CURIA
rss
Metinis pranešimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metinį pranešimą sudaro dvi dalys: „Teisminė veikla“ ir „Valdymo ataskaita“. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat skelbia „Metinę apžvalgą“, kurioje pateikiama metinio pranešimo santrauka.

 

Metų apžvalga

RA-panorama2016

Metinėje apžvalgoje apibendrinami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veiklos teisminis, institucinis ir administracinis aspektai. Joje apžvelgiami svarbiausi sprendimai ir paaiškinama jų taikymo Europos Sąjungos piliečiams apimtis, taip pat pasitelkiant vaizdinę, grafinę informaciją ir statistinius duomenis apibūdinami svarbiausi metų įvykiai.

pdf icon Metų apžvalga

 

 

Teisminė veikla

RA-jud2016

Šioje pranešimo dalyje išsamiai aptariama Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo veikla: pateikiama teismo praktikos analizė su nuorodomis į visą dokumentų tekstą ir metiniai statistiniai teisminės veiklos duomenys.

pdf icon Teisminė veikla   pdf icon Ankstesnės redakcijos

 

 

 

Valdymo ataskaita (Metinė ataskaita apie įgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno veiklą)

RA GEST

Kiekvienais metais, laikydamasis taikomų finansinių taisyklių, įgaliotasis leidimus suteikiantis institucijos pareigūnas, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, atsiskaito Sąjungos biudžeto valdymo institucijoms dėl institucijos asignavimų ir išlaidų valdymo. Šioje ataskaitoje, vadinamoje „Valdymo ataskaita“, be kita ko, aptariami institucijos rezultatai, kurių ji pasiekė panaudojusi skirtus išteklius, ir vidaus kontrolės sistemų veikimas.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.