Rinkinio pristatymas

Remiantis Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo procedūros reglamentais Teismo praktikos rinkinys skelbiamas oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Rinkinys yra oficialus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarančių teismų praktikos leidinys.

 

Rinkinio turinys

Iki 2016 m. rugsėjo 1 d., kai Bendrajam Teismui buvo perduota Tarnautojų teismo kompetencija, Teismo praktikos rinkinį sudarė bendrasis Rinkinys, apimantis Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktiką, ir Viešosios tarnybos rinkinys, apimantis Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo praktiką viešosios tarnybos srityje.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. teismo praktika (įskaitant Bendrojo Teismo ir Teisingumo Teismo sprendimus ir nutartis, priimtus viešosios tarnybos srityje) skelbiama tik bendrajame Rinkinyje.

 

Rinkinio formos

Bendrojo ir Viešosios tarnybos rinkiniai popierine forma leisti atitinkamai iki 2011 ir 2009 m. Prieš tai vienintelis oficialus Rinkinio leidinys buvo popierinės formos. Jį ir toliau galima įsigyti iš Leidinių biuro. Rinkinyje paskelbti sprendimai ir nutartys pdf formatu taip pat prieinami EUR-Lex svetainėje.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. bendrasis Rinkinys ir nuo 2010 m. sausio 1 d. Viešosios tarnybos rinkinys skelbiami tik skaitmenine forma EUR-Lex svetainėje (prieiga prie oficialiojo leidinio nemokama). Prieiga prie EUR-Lex svetainėje paskelbto Rinkinio galima ir per šią svetainę.

Skaitmeninį Rinkinį sudaro jurisdikciniai sprendimai ir nutartys, o tam tikrais atvejais ir generalinių advokatų išvados pdf formatu. Kad būtų lengviau susipažinti su šiais dokumentais, prie jų pateikiama papildoma informacija ir jų versijos html formatu su hiperteksto nuorodomis. Skaitmeninis Rinkinys tokios informacijos neapima ir ji nėra oficiali.

 

Prieiga prie Rinkinio Curia svetainėje

Prieigos prie Rinkinio tinklapyje pagal bylas sugrupuoti dokumentai pateikiami chronologine sprendimų ir nutarčių priėmimo tvarka.

Piktogramos ir chronologinėje lentelėje pateiktos su nuorodomis į oficialųjį tekstą ir į EUR-Lex svetainėje pateikiamą informaciją apie dokumentą.

Pilkos spalvos piktogramareiškia, kad oficialiojo dokumento atitinkama kalba kol kas nėra.

Siekiant palengvinti naudojimąsi, chronologinėje lentelėje papildomai nurodoma informacija apie pateiktus apeliacinius skundus, peržiūrą ir klaidų ištaisymus bei pateikiamos nuorodos į Curia duomenų bazę.

 

Teismo praktikos skelbimo Rinkinyje kriterijai

Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikos skelbimo skaitmeniniame Rinkinyje kriterijai, palyginti su taikytais skelbimui Rinkinyje popierine forma, lieka nepakitę.

Teisingumo Teismas

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Rinkinyje skelbiami:

  • plenarinėje sesijoje ir didžiosios kolegijos priimti sprendimai,
  • penkių ir trijų teisėjų kolegijų sprendimai bylose dėl prejudicinio sprendimo priėmimo,
  • penkių ir trijų teisėjų kolegijų sprendimai kitose bylose nei bylos dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, kuriose pateikiama generalinio advokato (generalinės advokatės) išvada, ir
  • pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateiktos nuomonės.

Jei atitinkamos sudėties teismas nenusprendė kitaip, Rinkinyje paprastai nebeskelbiami:

  • trijų arba penkių teisėjų kolegijų sprendimai kitose bylose nei bylos dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, kuriose nepateikiama generalinio advokato (generalinės advokatės) išvada, ir
  • nutartys.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. trijų arba penkių teisėjų kolegijos išimties tvarka taip pat gali nuspręsti neskelbti Rinkinyje prejudicinio sprendimo.

Bendrasis Teismas

Nuo 2005 m. rugsėjo mėn., jei atitinkamos sudėties teismas nenusprendė kitaip, Rinkinyje skelbiami:

  • didžiosios kolegijos sprendimai,
  • penkių teisėjų kolegijos sprendimai.

Dėl trijų teisėjų kolegijos priimto sprendimo paskelbimo atitinkama kolegija sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

Bendrojo Teismo sprendimai, kuriuos priėmė vienas teisėjas, ir šio teismo jurisdikcinės nutartys Rinkinyje neskelbiami, jei nenuspręsta kitaip.

Kai kurie šio teismo sprendimai ir nutartys gali būti skelbiami ištraukomis.

 

Informacija apie Rinkinyje nepaskelbtus sprendimus ir nutartis

Su sprendimais ir nutartimis, kurie Rinkinyje nepaskelbti vadovaujantis nurodytomis taisyklėmis, vis dėlto galima susipažinti prieinamomis kalbomis, t. y. proceso ir teismo pasitarimų kalbomis, šios svetainės skyriuje „teismo praktika“.

Bendrajame Rinkinyje taip pat pateikiama informacija apie šiuos sprendimus ir nutartis.

 

Viešosios tarnybos rinkinys

Bendrasis Teismas

Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Viešosios tarnybos rinkinyje visomis oficialiosiomis kalbomis buvo skelbiamos Bendrojo Teismo dėl apeliacinio skundo priimtų sprendimų ir nutarčių viešosios tarnybos teisės srityje santraukos, taip pat visas šių sprendimų ir nutarčių tekstas proceso kalba. Šie sprendimai ir nutartys visomis oficialiosiomis kalbomis galėjo būti skelbiami ir bendrajame Rinkinyje.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo sprendimai ir nutartys, priimti dėl ginčų viešosios tarnybos srityje, skelbiami bendrajame Rinkinyje laikantis pirma nurodytų kriterijų.

Tarnautojų teismas

Iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Viešosios tarnybos rinkinyje visomis oficialiosiomis kalbomis buvo skelbiamos Tarnautojų teismo sprendimų ir nutarčių santraukos, taip pat visas šių sprendimų ir nutarčių tekstas proceso ir teismo pasitarimų kalbomis. Jeigu sprendimas (nutartis) buvo bendrojo intereso, visas jo (jos) tekstas buvo skelbiamas ir kitomis oficialiosiomis kalbomis.

 

Oficialiosios kalbos

Sąjungos oficialiosios kalbos yra:

Nuo 1952 m. sausio 1 d.:

italų, nyderlandų, prancūzų ir vokiečių

Nuo 1973 m. sausio 1 d.:

airių, anglų ir danų

Nuo 1981 m. sausio 1 d.:

graikų

Nuo 1986 m. sausio 1 d.:

ispanų ir portugalų

Nuo 1995 m. sausio 1 d.:

suomių ir švedų

Nuo 2004 m. gegužės 1 d.:

čekų, estų, latvių, lenkų lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų

Nuo 2007 m. sausio 1 d.:

bulgarų ir rumunų

Nuo 2013 m. liepos 1 d.:

kroatų

Tarybos reglamentais (EB) Nr. 930/2004 ir 1738/2006 maltiečių kalbai (iki 2007 m. balandžio 30 d.) ir Tarybos reglamentais Nr. 920/2005 ir 2015/2264 airių kalbai (iki 2021 m. gruodžio 31 d.) numatytos laikinosios nukrypti leidžiančios priemonės.