Jäsenten esittely
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Leuvenin katolisesta yliopistosta, master of laws ja master in public administration Harvardin yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston assistentti (1979-1983) ja professori (1983-), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1984-1985), Bruggen Collège d'Europen yhteisön oikeuden opettaja, Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1986-1989), Harward Law Schoolin vieraileva professori (1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.10.2003, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003-7.10.2015, ja presidentti 8.10.2015-

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

syntynyt 1940, Rooman La Sapienza -yliopiston yhteisön oikeuden professori, Istituto Orientalen (1969-1979) sekä Napolin Federico II:n (1979-1992), Catanian (1969-1977) ja Mogadishun (1967-1972) yliopistojen professori, asianajaja Corte di cassazionessa, Italian pysyvän EYedustuston oikeudellinen neuvonantaja (1984-1992), Italian valtuuskunnan jäsen Espanjan ja Portugalin EU-jäsenyysneuvotteluissa sekä Euroopan yhtenäisasiakirjaa ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskeneissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja hallitustenvälisissä konferensseissa, kirjoittanut julkaisuja useista EY:n perustamissopimuksista ja unionin lainsäädännöstä, Il Diritto dell'Unione Europea -aikakausjulkaisun perustaja ja päätoimittaja (1996-), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, useiden kansainvälisten kongressien raportoija, pitänyt esitelmiä ja kursseja Haagin kansainvälisen oikeuden akatemiassa (1987) sekä useissa muissa kansainvälisissä instituutioissa, Euroopan komission varainhoitoa tutkivan riippumattoman asiantuntijaryhmän jäsen (1999), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-3.5.2006 ja tuomari 4.5.2006-, unionin tuomioistuimen varapresidentti 8.10.2015–

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

syntynyt 1954, oikeustieteen tutkinto Madridin Complutense-yliopistosta, valtionasiamies asemapaikkanaan Malaga, liikenne-, matkailu- ja viestintäministeriön oikeudellisen yksikön sekä sittemmin ulkoasiainministeriön oikeudellisen yksikön valtionasiamies, unionin tuomioistuimeen liittyviä asioita käsittelevän oikeudellisen yksikön päällikkö, oikeusministeriön valtionasiamiesviraston unioniin ja kansainvälisiin asioihin liittyvää oikeusneuvontaa antavan osaston apulaispäällikkö, unionin tuomioistuinjärjestelmän tulevaisuutta käsitelleen asiantuntijaryhmän jäsen, unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsitelleen "Puheenjohtajan ystävät" -työryhmän Espanjan valtuuskunnan sekä neuvoston tilapäisen "Yhteisöjen tuomioistuin" -työryhmän puheenjohtaja, Escuela Diplomátican unionin oikeuden professori, Noticias de la Unión Europea -julkaisun päätoimittaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003-

Marko Ilešič
Marko Ilešič

syntynyt 1947, oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta, erikoistunut vertailevaan oikeustieteeseen Strasbourgin ja Coimbran yliopistoissa, asianajaja, Ljubljanan työtuomioistuimen tuomari (1975-1986), urheilutuomioistuimen puheenjohtaja (1978-1986), Triglav-vakuutusyhtiön välimiestuomioistuimen välimies (1990-1998), pörssin välimieslautakunnan puheenjohtaja (1995-), pörssin välitystuomioistuimen välimies (1998-), Jugoslavian (-1991) ja Slovenian (1991-) kauppakamarin välimies, Pariisin kansainvälisen kauppakamarin välimies, UEFAn (1988-) ja FIFAn (2000-) muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Slovenian lakimiesliiton puheenjohtaja, International Law Associationin sekä kansainvälisen merenkulkukomitean ja useiden muiden kansainvälisten oikeustieteellisten yhdistysten jäsen, kansainvälisen siviili-, kauppa- ja yksityisoikeuden professori, Ljubljanan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä teoksia, unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

syntynyt 1953, valtiotieteen (1976) ja oikeustieteen tutkinnot (1983) Kööpenhaminan yliopistosta, oikeusministeriön virkamies (1983-1985), perheoikeuden assistentti (1984-1991) ja sittemmin apulaisprofessori (1991-1996), asianajajayhteisön jaostopäällikkö (1985-1986), oikeusministeriön yksikönpäällikkö (1986-1991), asianajajayhteisön jäsen (1991), oikeusministeriön osastopäällikkö (1991-1995) sekä poliisiasiain osaston (1995-1999) ja oikeudellisen osaston päällikkö (2000-2003), Tanskan edustaja K-4-komiteassa (1995-2000) sekä Schengenin keskusryhmässä (1996-1998) ja Europol Management Boardissa (1998-2000), orkeimman oikeuden jäsen (2003-2006), unionin tuomioistuimen tuomari 11.1.2006-

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Thomas von Danwitz
syntynyt 1962, opintoja Bonnissa sekä Genevessä ja Pariisissa, oikeustieteen valtiontutkinto (1986 ja 1992), oikeustieteen tohtori Bonnin yliopistosta (1988), julkishallinnon kansainvälinen tutkinto École nationale d'administrationista (1990), jatkokouluttajan kelpoisuus Bonnin yliopistosta (1996), Ruhrin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Saksan julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori (1996-2003) sekä dekaani (2000-2001) Bochumissa, Kölnin yliopiston Saksan julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori (2003-2006), julkisoikeuden ja hallintotieteen instituutin johtaja (2006), Fletcher School of Law and Diplomacyn (2000) sekä Toursin François Rabelais -yliopiston (2001-2006) ja Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopiston (2005-2006) vieraileva professori, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2006-

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta, tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta, asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972), eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

syntynyt 1949, oikeus- ja taloustieteen tutkinnot Liègen yliopistosta, Master of Laws Harvardin yliopistosta (Yhdysvallat), Pariisin Dauphine- yliopiston kunniatohtori, Leuvenin ja Liègen yliopistojen eurooppaoikeuden professori, kansanedustaja (1977-1995), Vallonian hallintoalueen valtiosihteeri sekä ministeri ja pääministeri (1980-1988), varapääministeri sekä oikeusministeri ja pk-yritysten, itsenäisten yrittäjien ja vapaiden ammattien asioiden ministeri (1988-1992), varapääministeri sekä oikeusministeri ja elinkeinoministeri (1992-1995), varapääministeri ja puolustusministeri (1995), Verviersin pormestari (1995), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari (1995-2003), oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin asianajaja (2004-2012), valtiosihteeri (2009-2012), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2012-

Allan Rosas
Allan Rosas

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Turun yliopistosta (1977), Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori (1978-1981) ja Åbo Akademin professori (1981-1996), Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja (1985-1995), useita kansainvälisiä ja kansallisia akateemisia luottamustehtäviä, useiden tieteellisten yhdistysten jäsen sekä kansainvälisten ja kansallisten tutkimushankkeiden ja -ohjelmien johtaja (aloina mm. unionin oikeus, kansainvälinen oikeus, ihmis- ja perusoikeudet sekä valtiosääntöoikeus ja vertaileva julkisoikeus), Suomen valtuuskunnan jäsen tai neuvonantaja useissa kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa, asiantuntijatehtäviä Suomen oikeuselämässä (mm. lainvalmistelu ja eduskunnan eri valiokunnat) sekä YK:ssa, Unescossa, Etykissä ja Euroopan neuvostossa, Euroopan komission oikeudellinen pääneuvonantaja (ulkosuhteet, 1995-) ja oikeudellisen yksikön varapääjohtaja (maaliskuu 2001-), unionin tuomioistuimen tuomari 17.1.2002-

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori Prahan Kaarlen yliopistosta (1975), Brnon Masaryk -yliopiston yliassistentti (1974-1990), varadekaani (1989-1991) sekä kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden laitoksen esimies (1990-1992), Tšekkoslovakian perustuslakituomioistuimen tuomari (1992), suurlähettiläs Euroopan neuvostossa (1993-1998), Euroopan neuvoston ministerivaltuuskunnan puheenjohtaja (1995), ulkoministeriön pääjohtaja (1998-2000), Tšekin ja Slovakian ryhmien puheenjohtaja Association de droit international -järjestössä (1999-2001), perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2000), Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (2000-), Brnon Masaryk-yliopiston kansainvälisen julkisoikeuden professori (2001), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Egils Levits
Egils Levits

syntynyt 1955, oikeustieteen ja valtiotieteen tutkinnot Hampurin yliopistosta, Kielin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkija, Latvian parlamentin neuvonantaja kansainvälistä oikeutta sekä valtiosääntöoikeutta ja lainsäädäntöuudistusta koskevissa asioissa, Latvian Saksan- ja Sveitsin- (1992-1993) sekä Itävallan-, Sveitsin- ja Unkarin- (1994-1995) suurlähettiläs, ulkoministerin tehtäviä hoitava varapääministeri ja oikeusministeri (1993-1994), Etyjin sovittelu- ja välimiestuomioistuimen jäsen (1997-), pysyvän välimiestuomioistuimen jäsen (2001-), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1995-2004), kirjoittanut useita julkaisuja valtiosääntö- ja hallinto-oikeudesta sekä lainsäädäntöuudistuksesta ja unionin oikeudesta, unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta (1975), notaari Landskronan käräjäoikeudessa (1976-1978), kamarioikeuden viskaali (1978-1982), kamarioikeuden asessori (1982), perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1983-1985), valtiovarainministeriön lakimies (1985-1990), valtiovarainministeriön henkilöverotusyksikön päällikkö (1990-1996), valtiovarainministeriön valmisteveroyksikön päällikkö (1996-1998), verotusasioiden erityisasiantuntija Ruotsin pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (1998-2000), altiovarainministeriön vero- ja tulliosaston päällikkö (2000-2005), hallintoneuvos (2005-2009), Göteborgin kamarioikeuden ylituomari (2009-2011), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2011-

Christopher Vajda
Christopher Vajda

syntynyt 1955, oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta, eurooppaoikeuden erikoistumisopinnot université libre de Bruxelles -yliopistossa, Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (Gray's Inn, 1979), barrister (1979-2012), Pohjois-Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1996), Queen's Counsel (1997), Bencher of Gray's Inn (2003), Crown Courtin kirjaaja (2003-2012), United Kingdom Association for European Law'n varainhoitaja (2001-2012), yksi European Community Law of Competition -teoksen kirjoittajista (Bellamy & Child, 3.-6. painos), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-

Juliane Kokott
Juliane Kokott

syntynyt 1957, oikeustieteen opintoja Bonnin ja Geneven yliopistoissa, LL.M.-tutkinto American Universitysta (Washington D.C.), oikeustieteen tohtori Heidelbergin (1985) ja Harvardin yliopistoista (1990), Berkeleyn yliopiston vieraileva professori (1991), Augsburgin (1992) sekä Heidelbergin (1993) ja Düsseldorfin yliopistojen (1994) professori Saksan julkisoikeuden sekä kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden aloilla, Saksan hallituksen nimittämä ylimääräinen tuomari Etyjin sovittelu- ja välitystuomioistuimessa, globaalia kehitystä käsittelevän liittotasavallan neuvoa-antavan neuvoston (WBGU) varapuheenjohtaja (1996), St. Gallenin yliopiston kansainvälisen oikeuden sekä kansainvälisen kauppaoikeuden ja unionin oikeuden professori (1999), unionin oikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden instituutin johtaja (2000) sekä kauppaoikeuden erikoistumisohjelman apulaisjohtaja (2001), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2003-

Endre Juhász
Endre Juhász

syntynyt 1944, oikeustieteellinen tutkinto Szegedin yliopistosta (1967), Unkarin asianajajatutkinto (1970), vertailevan oikeustieteen jatko-opintoja Strasbourgin yliopistosta (1969-1972), ulkomaankauppaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1966-1974) ja lainsäädäntöneuvos (1973-1974), Unkarin Brysselin-suurlähetystön ensimmäinen kaupallinen sihteeri vastuullaan unionin oikeuteen liittyvät asiat (1974-1979), ulkomaankauppaministeriön osastopäällikkö (1979-1983), Unkarin Yhdysvaltojen-suurlähetystön (Washington D.C.) ensimmäinen kaupallinen sihteeri ja sittemmin kaupallinen neuvos (1983-1989), kauppaministeriön ja kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön ylijohtaja (1989-1991), pääneuvottelija Unkarin ja EY:n assosiaatiosopimusneuvotteluissa (1990-1991), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön kansliapäällikkö ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja (1992), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön valtiosihteeri (1993-1994), valtiosihteeri ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja teollisuus- ja kauppaministeriössä (1994), Unkarin ylimääräinen ja täysivaltainen EU-suurlähettiläs sekä EU-edustuston päällikkö (tammikuu 1995 - toukokuu 2003), pääneuvottelija Unkarin EU-jäsenyysneuvotteluissa (heinäkuu 1998 - huhtikuu 2003), salkuton ministeri Euroopan integraatiokysymysten koordinoinnissa (toukokuu 2003-), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

syntynyt 1947, oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1973), Maltan julkishallinnon notary to government (1975), ylitarkastaja (1978), lainsäädäntöneuvos (1979), avustava attorney general (1988) sekä Maltan presidentin nimittämä attorney general (1989), Maltan yliopiston osa-aikainen siviilioikeuden opettaja (1985-1989), Maltan yliopiston konsistorin jäsen (1998-2004), oikeushallinnon valtuuskunnan jäsen (1994-2004), Maltan välimiesmenettelykeskuksen hallintoneuvoston jäsen (1998-2004), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

syntynyt 1955, oikeus- ja taloustieteiden sekä kielten opintoja Cambridgen King’s Collegessa (1973–1977), Oxfordin Corpus Christi Collegen assistentti ja tutkija (1977–1980), Middle Templen asianajajayhteisön jäsen (1980), barrister (1980–1987 ja 1990–2005), julkisasiamies ja tuomari Sir Gordon Slynnin lakimiesavustaja (1987–1990), Lontoon University Collegen yhteisön oikeuden ja oikeusvertailun opettaja (1990–1992), Cambridgen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori (1992–1998) ja vanhempi yliopistonlehtori (1998–2005), Cambridgen yliopiston King’s Collegen fellow (1992–2010), Cambridgen yliopiston King’s Collegen emeritus fellow (2011–), Cambridgen yliopiston Centre for European Legal Studies -tutkimuskeskuksen apulaisprofessori ja tutkija (1998–2005), Queen’s Counsel (1999), Middle Templen bencher (2005), Oxfordin Corpus Christi Collegen honorary fellow (2010); Glasgow’n yliopiston (2010), Nottingham Trentin yliopiston (2011) ja Tukholman yliopiston (2014) oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 11.1.2006–

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO-valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 4.5.2006-

Yves Bot
Yves Bot

syntynyt 1947, oikeustieteen loppututkinto Rouenin yliopistosta, oikeustieteen tohtori Paris II Panthéon-Assas -yliopistosta, Le Mansin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori, Le Mansin syyttäjäviraston apulaissyyttäjä ja sittemmin ensimmäinen apulaissyyttäjä (1974-1982), tribunal de grande instance de Dieppen valtionsyyttäjä (1982-1984), tribunal de grande instance de Strasbourgin apulaisvaltionsyyttäjä (1984-1986), tribunal de grande instance de Bastian valtionsyyttäjä (1986-1988), Caenin hovioikeuden julkisasiamies (1988- 1991), tribunal de grande instance du Mansin valtionsyyttäjä (1991- 1993), oikeusministerin erityisavustaja (1993-1995), tribunal de grande instance de Nanterren (1995-2002) sekä tribunal de grande instance de Paris'n (2002-2004) ja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) valtionsyyttäjä (2004-2006), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2006-

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

syntynyt 1955, oikeustieteen tutkinto Metzin yliopistosta, loppututkinto Institut d'études politiques de Paris'sta, opintoja École nationale d'administrationissa, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä (1982-1985) sekä hallituskomissaari (1985-1987 ja 1992-1999), apulaistuomari (1999-2000) ja riita-asiain jaoston kuudennen alajaoston puheenjohtaja (2000-2006), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1987-1991), työ-, työllisyys- ja ammattikoulutusministerin sekä sittemmin julkishallinnosta ja hallinnon uudistamisesta vastaavan ministerin kabinettipäällikkö (1991-1992), työntekijöiden sairausvakuutuskassan yhteydessä toimivan Conseil d'État'n oikeudellisen valtuuskunnan päällikkö (2001-2006), Metzin yliopiston (1988-2000) sekä Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopiston (2000-) apulaisprofessori, kirjoittanut useita julkaisuja hallinto-oikeudesta sekä unionin oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeuksista, Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme -julkaisun perustaja ja toimituskunnan puheenjohtaja, Bulletin juridique des collectivités locales -julkaisun yksi perustajista ja toimituskunnan jäsen, instituutioita sekä ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluoikeutta koskevan tutkimusryhmän tieteellisen neuvoston puheenjohtaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2006-

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

syntynyt 1949, oikeustieteen opintoja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa, Blagoevgradin alioikeuden tuomari (1975-1983), Blagoevgradin alueellisen tuomioistuimen tuomari (1983-1986), korkeimman oikeuden tuomari (1986-1991), perustuslakituomioistuimen tuomari (1991-2000), Euroopan ihmisoikeustoimikunnan jäsen (1997-1999), Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan jäsen (2002-2003), parlamentin jäsen (2001-2006), Euroopan parlamentin tarkkailija, unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-

Camelia Toader
Camelia Toader

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto (1986) ja oikeustieteen tohtori (1997) Bukarestin yliopistosta, Buftean alioikeuden notaari (1986‑1988), Bukarestin 5. alueen alioikeuden tuomari (1988‑1992), Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1992), Bukarestin yliopiston siviilioikeuden ja eurooppalaisen sopimusoikeuden assistentti (1992-2005) sekä professori (2005-), tohtoriopintoja ja tutkimustyötä Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa (1992-2004), oikeusministeriön Euroopan integraatio -osaston johtaja (1997-1999), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (1999-2006), Wienin yliopiston vieraileva professori (2000 ja 2011), kansallisen tuomarikoulun unionin oikeuden opettaja (2003 ja 2005-2006), useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, kansainvälisen vertailevan oikeustieteen akatemian apulaisjäsen vuodesta 2010 ja varsinainen jäsen vuodesta 2017 sekä Romanian akateemisen eurooppaoikeuden tutkimuskeskuksen ja oikeustieteellisen tutkimusinstituutin akatemian kunniatutkija (2010-), unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-

Marek Safjan
Marek Safjan

syntynyt 1949, oikeustieteen tohtori Varsovan yliopistosta (1980), Varsovan yliopiston oikeustieteiden dosentti (Dr. Hab., 1990), oikeustieteen professori (1998-), Varsovan yliopiston siviilioikeuden instituutin johtaja (1992-1996), Varsovan yliopiston vararehtori (1994-1997), Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française -järjestön Puolanosaston pääsihteeri (1994-1998), Puolan edustaja Euroopan neuvoston bioetiikkakomiteassa (1991-1997), oikeusinstituutin tiedeneuvoston puheenjohtaja (1998), perustuslakituomioistuimen tuomari (1997-1998) ja presidentti (1998-2006), International Academy of Comparative Law'n jäsen (1994-), kansainvälisen oikeus-, etiikka- ja tiedeyhdistyksen jäsen (1995-), Helsinki-komitean puolalaisjäsen, Puolan tiedeakatemian jäsen, sai Euroopan neuvoston pääsihteerin myöntämän Pro Merito -mitalin (2007), kirjoittanut useita julkaisuja siviili-, lääkintä- ja eurooppaoikeudesta, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009- 

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari, siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Maria Berger
Maria Berger

syntynyt 1956, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja (1975-1979), oikeustieteen tohtori, Innsbruckin yliopiston Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft -instituutin amanuenssi (1979-1984), liittovaltion tiede- ja tutkimusministeriön virkamies ja sittemmin apulaisyksikönpäällikkö (1984-1988), liittokanslerinviraston EU-kysymysten vastuuhenkilö (1988-1989), liittokanslerinviraston Euroopan integraatio -osaston päällikkö vastuualueenaan Itävallan EU-jäsenyyden valmistelu (1989-1992), EFTAn valvontaviranomaisen johtaja Genevessä ja Brysselissä (1993-1994), Donau-Universität Kremsin vararehtori (1995-1996), Euroopan parlamentin jäsen (marraskuu 1996 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009) sekä oikeusasioiden valiokunnan jäsen (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007), EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen (helmikuu 2002 - heinäkuu 2003), kansallisneuvoston ja liittoneuvoston sekä Euroopan parlamentin sosialistisen parlamenttiryhmän puheenjohtaja (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009), Pergin kaupunginvaltuuston jäsen (syyskuu 1997 - syyskuu 2009), liittovaltion oikeusministeri (tammikuu 2007 - joulukuu 2008), julkaisuja Eurooppa-oikeuden eri aloilta, Eurooppa-oikeuden kunniaprofessori Wienin yliopistossa, Innsbruckin yliopiston kunniasenaattori, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

syntynyt 1959, oikeustieteen opintoja Groningenin yliopistossa (1977-1983), oikeustieteen tohtori Amsterdamin yliopistosta (1995), Maastrichtin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lehtori (1983-1987), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1987-1991), Amsterdamin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Eurooppainstituutin lehtori (1991-1995), Tilburgin yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan eurooppaoikeuden professori (1995-2003), Utrechtin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden professori ja Eurooppa-instituutin hallintoneuvoston jäsen (2003-), useiden ansallisten ja kansainvälisten oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja, Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen, unionin tuomioistuimen tuomari 10.7.2010-

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1974-1979), oikeustieteen tohtori Liettuan oikeustieteellisestä akatemiasta (1999), Liettuan asianajajayhteisön jäsen (1979-1990), Liettuan korkeimman neuvoston (1990-1992) ja sittemmin Seimasin jäsen (kansanedustaja), suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsen (1992-1996), perustuslakituomioistuimen tuomari (1996-2005) ja sittemmin sen presidentin oikeudellinen neuvonantaja (2006-), Mykolas Romeris -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden assistentti (1997-2000), apulaisprofessori (2000-2004), professori (2004-) ja valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2005-2007) sekä oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (2007-2010), Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission jäsen (2006-2010), yksi Liettuan itsenäisyyden palauttaneen julistuksen (11.3.1990) allekirjoittajista, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä teoksia, unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2010-

Nils Wahl
Nils Wahl

syntynyt 1961, oikeustieteen perustutkinto (1987) ja tohtori (1995) Tukholman yliopistosta, dosentti ja eurooppaoikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija (1995), Tukholman yliopiston eurooppaoikeuden professori (2001), avustava lakimies (1987-1989), koulutussäätiön hallintojohtaja (1993-2004), eurooppaoikeuden opintoja edistävän ruotsalaisen yhdistyksen puheenjohtaja (2001-2006), kilpailuneuvoston jäsen (2001-2006), Skånen ja Blekingen hovioikeuden apujäsen (2005-2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006-28.11.2012, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 28.11.2012-

Siniša Rodin
Siniša Rodin

syntynyt 1963; oikeustieteen tohtori (Zagrebin yliopisto, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow ja Visiting Scholar, Harvard Law School (2001-2002); assistentti ja professori Zagrebin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1987 alkaen; Jean Monnet -oppituolin haltija vuodesta 2006 alkaen ja Jean Monnet -oppituolin haltija ad personam vuodesta 2013 alkaen; vieraileva professori, Cornell Law School (2012); Kroatian perustuslakiuudistuskomitean jäsen, Euroopan unioniin liittymistä valmistelleen työryhmän puheenjohtaja (2009-2010); Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin neuvotelleen kroatialaisen valtuuskunnan jäsen (2006-2011); useiden julkaisujen kirjoittaja; unionin tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

François Biltgen
François Biltgen

syntynyt 1958; oikeustieteellinen loppututkinto (1981); yhteisöoikeuden jatkotutkinto (DEA) talous- ja yhteiskuntatieteiden Paris II yliopistosta (1982); tutkinto Pariisin valtio-opillisesta instituutista (1982); asianajaja Luxemburgissa (1987-1999); kansanedustaja (1994-1999); Esch-sur-Alzetten kaupunginvaltuuston jäsen (1987-1999); Esch-sur-Alzetten kaupunginhallituksen jäsen (1997-1999); Euroopan unionin alueiden komitean Luxemburgin valtuuskunnan varajäsen (1994-1999); työvoimaministeri, uskonnollisten asioiden ministeri, suhteista kansanedustuslaitokseen vastaava ministeri, toinen viestintäministeri (1999-2004); työvoimaministeri, uskonnollisten asioiden ministeri sekä kulttuuri-, korkeakoulu- ja tutkimusasioista vastaava ministeri (2004-2009); oikeusministeri, julkishallinto- ja hallinnonuudistusministeri, korkeakoulu- ja tutkimusasioista vastaava ministeri, viestintäministeri, uskonnollisten asioiden ministeri (2009-2013); Bolognan prosessin ministerien konferenssin toinen puheenjohtaja 2005 ja 2009; Euroopan avaruusjärjestön neuvoston varapuheenjohtaja (2012-2013); unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2013-

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

syntynyt 1962, oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta (1981-1986), virallisen syyttäjän avustaja Tallinnassa (1986-1991), tutkinto Viron diplomaattikoulusta (1991-1992), kauppa- ja teollisuuskamarin lakimies (1991-1993) ja yleinen neuvonantaja (1992-1993), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1993-2004), ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen European Master -opinnot Padovan ja Nottinghamin yliopistoista (2002-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-23.10.2013, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

syntynyt 1971; oikeustieteellinen loppututkinto Sleesian yliopistosta ja Bryggen Collège d'Europesta, oikeustieteen tohtori (2000); oikeustieteen dosentti (2009); oikeustieteen opettaja (2013); vieraileva tutkija Cambridgen Jesus Collegessa (1998), Liègen yliopistossa (1999) ja Firenzen Eurooppa-instituutissa (2003); asianajaja (2001-2008), oikeusministeriön siviilioikeuden kodifiointikomission kansainvälisen yksityisoikeuden komitean jäsen (2001-2008); Trierin eurooppaoikeuden akatemian tieteellisen neuvoston jäsen (2008-); voimassa olevan yhteisön yksityisoikeuden tutkimusryhmän "Acquis Group" jäsen (2006-); Euroopan integraatiokomitean kanslian alivaltiosihteeri (2008-2009), ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri (2010-2013); oikeudellisen instituutin tieteellisen komitean varapuheenjohtaja; Puolan valtionasiamies lukuisissa asioissa Euroopan unionin tuomioistuimissa; Puolan valtuuskunnan johtaja Euroopan raha- ja talousliiton vakaus- ja kasvusopimusta koskeneissa neuvotteluissa; useiden oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen; useita julkaisuja eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden aloilta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 23.10.2013-

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

syntynyt 1964, yhteisön oikeuden erikoistumisopinnot (1987) ja oikeustieteen tohtori Panthéon-Assas-yliopistosta (1991), luennoitsija Panthéon-Assas-yliopistossa, Kyproksen asianajajayhteisön jäsen (1993), Kyproksen ulkoasiainministerin eurooppa-asioiden erityisavustaja (1996-1999), Kyproksen liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1998-2003), unionin oikeuden neuvonantaja Kyproksen valtionhallinnon oikeudellisella osastolla (1999-2002), Kyproksen yhdistämistä koskeneiden neuvottelujen kyproksenkreikkalaisen neuvotteluryhmän jäsen (2002-2014), Kyproksen valtion johtava lakimies (2002-2007) sittemmin valtionasianajaja (2007-2014) ja Kyproksen valtionhallinnon oikeudellisen osaston unionin oikeuden osaston johtaja (2003-2014), Kyproksen valtionasiamies Euroopan unionin tuomioistuimissa (2004-2014), Euroopan julkisoikeudellisen järjestön hallituksen jäsen (Ateena, Kreikka) 2013-, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2014-

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

syntynyt 1950, oikeustieteellinen tutkinto Sevillan ja Granadan yliopistoista (1967-1972), syyttäjä Palma de Mallorcan ja Sevillan tuomioistuimissa (1977-1982); Andalusian ylimmän tuomioistuimen, Kanarian saarten kansallisen tuomioistuimen sekä Kanarian saarten ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten riita-asioiden jaoston tuomari (1982-1989); Cantabrian ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten riita-asioiden jaoston puheenjohtaja (1989-1994), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1995-1999), Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistyksen (ACA-Europe) hallintoneuvoston jäsen (2006-2014), keskusvaalilautakunnan jäsen (2012-2015), Espanjan ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten asioiden jaoston tuomari (1999-2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1973), Sosiaalioikeuden jatkotutkinto (DEA) Paris II Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (1977), asianajaja (1974–1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija (1988–1990) ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat) (1990–1994), Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999–); korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996–1998); Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja (1996–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (1998–2010, jaoston puheenjohtaja 2004–2010), korkeimman oikeushallintoneuvoston jäsen (2011–2012), tuomareiden palkkausasioita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen ja tuomareiden virkavirheitä käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen (2013–2014), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen (2014–2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan asiantuntijalautakunnan jäsen (2012–2015), eurooppaoikeuden opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (1995–1996 ja 2012–2015), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–

Eugene Regan
Eugene Regan

syntynyt 1952, loppututkinto valtiotieteissä ja taloustieteessä (1974) sekä kansantaloustieteessä (1975) Dublinin University Collegesta, loppututkinto kansainvälisessä oikeudessa sekä oikeusvertailussa (1979) Université libre de Bruxellesista; barrister, Dublinin King᾽s Inns (1985); ekonomisti, Irish Farmers' Association, Dublin (1975-1976); Irish Farmers' Associationin Euroopan yhteisöissä olevan edustuston johtaja (1976-1979), Irish Meat Exporters Associationin toimitusjohtaja (1980-1984), komissaari Peter Sutherlandin poliittinen neuvonantaja (1985-1988), Agra Trading Ltd:n pääjohtaja (1989-1995), barrister (1995-2005) ja Senior Counsel barrister (2005-), Irlannin parlamentin ylähuoneen (Seanad) jäsen (2007-2011), eurooppalaisen kansalinvälisten suhteiden instituutin (IERI) asianajajien ryhmän puheenjohtaja ja "Oikeus"-ryhmän vastuuhenkilö (1998-), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015-

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

syntynyt 1964, oikeustieteellinen loppututkinto Aarhusin yliopistosta (1991), oikeustieteellinen tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1993), luennoitsija Aarhusin yliopistossa (1991-1993) ja Kööpenhaminan yliopistossa (1999-2001), kutsuttu professori Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistossa (2008-), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1995), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1999), Kööpenhaminan syyttäjäviraston syyttäjä (1999-2000), poliisipiirien tarkastaja (2004-2006), Tanskan pääministerin edustajan oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmisteluja koskeneissa neuvotteluissa (1999-2000), europpaoikeuden toimiston jaostopäällikkö (1999-2000), eurooppaoikeuden ja ihmisoikeuksien osaston osastopäällikkö (2000-2001), oikeusministeriön kiinteistö- ja velvoiteoikeudellisen osaston osastopäällikö (2001-2006), kuluttaja-asiamies (2006-2014), Østre Landsretin (Kööpenhamina) tuomari (2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Michal Bobek
Michal Bobek

syntynyt 1977, loppututkinto oikeustieteessä sekä kansainvälisissä suhteissa (Prahan Kaarlen yliopisto), tutkinto Englannin oikeudessa sekä unionin oikeudessa (Cambridgen yliopisto), Magister Juris (Oxfordin yliopisto, St. Edmund Hall), oikeustieteen tohtori (European University Institute, Firenze), opintoja Université libre de Bruxellesissä ja Queenslandin yliopistossa (Australia); Tšekin tasavallan ylimmän hallintotuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, sitten saman tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston yksikönpäällikkö (2008-2009); kelpoisuus tuomarin virkaan Tšekin tasavallassa (2009), Oxfordin yliopiston Institute of European and Comparative Law'n dosentti (2011-2012) ja tutkija (2013-2016), opettaja Bruggen Collège d'Europessa (2013-2015), Tšekin tasavallan keskuspankin muutoksenhakulautakunnan jäsen (2013-2015), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc tuomari (2013-2015), yksi Tšekin tasavallan eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeuden yhdistyksen perustajista ja sen puheenjohtaja, luennoitsija ja kutsuttu professori useissa yliopistoissa Euroopassa ja sen ulkopuolella; lukuisia julkaisuja eurooppaoikeuden, ihmisoikeuksien, (vertailevan) julkisoikeuden ja oikeusteorian alalta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (1975), oikeustieteen tohtori (1979), luennoitsija (1977–1984), opettaja (1984–1990) ja sittemmin professori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1990–2013), Sofian St. Kliment Ohridski ‑yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1988–1991), Bulgarian kansalliskokouksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1995–1997), Jean Monnet -oppituolin johtaja Bulgarian uudessa yliopistossa (2002–2005), Bulgarian presidentin oikeudellisen neuvonantoyksikön johtaja (2002–2003), Bulgarian perustuslakituomioistuimen tuomari (2003–2009) ja sittemmin presidentti (2009–2012), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2013–2016), Euroopan neuvoston Venetsian komission jäsen (2006–2016) ja varapuheenjohtaja (2013–2015), Bulgarian oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnan jäsen (2015–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 19.9.2016–

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

syntynyt 1961, oikeustieteen tutkinto Valencian yliopistosta (1979-1984), Valencian autonomisen alueen kauppakamareiden neuvoston lakimies (1986), yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti (1986-1990) ja juristi-reviisori (1990-1993) sekä viestintäyksikön hallintovirkamies (1993-1995), Euroopan parlamentin hallintovirkamies perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa (1995-1996), yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajan henkilökohtainen avustaja (1996-1999), lakimiesavustaja (1999-2000), espanjan kielen käännösosaston päällikkö (2000-2001), käännöspalvelun johtaja ja sittemmin pääjohtaja (2001-2010), unionin tuomioistuimen kirjaaja 7.10.2010-