Tarnautojų teismas
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

gimė 1946 m.; studijavo teisę (Master of Arts, Oksfordo universitetas, 1967 m.); Master of Laws, University College London (1969 m.); University College London dėstytojas (1967-1973 m.); baristeris (Londonas, 1972-1974 m.); administratorius, vyriausiasis administratorius Europos Žmogaus Teisių Teisme (1974-1990 m.); kviestinis teisės dėstytojas Saskačevano universitete, Saskatūnas, Kanada (1988 m.); Europos Tarybos personalo tarnybos vedėjas (1990-1993 m.); skyriaus vedėjas (1993-1995 m.), Europos žmogaus teisių teismo kanclerio pavaduotojas (1995-2001 m.), Europos žmogaus teisių teismo kancleris (2001 m.-2005 m. rugsėjo mėn.); Tarnautojų teismo pirmininkas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2011 m. spalio 6 d.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

gimė 1956 m.; teisės diplomas (Briuselio laisvasis universitetas, 1979 m.); specialusis tarptautinės teisės diplomas (Briuselis, 1980 m.); teisės mokslų daktaras (1989 m.); Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles Teisės tarnybos vadovas (1979-1984 m.); Europos Bendrijų Komisijos pareigūnas (Socialinių reikalų generalinis direktoratas, 1984-1988 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos darbuotojas (1988-1994 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1994-2005); dėstytojas Šarlerua universitetiniame centre (Tarptautinė ir Europos socialinė teisė, 1989-1991 m.), Monso-Heno universitete (Europos teisė, 1991-1997 m.) ir Lježo universitete (Europos viešosios tarnybos teisė, 1989-1991 m.; Europos Sąjungos institucinė teisė, 1995-2005 m.; Europos socialinė teisė, 2004-2005 m.) ir nuo 2006 m. Briuselio laisvajame universitete (Europos Sąjungos institucinė teisė); daugelio Europos socialinės teisės ir Europos Sąjungos institucinės teisės srities publikacijų autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d.; Tarnautojų teismo pirmininkas Spalio 7, 2011 m rugpjūčio 31 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

gimė 1952 m.; Helsinkio aukštųjų komercijos studijų mokyklos diplomas ir Helsinkio universiteto Teisės fakulteto diplomas; teisės referentas Suomijos aukščiausiajame administraciniame teisme; Teisinės apsaugos reformos viešosios administracijos srityje komiteto generalinis sekretorius; Aukščiausiojo administracinio teismo vyriausiasis administratorius; Administracinės teisenos reformos komiteto generalinis sekretorius, Teisingumo ministerijos Teisės aktų leidybos direktorato patarėjas; ELPA teismo kanclerio pavaduotojas; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme; Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (1998-2005 m.); Pabėgėlių skundų komisijos narys; Suomijos teisminių institucijų tobulinimo komiteto pirmininko pavaduotojas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.; bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2013 m. rugsėjo 17 d.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

gimė 1955 m.; teisės diplomas (Salonikų universitetas, 1977 m.); specialusis Europos teisės diplomas (Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles, 1980 m.); teisės mokslų daktaras (Salonikų universitetas, 1984 m.); Europos Bendrijų Tarybos teisininkas lingvistas (1980–1982 m.); Salonikų tarptautinės ekonominės ir Europos teisės centro tyrinėtojas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Bendrijų Komisijos administratorius (1986–1990 m.); Bendrijos teisės, tarptautinės privatinės teisės ir žmogaus teisių dėstytojas Atėnų Panteion universitete (nuo 1990 m.); nepriklausomas ekspertas Europos reikalams Teisingumo ministerijoje ir nuolatinio Lugano konvencijos komiteto narys (1991–2004 m.); Nacionalinės konkurencijos komisijos narys (1999–2005 m.); Nacionalinės telekomunikacinių ryšių ir pašto komisijos narys (2000–2002 m.); Salonikų advokatūros narys, advokatas, turintis teisę atstovauti Kasaciniame teisme; Europos advokatų sąjungos (EAS) narys steigėjas; Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos asocijuotas narys; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2011 m. spalio 6 d.

Irena Boruta
Irena Boruta

gimė 1950 m.; Vroclavo universiteto teisės diplomas (1972 m.), teisės mokslų daktarė (Lodzė, 1982 m.); į Lenkijos Respublikos advokatų sąrašą įrašyta advokatė (nuo 1977 m.); kviestinė tyrinėtoja (Paryžiaus X universitetas, 1987-1988 m.; Nanto universitetas, 1993-1994 m.); „Solidarnosc" ekspertė (1995-2000 m.); Lodzės universiteto darbo teisės ir Europos socialinės teisės dėstytoja (1997-1998 m. ir 2001-2005 m.); Varšuvos aukštosios prekybos mokyklos dėstytoja (2002 m.); Cardinal Stefan Wyszynski universiteto Varšuvoje darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės dėstytoja (2002-2005 m.); darbo ir socialinių reikalų viceministrė (1998-2001 m.); Lenkijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą derybų grupės narė (1998-2001 m.); Lenkijos vyriausybės atstovė prie Tarptautinės darbo organizacijos (1998-2001 m.); daugelio straipsnių apie darbo teisę ir Europos socialinę teisę autorė; Tarnautojų teismo teisėja nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2013 m. spalio 7 d.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

gimė 1967 m.; Grenoblio politinių studijų instituto diplomas (1988 m.) ir Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1993 m.); Valstybės Tarybos auditeur (teisminių ginčų skyriaus pranešėjas (1993-1997 m.), socialinių reikalų skyriaus narys (1996-1997 m.)); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1996-2008 m.); Paryžiaus politinių studijų instituto dėstytojas (1993-1995 m.); Vyriausybės komisaras prie Specialiosios kasacinės pensijų komisijos (1994-1996 m.); Viešosios tarnybos ministerijos ir Paryžiaus miesto patarėjas teisės klausimais (1995-1997 m.); Jono departamento prefektūros generalinis sekretorius, Osero apygardos prefekto pavaduotojas (1997-1999 m.); Savojos departamento prefektūros generalinis sekretorius, Šamberi apygardos prefekto pavaduotojas (1999-2001 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (2001-2005 m.); Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) skundų komisijos tikrasis narys (2001-2005 m.); Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjas (2005-2011 m., kolegijos pirmininkas 2008-2011 m.); Conseiller d'État, teisminių ginčų skyriaus aštuntosios kolegijos pirmininko pavaduotojas (2011-2013 m.); Europos kosmoso agentūros skundų komisijos narys (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

gimė 1945 m.; mokėsi Berlyno, Miuncheno ir Frankfurto prie Maino universitetuose (1966-1972 m.); pirmasis valstybinis egzaminas (1972 m.); teisėjas stažuotojas Frankfurte prie Maino (1972-1973 m. ir 1974-1975 m.); studijos Europos koledže Briugėje (Collège d'Europe à Bruges) (1973-1974 m.); antrasis valstybinis egzaminas (Frankfurtas prie Maino, 1976 m.); Federalinio darbo biuro tarnautojas ir advokatas (1976 m.); Darbo teismo teisėjas (Heseno žemė, 1977-1993 m.); dėstytojas Frankfurto prie Maino Fachhochschule für Sozialarbeit ir Visbadeno Verwaltungsfachhochschule (1979-1990 m.); nacionalinis ekspertas Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnyboje (1993-1996 m. ir 2001-2005 m.); Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Madride socialinių reikalų atašė (1996-2001 m.); Frankfurto prie Maino darbo teismo teisėjas (2005 m. vasario-rugsėjo mėn.); Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2016 m. balandžio 13 d.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

gimė 1956 m.; teisės studijos (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981 m.); tarptautinės prekybos specializacija (Meksika, 1983 m.); Europos integracijos (Barselonos prekybos rūmai, 1985 m.) ir Bendrijos teisės (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986 m.) studijos; Generalitat de Catalunya pareigūnė (Industrijos ir energetikos ministerijos teisės skyriaus narė, 1984 m. balandžio mėn. - 1986 m. rugpjūčio mėn.); Barselonos advokatų tarybos narė (1985-1987 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo tyrimų ir dokumentacijos skyriaus administratorė, vėliau - vyriausioji administratorė (1986-1994 m.); Teisingumo Teismo teisės referentė (1995 m. sausio mėn.-2004 m. balandžio mėn. - generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer kabinetas; 2004 m. gegužės mėn.- 2009 rugpjūčio mėn. - teisėjo U. Lõhmus kabinetas); Universitat Autònoma de Barcelona teisės fakulteto dėstytoja (Bendrijos teisminiai ginčai) (1993-2000 m.); daug publikacijų ir paskaitų Europos socialinės teisės srityje; Bendrijos augalų veislių apsaugos tarnybos apeliacinės tarybos narė (2006-2009 m.); Tarnautojų teismo teisėja nuo 2009 m. spalio 7 d. iki 2016 m. balandžio 13 d.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

gimė 1950 m.; teisės mokslų daktaras ir Padujos advokatūros narys; Padujos universiteto Teisės fakulteto civilinės ir lyginamosios teisės asistentas, vėliau – patvirtintasis tyrinėtojas (1977–1982 m.); Europos koledžo Bendrijos teisės dėstytojas (Parma, 1990–1998 m.), Padujos (1985–1987 m.), Maceratos (1991–1994 m.), Neapolio (1995 m.) universitetų teisės fakultetų Bendrijos teisės dėstytojas ir Milano valstybinio universiteto Bendrijos teisės dėstytojas (2000–2001 m.); Padujos universiteto mokslinio komiteto „Master in European integration“ narys; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktorato pareigūnas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato G. F. Mancini teisės referentas (1984–1988 m.); Europos Parlamento generalinio sekretoriaus E. Vinci patarėjas teisės klausimais (1988–1993 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1995–1999 m.); teisėkūros reikalų, taikinimo, tarpinstitucinių santykių ir ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorius Europos Parlamente (1999–2004 m.); Europos Parlamento išorės ryšių direktorius (2004–2006 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos teisėkūros reikalų direktorius (2006–2011 m.); daugelio publikacijų Italijos civilinės teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

René Barents
René Barents

gimė 1951 m.; Roterdamo Erazmo universiteto teisės diplomas ir specializuotas ekonomikos diplomas (Roterdamo Erasmus universitetas, 1973 m.); teisės mokslų daktaras (Utrechto universitetas, 1981 m.); Utrechto universiteto Europos instituto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės tyrinėtojas (1973–1974 m.) ir Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1974–1979 m.); Leideno universiteto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1979–1981 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1981–1986 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Personalo skyriaus Statutinių teisių sekcijos vadovas (1986–1987 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1987–1991 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–2000 m.); Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorato skyriaus vadovas (2000–2009 m.), vėliau – direktorius (2009–2011 m.); Mastrichto universiteto Europos teisės profesorius (1988–2003 m.) ir garbės profesorius (nuo 2003 m.); patarėjas Hertogenboso apeliaciniame teisme (1993–2011 m.); Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narys (nuo 1993 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

gimė 1957 m.; teisės diplomas (Trinity College, Dublinas, 1975–1979 m.); senatorei Mary Robinson talkininkaujantis tyrimų asistentas (1978–1979 m. ir 1980 m.); studijų Europos koledže stipendija „Pádraig Pearse“ (Briugė, 1979 m.); pouniversitetinės Europos teisės studijos Europos koledže (1979–1980 m.); Kembridžo universiteto teisės magistro diplomas (1980–1981 m.); stažuotojas Europos Parlamente (Liuksemburgas, 1981 m.); Europos Parlamento Teisės komisijos sekretoriato administratorius (Liuksemburgas, 1981–1988 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos narys (Briuselis, 1988–1995 m.); Teisingumo Teismo teisės referentas (1995–2000 m.); Harvardo teisės mokyklos (Harward Law School) Europos teisės dėstytojas (2000 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos narys (2000–2003 m.), vėliau – skyriaus vadovas (2003–2011 m.) ir direktorius; daugelio publikacijų autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo Spalio 6, 2011 iki rugpjūčio 31 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

gimė 1966 m.; Orhuso universiteto teisės studijų diplomas (Candidatus juris) (1989 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas stažuotojas (1989–1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato C. C. Gulmann teisės referentas (1991–1993 m.); priimtas į Danijos advokatūrą (1993 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas (1993–1995 m.); Kopenhagos universiteto Europos teisės dėstytojas; Europos viešojo administravimo instituto (EVAI) docentas (Liuksemburgas, 1995–1997 m.); Briuselio advokatūros advokatas (1997 m.); EVAI docentas, vėliau ėjęs direktoriaus pareigas (Liuksemburgas, 1997–1999 m.); Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucijos Teisės tarnybos administratorius (1999–2000 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo C. C. Gulmann (2003–2006 m.), vėliau – teisėjo L. Bay Larsen (2006–2013 m.) teisės referentas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

João Sant
João Sant'Anna

gimė 1957 m.; Lisabonos universiteto teisės diplomas (1980 m.); Lisabonos universiteto administracinės teisės asistentas (1979-1980 m.); pramoninės nuosavybės srities studijos Miuncheno Makso Planko institute (1982-1984 m.); Vidaus reikalų ministerijos skyriaus administratorius, vėliau - vadovas (1980-1986 m.); Lisabonos advokatūros narys (1981-1986 m.); Europos Parlamento Informacijos ir viešųjų ryšių generalinio direktorato (1986-1987 m.), Mokslo ir tyrimų generalinio direktorato (1987-1992 m.), Personalo, biudžeto ir finansų generalinio direktorato (1992-1996 m.) ir Teisės tarnybos (1996-2000 m.) administratorius; Europos ombudsmeno Administracijos ir finansų skyriaus vadovas (2000-2007 m.), vėliau Teisės skyriaus direktorius (2007-2011 m.) ir A departamento direktorius (2012-2015 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

gimė 1978 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (2002 m.) ir Europos koledžo Europos teisės magistras (Briugė, 2004 m.); teisės mokslų daktaras (2008 m.); Briuselio advokatūros narys (2004–2006 m.); Sofijos nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (2008–2012 m.) ir Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto (2010–2013 m.) proceso teisės dėstytojas; Bulgarijos mokslų akademijos Europos Sąjungos ir tarptautinės privatinės teisės asocijuotasis profesorius (nuo 2014 m.); Kembridžo universiteto ir Leveno katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (2007–2016 m.); vienas iš Bulgarijos Europos teisės asociacijos steigėjų ir valdybos narys; Europos teisės leidinio „Evropeiski praven pregled“ vyriausiasis redaktorius; daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

gimė 1955 m.; teisės studijos Ratisbonne ir Ženevoje (1974–1979 m.); pirmasis valstybinis egzaminas (1979 m.), Europos Bendrijų teisės studijos Europos koledže Briugėje (1979–1980 m.); teisėja stažuotoja Ratisbonne (1980–1983 m.); teisės daktarė (1982 m.); antrasis valstybinis egzaminas (1983 m.); advokatė Miunchene ir Paryžiuje (1983–1989 m.) Europos Bendrijų Teisingumo Teismo tarnautoja (1990–2005 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisės referentė (teisėjo P. Jann kabinetas, 1995–2005); dėstė Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir Rusijos universitetuose; Sarre universiteto garbės dėstytoja (nuo 1999 m.); įvairių teisės komitetų, asociacijų ir žiuri narė; įvairių publikacijų teisės ir Bendrijos teisės ginčų srityje autorė; Tarnautojų teismo kanclerė nuo 2005 m. lapkričio 30 d. iki 2016 m. rugpjūtis  31 d.