Virkamiestuomioistuin
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

syntynyt 1946, oikeustieteen M.A.-tutkinto Oxfordin yliopistosta (1967), master of laws -tutkinto Lontoon University Collegesta (1969), Lontoon University Collegen luennoitsija (1967-1973), barrister Lontoossa (1972-1974), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallintovirkamies ja ylempi hallintovirkamies (1974-1990), Saskatchewanin yliopiston vieraileva oikeustieteen professori Saskatoonissa Kanadassa (1988), Euroopan neuvoston henkilöstöpäällikkö (1990-1993), Euroopan ihmis oikeustuomioistuimen osastopäällikkö (1993-1995) sekä apulaiskirjaaja (1995-2001) ja kirjaaja (2001 - syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen presidentti 6.10.2005–6.10.2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

syntynyt 1956, oikeustieteen loppututkinto Université Libre de Bruxellesista (1979), kansainvälisen oikeuden jatkotutkinto (Bryssel, 1980), oikeustieteen tohtori (1989), Société Anonyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxellesin oikeudellisen osaston päällikkö (1979-1984), Euroopan komission sosiaaliasioiden pääosaston virkamies (1984-1988), komission oikeudellisen osaston jäsen (1988-1994), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-2005), Charleroin yliopiston kansainvälisen ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden luennoitsija (1989-1991), Mons-Hainaut'n yliopiston eurooppaoikeuden luennoitsija (1991-1997), Liègen yliopiston eurooppalaisen virkamiesoikeuden (1989-1991) sekä unionin toimielimiä koskevan oikeuden (1995-2005) ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden (2004-2005) luennoitsija, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppalaisesta sosiaalioikeudesta ja unionin valtiosääntöoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-, virkamiestuomioistuimen presidentti 07 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016-

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

syntynyt 1952, tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä, hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeri, korkeimman hallinto-oikeuden hallinnollinen sihteeri, hallintolainkäyttökomitean pääsihteeri ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, EFTAn tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkö, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (1998-2005), turvapaikkalautakunnan jäsen, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtaja, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-6.10.2009, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 17.9.2013 alkaen.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

syntynyt 1955, oikeustieteen loppututkinto Thessalonikin yliopistosta (1977), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Institut d'Études Européennes de l'Université Libre de Bruxellesista (1980), oikeustieteen tohtori Thessalonikin yliopistosta (1984), Euroopan yhteisöjen neuvoston juristi-lingvisti (1980-1982), Thessalonikin kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden tutkimuskeskuksen tutkija (1982-1984), yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan komission hallintovirkamies (1986-1990), Ateenan Panteionin yliopiston yhteisön oikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden ja ihmisoikeuksien professori (1990-), oikeusministeriön Eurooppa-asioiden ulkopuolinen asiantuntija ja Luganon yleissopimuksen pysyvän komitean jäsen (1991-2004), kansallisen kilpailulautakunnan jäsen (1999-2005), kansallisen televiestintä- ja postilautakunnan jäsen (2000-2002), Thessalonikin asianajajaliiton jäsen, kassaatiotuomioistuimen asianajaja, Euroopan asianajajaliiton (UAE) perustajajäsen, vertailevan oikeustieteen kansainvälisen akatemian (Académie internationale de droit comparé) jäsen, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–6.10.2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Wrocławin yliopistosta (1972), oikeustieteen tohtori Łodzin yliopistosta (1982), Puolan asianajajaliiton jäsen (1977-), Paris X -yliopiston (1987-1988) ja Nantesin yliopiston (1993-1994) vieraileva tutkija, Solidarnośćin asiantuntija (1995-2000), Łodzin yliopiston eurooppalaisen työ- ja sosiaalioikeuden professori (1997-1998 ja 2001-2005), Varsovan kauppakorkeakoulun dosentti (2002), Varsovan Cardinal Stefan Wyszynski -yliopiston työ- ja sosiaaliturvaoikeuden professori (2002-2005), työ- ja sosiaaliasioista vastaava varaministeri (1998-2001), Puolan EU-jäsenyyttä valmistelleen neuvottelukunnan jäsen (1998-2001), Puolan hallituksen edustaja Maailman työjärjestössä (1998-2001), kirjoittanut useita teoksia eurooppalaisesta työ- ja sosiaalioikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–7.10.2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

syntynyt 1967; tutkinnot Institut d'études politiques de Grenoblesta (1988) ja École nationale d'administrationista (1993); Conseil d'État (riita-asioiden jaoston esittelijä 1993-1997 ja sosiaalioikeuden jaoston jäsen 1996-1997); vanhempi hallitussihteeri (1996-2008); esittelijäneuvos (2008 alkaen); l'Institut d'études politiques de Parisin luennoitsija (1993-1995); eläkevalituslautakunnan hallituksen asiamies (1994-1996); julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellinen neuvonantaja (1995-1997); Yonnen departementin prefektuurin pääsihteeri, Auxerren alueen aliprefekti (1997-1999); Savoien departementin prefektuurin pääsihteeri, Chambéryn alueen aliprefekti (1999-2001); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (syyskuu 2001-syyskuu 2005); Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen (2001-2005); virkamiestuomioistuimen tuomari (2005-2011), jaoston puheenjohtaja (2008-2011); Conseil d'Etat'n jäsen (riita-asioiden 8. jaoston puheenjohtajan avustaja 2011-2013); Euroopan avaruusjärjestön valituslautakunnan jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

syntynyt 1945, opintoja Berliinin sekä Münchenin ja Frankfurt-am-Mainin yliopistoissa (1966-1972), ensimmäinen oikeustieteen tutkinto (1972), tuomioistuinharjoittelu Frankfurt-am-Mainissa (1972-1973 ja 1974-1975), opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1973-1974), toinen oikeustieteen tutkinto (Frankfurt-am-Main, 1976), liittovaltion työvoimatoimiston virkamies ja asianajaja (1976), Hessenin osavaltion työoikeuden tuomari (1977-1993), Frankfurt-am-Mainin sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja Wiesbadenin hallinnollisen ammattikorkeakoulun luennoitsija (1979-1990), Euroopan komission oikeudellisen osaston kansallinen asiantuntija (1993-1996 ja 2001-2005), Saksan liittotasavallan Madridin-suurlähetystön työasioista vastaava attasea (1996-2001), tuomari Frankfurt-am-Mainissa (helmi-syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-13.04.2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

syntynyt 1956, licenciatura en derecho -tutkinto Barcelonan yliopistosta (1981), erikoistunut kansainväliseen kauppaan Meksikossa (1983), Euroopan integraatioon liittyviä opintoja Barcelonan kauppakamarissa (1985), eurooppaoikeuden opintoja Escola d'Administació Pública de Catalunyassa (1986), Generalitat de Catalunyan teollisuus- ja energiaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (huhtikuu 1984 - elokuu 1986), Barcelonan asianajajayhdistyksen jäsen (1985-1987), yhteisöjen tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston hallintovirkamies ja johtava hallintovirkamies (1986-1994) sekä lakimiesavustaja julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomerin (tammikuu 1995 - huhtikuu 2004) ja tuomari Uno Lõhmusin kabineteissa (toukokuu 2004 - elokuu 2009), Barcelonan autonomisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan unionin oikeuden opettaja (1993-2000), kirjoittanut useita julkaisuja ja opettanut eurooppalaista sosiaalioikeutta, yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan jäsen (2006-2009), virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2009-13.04.2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001); Padovan yliopiston Master in European integration ‑tutkinnon tieteellisen komitean jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston virkamies (1982–1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988), Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

René Barents
René Barents

syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus‑yliopistosta erikoisalana taloustiede (1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa‑instituutin eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979), Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston osastopäällikkö (2000–2009), sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja kunniatohtori (2003–), ’s‑Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Kieran Bradley
Kieran Bradley

syntynyt 1957, alempi oikeustieteen tutkinto Trinity Collegesta Dublinista (1975-1979), senaattori Mary Robinsonin tutkimusavustaja (1978-1979 ja 1980), sai "Pádraig Pearse" -apurahan Bruggen Collège d'Europeen (1979), eurooppaoikeuden jatko-opintoja Collège d'Europessa (1979-1980), ylempi oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta (1980-1981), harjoittelija Euroopan parlamentissa Luxemburgissa (1981), Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan sihteeristön virkamies Luxemburgissa (1981-1988), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies Brysselissä (1988-1995), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1995-2000), Harvard Law choolin eurooppaoikeuden yliopistonlehtori (2000), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies (2000-2003), sittemmin yksikönpäällikkö (2003-2011) ja johtaja (2011), kirjoittanut useita julkaisuja, virkamiestuomioistuimen tuomari 06 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa, eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt. johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari L. Bay Larsenin lakimiesavustaja (2006–2013) yhteisöjen tuomioistuimessa, virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

João Sant
João Sant'Anna

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1980), hallinto-oikeuden assistentti Lissabonin klassisessa yliopistossa (1979-1980), immateriaalioikeuden opintoja Münchenin Max Planck -instituutissa (1982-1984), sisäministeriön hallintovirkamies ja sittemmin osastonjohtaja (1980-1986); asianajaja Lissabonissa (1981-1986), hallintovirkamies Euroopan parlamentin tiedotuksen ja suhdetoiminnan pääosastossa (1986-1987), tutkimustoiminnan pääosastossa (1987-1992), henkilöstön ja varainhoidon pääosastossa (1992-1996) ja oikeudellisella osastolla (1996-2000); Euroopan oikeusasiamiehen hallinto- ja talousosaston johtaja (2000-2007) ja oikeudellisen osaston johtaja (2007-2011) sekä osaston A johtaja (2012-2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomari 13 huhti-31 elokuuta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori (2008), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (2004–2006), Euroopan unionin prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012) ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled ‑aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

syntynyt 1955, oikeustieteen opintoja Regensburgissa ja Genevessä (1974-1979), ensimmäinen valtiontutkinto (1979), yhteisöoikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1979-1980), tuomioistuinharjoittelu Regensburgissa (1980-1983), oikeustieteen lisensiaatti (1982), toinen valtiontutkinto (1983), asianajaja Münchenissä ja Pariisissa (1983-1989), yhteisöjen tuomioistuimen virkamies (1990-2005) sekä lakimiesavustaja tuomari Peter Jannin kabinetissa (1995-2005), opettanut useissa yliopistoissa Saksassa sekä Itävallassa, Sveitsissä ja Venäjällä, Saarin yliopiston kunniaprofessori (1999-), useiden oikeudellisten komiteoiden sekä yhdistysten ja lautakuntien jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja oikeustieteestä ja unionin oikeuteen liittyvistä riita-asioista, virkamiestuomioistuimen kirjaaja 30. marraskuuta 2005 31 elokuu 2016.