na Svobodni univerzi v Bruslju, Belgija (1990); Fellow na mednarodnem inštitutu za človekove pravice, Ženeva (Švica)/Strasbourg (Francija) (1992); odvetnik pri odvetniški zbornici v Atenah (1978–1979); strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec, svetovalec, podpredsednik in od februarja 2020 predsednik grškega državnega sveta (1979– 2020); predsednik več skupin za pripravo zakonskih predlogov in član osrednje skupine za pripravo zakonskih predlogov v Grčiji; predavatelj na nacionalni šoli za javno upravo, Grčija; predavatelj evropskega in upravnega prava na nacionalni šoli za poklice v pravosodju, Grčija (1995–2016); predsednik disciplinske komisije za predavatelje v visokošolskih zavodih (več mandatov med letoma 2011 in 2020); predsednik posebnega sodišča za obravnavo disciplinskih zadev v zvezi s sodniki (več mandatov med letoma 2011 in 2020); član, nato predsednik vrhovnega upravnosodnega sveta (več mandatov med letoma 1996 in 2020); član grškega vrhovnega sodišča posebne pristojnosti (več mandatov med letoma 2000 in 2020); avtor številnih publikacij; generalni pravobranilec na Sodišču od 10. septembra 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

Rojena leta 1970; diploma iz prava z univerze v Latviji (1993); podiplomski študij ameriškega pravnega sistema, prava in politike Evropskih skupnosti ter političnih ved univerze v Aarhusu, Danska (1993); magisterij iz mednarodnega prava z univerze v Lundu, Švedska (1994); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Cambridgeu, Združeno kraljestvo (1999); parlamentarna pomočnica, parlament Republike Latvije (1990-1992); svetovalka pri komisiji za zunanje zadeve parlamenta Republike Latvije (1992-1995); asistentka na oddelku za pravno in politično teorijo ter na oddelku za mednarodno in pomorsko pravo, nato predavateljica mednarodnega in evropskega prava, ustanoviteljica in direktorica inštituta za človekove pravice na univerzi v Latviji (1993-1999); svetovalka predsednika latvijske vlade (1995); svetovalka pri generalnem direktoratu za človekove pravice Sveta Evrope, Strasbourg, Francija (1999-2001) ; profesorica „Söderberg", gostujoča profesorica, nato profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na višji pravni šoli v Rigi, Latvija (od leta 2001); gostujoča profesorica na inštitutu Raoul Wallenberg, univerza v Lundu (2001-2005); sodnica in predsednica senata na Evropskem sodišču za človekove pravice, Strasbourg (2005-2014); dopisna članica latvijske akademije znanosti (od leta 2017); avtorica številnih publikacij s področja mednarodnega in nacionalnega javnega prava; ustanoviteljica in članica uredniškega odbora Baltic Yearbook of International Law; sodnica na ustavnem sodišču Republike Latvije (2015-2020); predsednica ustavnega sodišča Republike Latvije (2017-2020); sodnica na Sodišču od 6. oktobra 2020.

Jan Passer
Jan Passer

Rojen leta 1974; diploma iz prava (1997) in doktorat iz pravnih znanosti (2007) s Karlove univerze v Pragi; diploma Master of Laws z univerze v Stockholmu (2000); kandidat za sodnika na mestnem sodišču v Pragi (1997‑2001); sodnik okrožnega sodišča v Pragi 2 (2001‑2005); sodnik na vrhovnem upravnem sodišču Češke republike (2005‑2016); predavatelj zlasti prava Evropske unije na Karlovi univerzi v Pragi (2001‑2003), univerzi Masaryk v Brnu (2006‑2016), univerzi Palacký v Olomoucu (2014‑2016) in pravni akademiji Češke republike (2001‑2016); sodnik na Splošnem sodišču (2016-2020), sodnik na Sodišču od 6. oktobra 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Rojen leta 1961; diploma iz prava z univerze v Valenciji (1979-1984); tržni analitik pri svetu gospodarskih zbornic avtonomne skupnosti Valencija (1986); pravnik lingvist na Sodišču (1986-1990); pravnik revizor na Sodišču (1990-1993); administrator v službi za medije in informacije Sodišča (1993-1995); administrator v tajništvu institucionalnega odbora Evropskega parlamenta (1995-1996); pomočnik sodnega tajnika Sodišča (1996-1999); strokovni sodelavec na Sodišču (1999-2000); vodja španskega prevajalskega oddelka na Sodišču (2000-2001); direktor, nato generalni direktor generalnega direktorata za prevajanje na Sodišču (2001-2010); sodni tajnik Sodišča od 7. oktobra 2010.