Kanceliarija

Kanceliarija atsako už nagrinėjamų bylų medžiagos ir registro, kuriame registruojami visi procesiniai dokumentai, tvarkymą.

Kanceliarija priima, saugo ir perduoda ieškinius, atsiliepimus bei kitus šalių advokatų ar atstovų Teisingumo Teismui pateikiamus procesinius dokumentus. Ji atsako už visą su Teisingumo Teismo nagrinėjamomis bylomis susijusią korespondenciją.

Procesinių dokumentų pateikimas

Pateikimas paštu

Pateikimas elektroniniu būdu

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Teisingumo Teismo kanceliarija
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faksas: (352) 43 37 66
El. pašto adresas: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Pateikimas paštu

Procesiniai dokumentai ir visa su Teisingumo Teismo nagrinėjamomis bylomis susijusi korespondencija Teisingumo Teismo kanceliarijai turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu arba pateikiami tiesiogiai Teisingumo Teismo kanceliarijai, o kanceliarijos ne darbo laiku - Teisingumo Teismo priimamajame.

Skaičiuojant, ar buvo laikytasi procesinių terminų, į procesinio dokumento perdavimą faksu arba elektroniniu paštu atsižvelgiama tik tokiu atveju, jei toks perdavimas ir vėlesnis dokumento pateikimas atliekami laikantis Procedūros reglamente įtvirtintų reikalavimų. Taip perduoti dokumentus galima tik pirmiau nurodytu fakso numeriu arba elektroninio pašto adresu.

warning Dėl didesnės apimties (apie 4 Mb) dokumentų perdavimo elektroniniu paštu kyla techninių problemų. Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą tokių dokumentų perdavimą, patartina skenuotą dokumentą siųsti dalimis arba tam naudoti faksą.

e-Curia

Pateikimas elektroniniu būdu

Atstovai ir advokatai, turintys leidimą verstis advokato praktika valstybės narės ar kitos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis, teisme, turėdami prieigos prie e-Curia paskyrą, gali pateikti tam tikrą procesinį dokumentą pasinaudodami šia programa. Tokiu atveju, perdavus šį dokumentą, nėra būtina siųsti jį paštu ir pateikti patvirtintas šio dokumento kopijas.

 

Daugiau informacijos:

- Procedūra
- Europos Sąjungos Teisingumo Teismo platforma e-Curia

Enregistrer

Enregistrer