Jäsenten esittely
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Leuvenin katolisesta yliopistosta, master of laws ja master in public administration Harvardin yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston assistentti (1979-1983) ja professori (1983-), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1984-1985), Bruggen Collège d'Europen yhteisön oikeuden opettaja, Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1986-1989), Harward Law Schoolin vieraileva professori (1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.10.2003, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003-7.10.2015, ja presidentti 8.10.2015-

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

syntynyt 1954, oikeustieteen tutkinto Madridin Complutense-yliopistosta, valtionasiamies asemapaikkanaan Malaga, liikenne-, matkailu- ja viestintäministeriön oikeudellisen yksikön sekä sittemmin ulkoasiainministeriön oikeudellisen yksikön valtionasiamies, unionin tuomioistuimeen liittyviä asioita käsittelevän oikeudellisen yksikön päällikkö, oikeusministeriön valtionasiamiesviraston unioniin ja kansainvälisiin asioihin liittyvää oikeusneuvontaa antavan osaston apulaispäällikkö, unionin tuomioistuinjärjestelmän tulevaisuutta käsitelleen asiantuntijaryhmän jäsen, unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsitelleen "Puheenjohtajan ystävät" -työryhmän Espanjan valtuuskunnan sekä neuvoston tilapäisen "Yhteisöjen tuomioistuin" -työryhmän puheenjohtaja, Escuela Diplomátican unionin oikeuden professori, Noticias de la Unión Europea -julkaisun päätoimittaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003–, unionin tuomioistuimen varapresidentti 9.10.2018–

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

syntynyt 1955, oikeustieteen tutkinto Metzin yliopistosta, loppututkinto Institut d'études politiques de Paris'sta, opintoja École nationale d'administrationissa, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä (1982-1985) sekä hallituskomissaari (1985-1987 ja 1992-1999), apulaistuomari (1999-2000) ja riita-asiain jaoston kuudennen alajaoston puheenjohtaja (2000-2006), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1987-1991), työ-, työllisyys- ja ammattikoulutusministerin sekä sittemmin julkishallinnosta ja hallinnon uudistamisesta vastaavan ministerin kabinettipäällikkö (1991-1992), työntekijöiden sairausvakuutuskassan yhteydessä toimivan Conseil d'État'n oikeudellisen valtuuskunnan päällikkö (2001-2006), Metzin yliopiston (1988-2000) sekä Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopiston (2000-) apulaisprofessori, kirjoittanut useita julkaisuja hallinto-oikeudesta sekä unionin oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeuksista, Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme -julkaisun perustaja ja toimituskunnan puheenjohtaja, Bulletin juridique des collectivités locales -julkaisun yksi perustajista ja toimituskunnan jäsen, instituutioita sekä ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluoikeutta koskevan tutkimusryhmän tieteellisen neuvoston puheenjohtaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2006-

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

syntynyt 1949, oikeustieteen opintoja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa, Blagoevgradin alioikeuden tuomari (1975-1983), Blagoevgradin alueellisen tuomioistuimen tuomari (1983-1986), korkeimman oikeuden tuomari (1986-1991), perustuslakituomioistuimen tuomari (1991-2000), Euroopan ihmisoikeustoimikunnan jäsen (1997-1999), Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan jäsen (2002-2003), parlamentin jäsen (2001-2006), Euroopan parlamentin tarkkailija, unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

syntynyt 1959, oikeustieteen opintoja Groningenin yliopistossa (1977-1983), oikeustieteen tohtori Amsterdamin yliopistosta (1995), Maastrichtin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lehtori (1983-1987), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1987-1991), Amsterdamin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Eurooppainstituutin lehtori (1991-1995), Tilburgin yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan eurooppaoikeuden professori (1995-2003), Utrechtin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden professori ja Eurooppa-instituutin hallintoneuvoston jäsen (2003-), useiden ansallisten ja kansainvälisten oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja, Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen, unionin tuomioistuimen tuomari 10.7.2010-

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1973), Sosiaalioikeuden jatkotutkinto (DEA) Paris II Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (1977), asianajaja (1974–1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija (1988–1990) ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat) (1990–1994), Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999–); korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996–1998); Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja (1996–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (1998–2010, jaoston puheenjohtaja 2004–2010), korkeimman oikeushallintoneuvoston jäsen (2011–2012), tuomareiden palkkausasioita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen ja tuomareiden virkavirheitä käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen (2013–2014), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen (2014–2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan asiantuntijalautakunnan jäsen (2012–2015), eurooppaoikeuden opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (1995–1996 ja 2012–2015), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–

Eugene Regan
Eugene Regan

syntynyt 1952, loppututkinto valtiotieteissä ja taloustieteessä (1974) sekä kansantaloustieteessä (1975) Dublinin University Collegesta, loppututkinto kansainvälisessä oikeudessa sekä oikeusvertailussa (1979) Université libre de Bruxellesista; barrister, Dublinin King᾽s Inns (1985); ekonomisti, Irish Farmers' Association, Dublin (1975-1976); Irish Farmers' Associationin Euroopan yhteisöissä olevan edustuston johtaja (1976-1979), Irish Meat Exporters Associationin toimitusjohtaja (1980-1984), komissaari Peter Sutherlandin poliittinen neuvonantaja (1985-1988), Agra Trading Ltd:n pääjohtaja (1989-1995), barrister (1995-2005) ja Senior Counsel barrister (2005-), Irlannin parlamentin ylähuoneen (Seanad) jäsen (2007-2011), eurooppalaisen kansalinvälisten suhteiden instituutin (IERI) asianajajien ryhmän puheenjohtaja ja "Oikeus"-ryhmän vastuuhenkilö (1998-), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015-

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

syntynyt 1971; oikeustieteellinen loppututkinto Sleesian yliopistosta ja Bryggen Collège d'Europesta, oikeustieteen tohtori (2000); oikeustieteen dosentti (2009); oikeustieteen opettaja (2013); vieraileva tutkija Cambridgen Jesus Collegessa (1998), Liègen yliopistossa (1999) ja Firenzen Eurooppa-instituutissa (2003); asianajaja (2001–2008), oikeusministeriön siviilioikeuden kodifiointikomission kansainvälisen yksityisoikeuden komitean jäsen (2001–2008); Trierin eurooppaoikeuden akatemian neuvoa-antavan toimikunnan  jäsen; kansainvälisen vertailevan oikeuden akatemian liitännäisjäsen; Euroopan kansainvälisen yksityisoikeuden ryhmän (GEDIP) jäsen; voimassa olevan yhteisön yksityisoikeuden tutkimusryhmän "Acquis Group" jäsen; Euroopan integraatiokomitean kanslian alivaltiosihteeri (2008–2009), ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri (2010–2013); Puolan valtionasiamies lukuisissa asioissa Euroopan unionin tuomioistuimissa; useiden oikeustieteellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen; useita julkaisuja eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden aloilta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 23.10.2013–.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

syntynyt 1947, oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta, erikoistunut vertailevaan oikeustieteeseen Strasbourgin ja Coimbran yliopistoissa, asianajaja, Ljubljanan työtuomioistuimen tuomari (1975-1986), urheilutuomioistuimen puheenjohtaja (1978-1986), Triglav-vakuutusyhtiön välimiestuomioistuimen välimies (1990-1998), pörssin välimieslautakunnan puheenjohtaja (1995-), pörssin välitystuomioistuimen välimies (1998-), Jugoslavian (-1991) ja Slovenian (1991-) kauppakamarin välimies, Pariisin kansainvälisen kauppakamarin välimies, UEFAn (1988-) ja FIFAn (2000-) muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Slovenian lakimiesliiton puheenjohtaja, International Law Associationin sekä kansainvälisen merenkulkukomitean ja useiden muiden kansainvälisten oikeustieteellisten yhdistysten jäsen, kansainvälisen siviili-, kauppa- ja yksityisoikeuden professori, Ljubljanan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä teoksia, unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

syntynyt 1953, valtiotieteen (1976) ja oikeustieteen tutkinnot (1983) Kööpenhaminan yliopistosta, oikeusministeriön virkamies (1983–1985), perheoikeuden assistentti (1984–1991) ja sittemmin apulaisprofessori (1991–1996), asianajajayhteisön jaostopäällikkö (1985–1986), oikeusministeriön yksikönpäällikkö (1986–1991), asianajajayhteisön jäsen (1991), oikeusministeriön osastopäällikkö (1991–1995) sekä poliisiasiain osaston (1995–1999) ja oikeudellisen osaston päällikkö (2000–2003), Tanskan edustaja K-4-komiteassa (1995–2000) sekä Schengenin keskusryhmässä (1996–1998) ja Europol Management Boardissa (1998–2000), korkeimman oikeuden jäsen (2003–2006), unionin tuomioistuimen tuomari 11.1.2006–

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin yliopistosta (1980), oikeustieteen master-tutkinto Lissabonin yliopistosta (1986), oikeustieteen tohtori Lissabonin Nova-yliopistosta (2003), oikeustieteen assistentti Lissabonin yliopistossa (1981–1986), juristi-lingvisti (1986–1987) ja juristi-reviisori (1987–1990) unionin tuomioistuimessa, lakimiesavustaja unionin yleisessä tuomioistuimessa (1990–1996), vieraileva professori Saarlandin yliopiston Eurooppa-instituutissa (Saksa) (1987–1996), henkilöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan alueella koskevien asioiden kansallinen koordinaattori Portugalin ulkoministeriössä (1996–1999), neuvoston K4-komitean ja Schengenin sopimusten pysyvän neuvotteluelimen keskusryhmän jäsen (1996–1999), oikeustieteen assistentti ja tohtorikoulutettava Lissabonin Nova-yliopistossa (1999–2003), oikeustieteen apulaisprofessori Lissabonin Nova-yliopistossa (2003–2008), oikeustieteen professori Lissabonin Nova-yliopistossa (2008–2018), Portugalin jäsen Euroopan unionin sisäistä liikkuvuutta käsittelevien oikeudellisten asiantuntijoiden verkostossa (FreSsco) (2004–2017) ja turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä ulkorajojen ylittämisen alan akateemisessa Odysseus-verkostossa (2004–2018), Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsen (2015–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Andreas Kumin
Andreas Kumin

Syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Grazin yliopistosta (Itävalta) (1990), käännöstieteen tutkinto Grazin yliopistosta (1988), julkishallinnon loppututkinto Ranskan kansallisesta hallintokorkeakoulusta (ENA) (1992), virkamies ulkoministeriön oikeuspalvelussa sekä taloudellisen ja eurooppalaisen integraation pääosastolla (Itävalta) (1990–1994), neuvonantaja Itävallan pysyvässä edustustossa Yhdistyneissä kansakunnissa ja erityisissä toimielimissä Genevessä (Sveitsi) (1994–2000), ˮEuroopan unionin ensimmäiseen pilariin liittyvät oikeudelliset kysymyksetˮ yksikön päällikkö ulkoministeriössä (2000–2005), opettaja Grazin yliopiston Euroopan unionin oikeuden laitoksella (2014–), Itävallan liittovaltion Eurooppa-, integraatio- ja ulkoasiainministeriön eurooppaoikeuden osaston päällikkö (2005–2019), yliopistonlehtori Innsbruckin yliopiston eurooppa- ja kansainvälisen oikeuden laitoksella (Itävalta) (2007–), luennoitsija Wienin kansainvälisten asioiden korkeakoulussa (Itävalta) (2012–), lukuisia julkaisuja, Unionin tuomioistuimen tuomari 20.3.2019 –

Nils Wahl
Nils Wahl

syntynyt 1961; oikeustieteen tohtori (1995) Tukholman yliopistosta; dosentti ja eurooppaoikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija (1995); Tukholman yliopiston eurooppaoikeuden professori (2001); koulutussäätiön hallintojohtaja (1993–2004); ruotsalaisen eurooppaoikeuden tutkimusverkoston puheenjohtaja (2001–2006); Ruotsin kilpailuneuvoston jäsen (2001–2006); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2006–2012); unionin tuomioistuimen julkisasiamies 28.11.2012–6.2.2019; unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2019 alkaen.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

syntynyt 1957, oikeustieteen opintoja Bonnin ja Geneven yliopistoissa, LL.M.-tutkinto American Universitysta (Washington D.C.), oikeustieteen tohtori Heidelbergin (1985) ja Harvardin yliopistoista (1990), Berkeleyn yliopiston vieraileva professori (1991), Augsburgin (1992) sekä Heidelbergin (1993) ja Düsseldorfin yliopistojen (1994) professori Saksan julkisoikeuden sekä kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden aloilla, Saksan hallituksen nimittämä ylimääräinen tuomari Etyjin sovittelu- ja välitystuomioistuimessa, globaalia kehitystä käsittelevän liittotasavallan neuvoa-antavan neuvoston (WBGU) varapuheenjohtaja (1996), St. Gallenin yliopiston kansainvälisen oikeuden sekä kansainvälisen kauppaoikeuden ja unionin oikeuden professori (1999), unionin oikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden instituutin johtaja (2000) sekä kauppaoikeuden erikoistumisohjelman apulaisjohtaja (2001), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2003-

Endre Juhász
Endre Juhász

syntynyt 1944, oikeustieteellinen tutkinto Szegedin yliopistosta (1967), Unkarin asianajajatutkinto (1970), vertailevan oikeustieteen jatko-opintoja Strasbourgin yliopistosta (1969-1972), ulkomaankauppaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1966-1974) ja lainsäädäntöneuvos (1973-1974), Unkarin Brysselin-suurlähetystön ensimmäinen kaupallinen sihteeri vastuullaan unionin oikeuteen liittyvät asiat (1974-1979), ulkomaankauppaministeriön osastopäällikkö (1979-1983), Unkarin Yhdysvaltojen-suurlähetystön (Washington D.C.) ensimmäinen kaupallinen sihteeri ja sittemmin kaupallinen neuvos (1983-1989), kauppaministeriön ja kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön ylijohtaja (1989-1991), pääneuvottelija Unkarin ja EY:n assosiaatiosopimusneuvotteluissa (1990-1991), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön kansliapäällikkö ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja (1992), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön valtiosihteeri (1993-1994), valtiosihteeri ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja teollisuus- ja kauppaministeriössä (1994), Unkarin ylimääräinen ja täysivaltainen EU-suurlähettiläs sekä EU-edustuston päällikkö (tammikuu 1995 - toukokuu 2003), pääneuvottelija Unkarin EU-jäsenyysneuvotteluissa (heinäkuu 1998 - huhtikuu 2003), salkuton ministeri Euroopan integraatiokysymysten koordinoinnissa (toukokuu 2003-), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

syntynyt 1962, opintoja Bonnissa sekä Genevessä ja Pariisissa, oikeustieteen valtiontutkinto (1986 ja 1992), oikeustieteen tohtori Bonnin yliopistosta (1988), julkishallinnon kansainvälinen tutkinto École nationale d'administrationista (1990), jatkokouluttajan kelpoisuus Bonnin yliopistosta (1996), Ruhrin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Saksan julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori (1996–2003) sekä dekaani (2000–2001) Bochumissa, Kölnin yliopiston Saksan julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori (2003–2006), julkisoikeuden ja hallintotieteen instituutin johtaja (2006), Fletcher School of Law and Diplomacyn (2000) sekä Toursin François Rabelais -yliopiston (2001–2006) ja Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopiston (2005–2006) vieraileva professori, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–

Camelia Toader
Camelia Toader

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto (1986) ja oikeustieteen tohtori (1997) Bukarestin yliopistosta, Buftean alioikeuden notaari (1986‑1988), Bukarestin 5. alueen alioikeuden tuomari (1988‑1992), Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1992), Bukarestin yliopiston siviilioikeuden ja eurooppalaisen sopimusoikeuden assistentti (1992-2005) sekä professori (2005-), tohtoriopintoja ja tutkimustyötä Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa (1992-2004), oikeusministeriön Euroopan integraatio -osaston johtaja (1997-1999), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (1999-2006), Wienin yliopiston vieraileva professori (2000 ja 2011), kansallisen tuomarikoulun unionin oikeuden opettaja (2003 ja 2005-2006), useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, kansainvälisen vertailevan oikeustieteen akatemian apulaisjäsen vuodesta 2010 ja varsinainen jäsen vuodesta 2017 sekä Romanian akateemisen eurooppaoikeuden tutkimuskeskuksen ja oikeustieteellisen tutkimusinstituutin akatemian kunniatutkija (2010-), unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-

Marek Safjan
Marek Safjan

syntynyt 1949, oikeustieteen tohtori Varsovan yliopistosta (1980), Varsovan yliopiston oikeustieteiden dosentti (Dr. Hab., 1990), oikeustieteen professori (1998-), Varsovan yliopiston siviilioikeuden instituutin johtaja (1992-1996), Varsovan yliopiston vararehtori (1994-1997), Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française -järjestön Puolanosaston pääsihteeri (1994-1998), Puolan edustaja Euroopan neuvoston bioetiikkakomiteassa (1991-1997), oikeusinstituutin tiedeneuvoston puheenjohtaja (1998), perustuslakituomioistuimen tuomari (1997-1998) ja presidentti (1998-2006), International Academy of Comparative Law'n jäsen (1994-), kansainvälisen oikeus-, etiikka- ja tiedeyhdistyksen jäsen (1995-), Helsinki-komitean puolalaisjäsen, Puolan tiedeakatemian jäsen, sai Euroopan neuvoston pääsihteerin myöntämän Pro Merito -mitalin (2007), kirjoittanut useita julkaisuja siviili-, lääkintä- ja eurooppaoikeudesta, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009- 

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari, siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Siniša Rodin
Siniša Rodin

syntynyt 1963; oikeustieteen tohtori (Zagrebin yliopisto, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow ja Visiting Scholar, Harvard Law School (2001-2002); assistentti ja professori Zagrebin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1987 alkaen; Jean Monnet -oppituolin haltija vuodesta 2006 alkaen ja Jean Monnet -oppituolin haltija ad personam vuodesta 2013 alkaen; vieraileva professori, Cornell Law School (2012); Kroatian perustuslakiuudistuskomitean jäsen, Euroopan unioniin liittymistä valmistelleen työryhmän puheenjohtaja (2009-2010); Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin neuvotelleen kroatialaisen valtuuskunnan jäsen (2006-2011); useiden julkaisujen kirjoittaja; unionin tuomioistuimen tuomari 4.7.2013 alkaen.

François Biltgen
François Biltgen

syntynyt 1958; oikeustieteellinen loppututkinto (1981); yhteisöoikeuden jatkotutkinto (DEA) talous- ja yhteiskuntatieteiden Paris II yliopistosta (1982); tutkinto Pariisin valtio-opillisesta instituutista (1982); asianajaja Luxemburgissa (1987-1999); kansanedustaja (1994-1999); Esch-sur-Alzetten kaupunginvaltuuston jäsen (1987-1999); Esch-sur-Alzetten kaupunginhallituksen jäsen (1997-1999); Euroopan unionin alueiden komitean Luxemburgin valtuuskunnan varajäsen (1994-1999); työvoimaministeri, uskonnollisten asioiden ministeri, suhteista kansanedustuslaitokseen vastaava ministeri, toinen viestintäministeri (1999-2004); työvoimaministeri, uskonnollisten asioiden ministeri sekä kulttuuri-, korkeakoulu- ja tutkimusasioista vastaava ministeri (2004-2009); oikeusministeri, julkishallinto- ja hallinnonuudistusministeri, korkeakoulu- ja tutkimusasioista vastaava ministeri, viestintäministeri, uskonnollisten asioiden ministeri (2009-2013); Bolognan prosessin ministerien konferenssin toinen puheenjohtaja 2005 ja 2009; Euroopan avaruusjärjestön neuvoston varapuheenjohtaja (2012-2013); unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2013-

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

syntynyt 1962, oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta (1981-1986), virallisen syyttäjän avustaja Tallinnassa (1986-1991), tutkinto Viron diplomaattikoulusta (1991-1992), kauppa- ja teollisuuskamarin lakimies (1991-1993) ja yleinen neuvonantaja (1992-1993), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1993-2004), ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen European Master -opinnot Padovan ja Nottinghamin yliopistoista (2002-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-23.10.2013, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

syntynyt 1964, yhteisön oikeuden erikoistumisopinnot (1987) ja oikeustieteen tohtori Panthéon-Assas-yliopistosta (1991), luennoitsija Panthéon-Assas-yliopistossa, Kyproksen asianajajayhteisön jäsen (1993), ulkoasiainministerin eurooppa-asioiden erityisavustaja (1996–1999), Kyproksen liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1998–2003), unionin oikeuden neuvonantaja Kyproksen valtionhallinnon oikeudellisella osastolla (1999–2002), Kyproksen yhdistämistä koskeneiden neuvottelujen kyproksenkreikkalaisen neuvotteluryhmän jäsen (2002–2014), valtion johtava lakimies (2002–2007) sittemmin valtionasianajaja (2007–2014) ja Kyproksen valtionhallinnon oikeudellisen osaston unionin oikeuden osaston johtaja (2003–2014), Kyproksen valtionasiamies Euroopan unionin tuomioistuimissa (2004–2014), 2013–, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2014–

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

syntynyt 1950, oikeustieteellinen tutkinto Sevillan ja Granadan yliopistoista (1967-1972), syyttäjä Palma de Mallorcan ja Sevillan tuomioistuimissa (1977-1982); Andalusian ylimmän tuomioistuimen, Kanarian saarten kansallisen tuomioistuimen sekä Kanarian saarten ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten riita-asioiden jaoston tuomari (1982-1989); Cantabrian ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten riita-asioiden jaoston puheenjohtaja (1989-1994), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1995-1999), Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistyksen (ACA-Europe) hallintoneuvoston jäsen (2006-2014), keskusvaalilautakunnan jäsen (2012-2015), Espanjan ylimmän tuomioistuimen hallinto-oikeudellisten asioiden jaoston tuomari (1999-2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

syntynyt 1964, oikeustieteellinen loppututkinto Aarhusin yliopistosta (1991), oikeustieteellinen tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1993), luennoitsija Aarhusin yliopistossa (1991-1993) ja Kööpenhaminan yliopistossa (1999-2001), kutsuttu professori Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistossa (2008-), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1995), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1999), Kööpenhaminan syyttäjäviraston syyttäjä (1999-2000), poliisipiirien tarkastaja (2004-2006), Tanskan pääministerin edustajan oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmisteluja koskeneissa neuvotteluissa (1999-2000), europpaoikeuden toimiston jaostopäällikkö (1999-2000), eurooppaoikeuden ja ihmisoikeuksien osaston osastopäällikkö (2000-2001), oikeusministeriön kiinteistö- ja velvoiteoikeudellisen osaston osastopäällikö (2001-2006), kuluttaja-asiamies (2006-2014), Østre Landsretin (Kööpenhamina) tuomari (2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Michal Bobek
Michal Bobek

syntynyt 1977, loppututkinto oikeustieteessä sekä kansainvälisissä suhteissa (Prahan Kaarlen yliopisto), tutkinto Englannin oikeudessa sekä unionin oikeudessa (Cambridgen yliopisto), Magister Juris (Oxfordin yliopisto, St. Edmund Hall), oikeustieteen tohtori (European University Institute, Firenze), opintoja Université libre de Bruxellesissä ja Queenslandin yliopistossa (Australia); Tšekin tasavallan ylimmän hallintotuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, sitten saman tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston yksikönpäällikkö (2008-2009); kelpoisuus tuomarin virkaan Tšekin tasavallassa (2009), Oxfordin yliopiston Institute of European and Comparative Law'n dosentti (2011-2012) ja tutkija (2013-2016), opettaja Bruggen Collège d'Europessa (2013-2015), Tšekin tasavallan keskuspankin muutoksenhakulautakunnan jäsen (2013-2015), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc tuomari (2013-2015), yksi Tšekin tasavallan eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeuden yhdistyksen perustajista ja sen puheenjohtaja, luennoitsija ja kutsuttu professori useissa yliopistoissa Euroopassa ja sen ulkopuolella; lukuisia julkaisuja eurooppaoikeuden, ihmisoikeuksien, (vertailevan) julkisoikeuden ja oikeusteorian alalta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (1975), oikeustieteen tohtori (1979), luennoitsija (1977–1984), opettaja (1984–1990) ja sittemmin professori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1990–2013), Sofian St. Kliment Ohridski ‑yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1988–1991), Bulgarian kansalliskokouksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1995–1997), Jean Monnet -oppituolin johtaja Bulgarian uudessa yliopistossa (2002–2005), Bulgarian presidentin oikeudellisen neuvonantoyksikön johtaja (2002–2003), Bulgarian perustuslakituomioistuimen tuomari (2003–2009) ja sittemmin presidentti (2009–2012), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2013–2016), Euroopan neuvoston Venetsian komission jäsen (2006–2016) ja varapuheenjohtaja (2013–2015), Bulgarian oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnan jäsen (2015–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 19.9.2016–

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Maltan yliopistosta (1977), Master of Laws Lontoon yliopistosta (1979), oikeustieteen tohtori Cambridgen yliopistosta (1982), lehtori Ealing College of Higher Educationissa (1982–1984), yliopistonlehtori Exeterin yliopistossa (1984–1990), vanhempi yliopistonlehtori Lontoon Queen Mary -yliopiston Westfield Collegessa (1990–1993), oikeudellinen neuvonantaja yksityissektorilla ja sittemmin Maltan parlamentissa (1993–2016), Maltan yliopiston eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeustieteen laitoksen professori ja johtaja (1993–2016), Maltan yliopiston kirjasto- ja tutkimuskeskuksen johtaja (1993–2016), Maltan eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2016–2018), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto Bolognan yliopistosta (1982), Euroopan unionin oikeuden professori Bolognan yliopistossa, Bolognan yliopiston kansainvälisen eurooppaoikeuden tutkimuskeskuksen johtaja, asianajaja Bolognan asianajajayhteisössä, kansainvälisen oikeuden professori Urbinon yliopistossa (1997–2000), Italian kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin oikeuden yhdistyksen varapuheenjohtaja (2009–2010), Kiinan valtio- ja oikeustieteen yliopiston Kiinan ja EU:n yhteisen oikeustieteellisen tiedekunnan hallintokomitean jäsen (2011–2013), Italian hallituksen edustaja eurooppaoikeuden akatemian johtokunnassa (2015–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Gerard Hogan
Gerard Hogan

syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista (LL.M. 1981), oikeustieteen tohtori University College Dublinista (LL.D. 1997), oikeustieteen loppututkinto University of Pennsylvaniasta (LL.M. 1982), asianajaja (barrister-at-law) Dublinin Honorable Society of King’s Innsistä (1984), oikeustieteen tohtori Trinity College Dublinista (Ph.D. 2001), oikeustieteen luennoitsija Trinity College Dublinissa (1982–2007), junior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1987–1997), senior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1997–2010), tuomari Irlannin High Courtissa (2010–2014), tuomari Irlannin Court of Appealissa (2014–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2018–

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

syntynyt 1959, oikeustieteen loppututkinto Palermon yliopistosta (1982), valtiosääntöoikeuden professori Palermon yliopistossa, valtiosääntöoikeuden ja kilpailuoikeuden professori Rooman LUISS Guido Carli -yliopistossa, Italian hallituksen oikeudellinen neuvonantaja (1993–1996), julkisoikeuden professori Cagliarin yliopistossa (1986–1997), Sisilian alueen erityisaseman soveltamiskomitean puheenjohtaja (1998–2002), Italian terveysministeriön oikeudellinen neuvonantaja (2008–2011), keskeisten julkisten palvelujen lakko-oikeuden takaamisesta vastaavan lautakunnan jäsen ja sittemmin puheenjohtaja (2006–2011), Italian kilpailu- ja markkinaviranomaisen pääjohtaja (2011–2018); yksi tasavallan presidentin huhtikuussa 2013 nimittämästä kymmenestä institutionaalisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten komitean asiantuntijasta ja pääministerin kesäkuussa 2013 nimittämän valtiosääntöoikeudellista uudistusta valmistelevan asiantuntijaryhmän jäsen; kirjoittanut useita julkaisuja julkisoikeuden, valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kilpailuoikeuden alalta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2018–

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

syntynyt 1973, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1992–1997), oikeustieteen tohtori Vilnan yliopistosta (2008), assistentti ja apulaisprofessori Vilnan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1999–2018), osastonjohtaja (2002–2003), Liettuan oikeusministeriön eurooppaoikeuden osaston apulaisylijohtaja (2004–2010), Liettuan ylimmän hallintotuomioistuimen tuomari (2010–2018) ; Liettuan ylimmän hallintotuomioistuimen varapresidentti (2012–2017), Liettuan ylimmän tuomioistuimen vt. presidentti (2015–2017), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden alalta, Liettuan eurooppaoikeusyhdistyksen perustajajäsen ja jäsen, unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

syntynyt 1973, oikeustieteen loppututkinto Tarton ja Poitiers’n yliopistoista, oikeustieteen tohtori Tarton yliopistosta (2006), Viron ulkoministeriön konsulipalvelujen osaston yksikön nro 7 johtaja (1995–1996), oikeusministeriön rikosoikeusosaston johtaja (1996–2001), Tallinnan alioikeuden tuomari (2001–2002), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (2002–2006), korkeimman oikeuden tuomari (2006–2009), korkeimman oikeuden rikosoikeusjaoston puheenjohtaja (2010–2013), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc ‑tuomari (2010–2016), korkeimman oikeuden presidentti (2013–2019), alioikeuksien ja muutoksenhakutuomioistuinten hallinnosta vastaavan neuvoston puheenjohtaja (2013–2019), Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkoston puheenjohtaja (2017–2019), Tarton yliopiston vieraileva professori ja oikeustieteellisen tiedekunnan tiedeneuvoston jäsen, virolaisen Euroopan unionin taloudellisten etujen turvaamista kannattavan yhdistyksen perustajajäsen, Viron tiedeakatemian valtiosääntöoikeusrahaston hallituksen jäsen, Viron akateemisen oikeustieteellisen yhdistyksen jäsen, useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 6.2.2019–

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

syntynyt 1958; oikeustieteen kandidaatti (1980) sekä lisensiaatti (1982) ja tohtori (2008) Helsingin yliopistosta; opetus- ja tutkimustehtäviä Helsingin yliopistossa (1980–1986); Rovaniemen tuomiokunnan notaari (1983–1984); oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos (1987–1989) ja ETA-yksikön päällikkö (1990–1995); ulkoministeriön lainsäädäntöneuvos (1989–1990); eduskunnan kanslian valiokuntaneuvos ja suuren valiokunnan sihteeri Eurooppa-asioissa (1995–2000); korkeimman hallinto-oikeuden määräaikainen hallintoneuvos (heinäkuu 2000 – joulukuu 2002) ja hallintoneuvos (tammikuu 2003 – syyskuu 2009); vastuussa oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä Suomen EU-jäsenyysneuvotteluissa; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2009–7.10.2015; korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos (2015–2019); korkeimman hallinto-oikeuden presidentin sijainen (2018–2019); unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2019 alkaen

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

syntynyt 1959; oikeustieteellinen loppututkinto Paris II -yliopistosta (1982); tuomarin ammattikoulutus, École nationale de la magistrature, Ranska (1984–1986); tuomari tribunal d’instance de Limogesissa (1986–1988); hallintovirkamies oikeusministeriön keskushallinnossa (1988–1996); esittelijä Cour de cassationissa, Ranska (1996–2004); tuomionlukija Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (2004–2006); lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa ensin P. Lindhin kabinetissa ja sitten C. G. Fernlundin kabinetissa (2006–2012); julkisasiamies Cour de cassationin työ- ja sosiaalioikeudellisten asioiden jaostossa ja Cour de cassationin yhteydessä toimivan syyttäjäviranomaisen erityisavustaja (2012–2017); ensimmäinen julkisasiamies Cour de cassationin kauppa-, finanssi- ja talousoikeudellisten asioiden jaostossa (2017–2020); Cour de cassationin selvitys- ja tutkimustoimikunnan jäsen (1998–2002); Cour de cassationissa toimivan rikostuomioiden tarkistuslautakunnan jäsen (1999–2004); kansallisen notaarikoulutusinstituutin hallintoneuvoston puheenjohtaja, Ranska (2016–2020); unionin tuomioistuimen julkisasiamies 23.3.2020 alkaen.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

syntynyt 1953; oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (Kreikka) (1976); jatkotutkinto eurooppaoikeudesta Université libre de Bruxellesistä (Belgia) (1990); Fellow Institut international des droits de l’hommessa, Geneve (Sveitsi) / Strasbourg (Ranska) (1992); asianajaja Ateenan asianajajayhteisössä (1978–1979); Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä, esittelijäneuvos, hallintoneuvos, varapresidentti ja helmikuusta 2020 lähtien mainitun tuomioistuimen presidentti (1979–2020); useiden lainsäädäntökomiteoiden puheenjohtaja ja Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen, opettaja Kreikan kansallisessa hallintokorkeakoulussa, eurooppaoikeuden ja hallinto-oikeuden opettaja Kreikan kansallisessa oikeusalan oppilaitoksessa (1995–2016); ylimmän asteen oppilaitosten opettajien kurinpitolautakunnan puheenjohtaja (useita toimikausia 2011–2020); virkavelvollisuuden rikkomisia käsittelevän erityistuomioistuimen presidentti (useita toimikausia 2011–2020); korkeimman hallinto-oikeudellisen tuomarineuvoston jäsen ja sittemmin sen puheenjohtaja (useita toimikausia 1996–2020); Kreikan erityisen korkeimman oikeuden jäsen (useita toimikausia 2000–2020); useita julkaisuja; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 10.9.2020 alkaen.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

syntynyt 1970, oikeustieteen loppututkinto Latvian yliopistosta (1993); jatko-opintoja amerikkalaisesta oikeusjärjestelmästä, Euroopan yhteisöjen oikeudesta ja politiikasta sekä politiikantutkimuksesta Aarhusin yliopistosta Tanskasta (1993); kansainvälisen oikeuden master-tutkinto Lundin yliopistosta Ruotsista (1994); oikeustieteen tohtori, Cambridgen yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta (1999); parlamenttiavustaja Latvian tasavallan parlamentissa (1990–1992); Latvian tasavallan parlamentin ulkoasioiden komission neuvonantaja (1992–1995); yliopistoavustaja Latvian yliopiston oikeusteorian ja politiikan laitoksella sekä kansainvälisen oikeuden ja merioikeuden laitoksella ja kansainvälisen oikeuden ja Eurooppa-oikeuden luennoitsija, Latvian yliopiston ihmisoikeusinstituutin perustaja ja johtaja (1993–1999); Latvian pääministerin neuvonantaja (1995), Eurooppa-neuvoston (Strasbourg, Ranska) ihmisoikeuksia käsittelevän pääosaston neuvonantaja (1999–2001); "Söderberg"-professori, vieraileva professori ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Riikan oikeustieteellisessä korkeakoulussa Latviassa (2001–); vieraileva professori Raoul Wallenberg -instituutissa Lundin yliopistossa (2001–2005); tuomari ja jaoston puheenjohtaja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa (2005–2014); Latvian tiedeakatemian vieraileva jäsen (2017–), useita julkaisuja kansainvälisestä oikeudesta ja kansallisesta julkisoikeudesta, Baltic Yearbook of International Law -julkaisun perustaja ja toimituskunnan jäsen (2015–2020), Latvian tasavallan perustuslakituomioistuimen tuomari (2017–2020), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2020–.

Jan Passer
Jan Passer

syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto (1997) ja oikeustieteen tohtori (2007) Prahan Kaarlen yliopistosta, Master of Laws Tukholman yliopistosta (2000), esittelijä Prahan kaupunkioikeudessa (1997–2001), tuomari Prahan 2. kaupunginosan alioikeudessa (2001–2005), tuomari Tšekin ylimmässä hallintotuomioistuimessa (2005–2016); luennoinut erityisesti eurooppaoikeutta Prahan Kaarlen yliopistossa (2001–2003), Brnon Masaryk-yliopistossa (2006–2016), Olomoucin Palacký-yliopistossa (2014–2016) ja Tšekin oikeusakatemiassa (2001–2016); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2016–2020), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2020–.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

syntynyt 1961, oikeustieteen tutkinto Valencian yliopistosta (1979-1984), Valencian autonomisen alueen kauppakamareiden neuvoston lakimies (1986), yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti (1986-1990) ja juristi-reviisori (1990-1993) sekä viestintäyksikön hallintovirkamies (1993-1995), Euroopan parlamentin hallintovirkamies perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa (1995-1996), yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajan henkilökohtainen avustaja (1996-1999), lakimiesavustaja (1999-2000), espanjan kielen käännösosaston päällikkö (2000-2001), käännöspalvelun johtaja ja sittemmin pääjohtaja (2001-2010), unionin tuomioistuimen kirjaaja 7.10.2010-