Työpaikat

Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöstö palkataan pääosin Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämien kilpailujen pohjalta laadituista varallaololuetteloista.

logo-eucareers ENEU Careers -sivuston tietokannasta voi etsiä avoinna olevia vakinaisia virkoja, väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimia, harjoittelupaikkoja ja kansallisten asiantuntijoiden tehtäviä EU:n toimielimissä ja virastoissa.

Toimielin voi tietyissä tilanteissa ottaa palvelukseensa myös väliaikaisia tai ylimääräisiä sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Väliaikaiset toimihenkilöt hoitavat etenkin virkoja, joihin on tulevaisuudessa tarkoitus nimittää varallaololuetteloon merkitty henkilö. He voivat myös toimia määräaikaisissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Ylimääräiset sopimussuhteiset toimihenkilöt puolestaan hoitavat sairauden tai äitiysvapaan vuoksi poissa olevien virkamiesten tehtäviä. Heitä voidaan myös palkata tilapäisen työruuhkan ajaksi.

Henkilöstö on jaettu kolmeen ryhmään. AD-tehtäväryhmässä toimii hallintovirkamiehiä, mukaan luettuna juristi-lingvistejä, AST-tehtäväryhmässä hallintoassistentteja ja AST/SC-tehtäväryhmässä toimisto- ja sihteeristötehtävistä vastaavia henkilöitä. AD-tehtäväryhmässä edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ja AST-tehtäväryhmässä korkea- tai keskiasteen tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta.

Henkilöstöä palkataan useimmin seuraaviin töihin:

AD-tehtäväryhmä:

  •     oikeudelliset hallintovirkamiehet (kirjaamo, kirjastotehtävät, tutkimus- ja dokumentaatiotehtävät)
  •     tulkit
  •     juristi-lingvistit (oikeudellisten asiakirjojen kääntäminen vähintään kahdesta unionin virallisesta kielestä)
  •     tietotekninen henkilöstö

AST-tehtäväryhmä:

  •     sihteeritöitä hoitavat assistentit
  •     kielentarkastajat
  •     tietotekninen henkilöstö.

 

AST/SC-tehtäväryhmä:

 

  •  sihteerit.

Avoimet työpaikat


Oikeudellisen kääntämisen osasto käyttää säännöllisesti myös freelance-kääntäjiä.

Tulkeille järjestettävistä avoimista kilpailuista ja freelance-tulkkien työmahdollisuuksista löytyy lisätietoa tästä linkistä.

Kuinka vastata kiinnostuksenilmaisupyyntöön tai lähettää vapaamuotoinen hakemus?

Hakemuksia väliaikaiseksi tai ylimääräiseksi sopimussuhteiseksi työntekijäksi unionin tuomioistuimessa voidaan lähettää kahdella eri hetkellä: joko vastauksena tiettyyn menettelyyn liittyvään kiinnostuksenilmaisupyyntöön tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, joka otetaan huomioon hakijoiden ryhmässä, josta täytetään tulevia rekrytointitarpeita. Tuomioistuimella on auki kaksi pysyvää hakupyyntöä, yksi AD-tehtäväryhmään ja toinen AST-tehtäväryhmään (mukaan luettuna AST/SC), joissa esitellään yksiköiden useimmiten hakemat työtehtävät.

Hakijoiden on käytettävä Euroopan komission luomaa EU CV Online -lomaketta, joka löytyy seuraavasta osoitteesta:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

 

Lisätietoja: - Henkilötietojen suoja  pdf