Metinis pranešimas

Metų apžvalga

Teisingumo Teismo metinis pranešimas tapo kitoks: Metų apžvalga nuo šiol yra pagrindinis leidinys apie institucijos veiklą ir dviejų ją sudarančių teismų jurisprudenciją per praėjusius metus.

Joje pateikiamos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo pirmininkų apibendrinamosios pastabos apie kiekvieno teismo veiklą ir pokyčius, taip pat statistiniai duomenys. Bendrojo Teismo jurisprudencijos naujoves pristato jo pirmininko pavaduotojas.

Į šį leidinį įtrauktas naujas skyrius „Svarbiausia jurisprudencija“, skirtas išsamiai ir šviečiamaisiais tikslais informuoti specialistus ir plačiąją visuomenę apie įsimintiniausias metų bylas.

Metų apžvalga

 

Metų apžvalga  pdf icon 

 

Taip pat žr.:

Valdymo ataskaita

Kiekvienais metais, laikydamasis taikomų finansinių taisyklių, įgaliotasis leidimus suteikiantis institucijos pareigūnas, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, atsiskaito Sąjungos biudžeto valdymo institucijoms dėl institucijos asignavimų ir išlaidų valdymo. Šioje ataskaitoje, vadinamoje „Valdymo ataskaita“, be kita ko, aptariami institucijos rezultatai, kurių ji pasiekė panaudojusi skirtus išteklius, ir vidaus kontrolės sistemų veikimas.

Valdymo ataskaita

 Version française 2022  pdf icon

English version 2021 pdf icon

Ankstesnės redakcijos