Apie narius
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

gimė 1954 m.; teisės diplomas ir teisės mokslų daktaras (Leveno katalikų universitetas); Teisės magistras ir viešojo administravimo magistras (Harvardo universitetas); asistentas (1979-1983 m.), o nuo 1983 m. - Europos Sąjungos teisės dėstytojas Liuveno katalikų universitete; Teisingumo Teismo teisės referentas (1984-1985 m.); Europos kolegijos Briugėje dėstytojas (1984-1989 m.); Briuselio advokatūros narys (1986-1989 m.); Harvardo teisės mokyklos kviestinis dėstytojas (1989 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2003 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2012 m. spalio 9 d. iki 2015 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 2015 m. spalio 8 d.

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

gimė 1940 m.; Romos „La Sapienza" universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytojas; Neapolio „Istituto Orientale" (1969-1979 m.) ir „Federico II" universiteto (1979-1992 m.), Katanijos universiteto (1969-1977 m.) ir Mogadišo universiteto (1967-1972 m.) dėstytojas; advokatas prie Italijos Kasacinio Teismo; Italijos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų patarėjas teisės klausimais (1984-1992 m.); Italijos delegacijos narys derybose dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas, dėl Suvestinio Europos Akto ir dėl Europos Sąjungos sutarties; daugelio publikacijų, įskaitant Europos sutarčių komentarus ir Europos Sąjungos kodeksus, autorius; žurnalo „Il Diritto dell'Unione Europea" steigėjas ir vyriausiasis redaktorius nuo 1996 m.; kelių teisinių leidinių vadovų arba redakcinių kolegijų narys; daugelio tarptautinių kongresų pranešėjas; įvairiose tarptautinėse institucijose, įskaitant Hagos tarptautinės teisės akademiją (1987 m.), vykusių konferencijų ir paskaitų dalyvis ir pranešėjas; nepriklausomų ekspertų grupės Europos Bendrijų Komisijos finansinei veiklai įvertinti narys (1999 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. gegužės 4 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2015 m. spalio 8 d.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

gimė 1954 m.; teisės diplomas (Madrido „Complutense" universitetas); Malagos Abogado del Estado; Transporto, turizmo ir komunikacijų ministerijos Teisės skyriaus, o vėliau - Užsienio reikalų ministerijos Teisės tarnybos Abogado del Estado; Valstybės teisės tarnybos, atsakingos už bylas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, Abogado del Estado-Jefe ir Abogacia General del Estato (Teisingumo ministerija); Bendrijos ir tarptautinės teisinės pagalbos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotoja; Europos Bendrijų Komisijos darbo grupės dėl Bendrijos teismų sistemos ateities narė; Ispanijos delegacijos „Pirmininkavimo draugijos" dėl Bendrijos teismų sistemos reformos pagal Nicos sutartį ir Europos Sąjungos Tarybos ad hoc „Teisingumo Teismo" darbo grupės vadovė; Madrido diplomatijos mokyklos Bendrijos teisės dėstytoja; žurnalo „Noticias de la Unión Europea" redakcinės kolegijos narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2003 m. spalio 7 d.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

gimė 1947 m.; teisės mokslų daktaras (Liublianos universitetas); lyginamosios teisės specializacija (Strasbūro ir Koimbros universitetai); teisėjo egzaminas; civilinės, komercinės ir tarptautinės privatinės teisės dėstytojas; Liublianos universiteto Teisės fakulteto prodekanas (1995-2001) ir dekanas (2001-2004); daugelio teisės publikacijų autorius; Liublianos darbo teismo teisėjas ir kolegijos pirmininkas (1975-1986 m.); Sporto teismo pirmininkas (1978-1986 m.); Liublianos Biržos arbitražo kolegijos pirmininkas; Jugoslavijos (iki 1991 m.) ir Slovėnijos (nuo 1991 m.) Prekybos rūmų arbitras; Paryžiaus Tarptautinių prekybos rūmų arbitras; UEFA ir FIFA apeliacinio teismo teisėjas; Slovėnijos teisininkų draugijų sąjungos pirmininkas (1993-2005); „International Law association", Tarptautinio jūrų komiteto ir daugelio kitų tarptautinių teisės draugijų narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

gimė 1953 m.; Kopenhagos universiteto politikos mokslų diplomas (1976 m.); teisės diplomas (1983 m.); Teisingumo ministerijos tarnautojas (1983-1985 m.); Kopenhagos universiteto šeimos teisės dėstytojas (1984-1991 m.), vėliau - asocijuotasis dėstytojas (1991-1996 m.); Advokatsamfund skyriaus vedėjas (1985-1986 m.); Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (1986-1991 m.); priimtas į advokatūrą (1991 m.); Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (1991-1995 m.); Policijos departamento direktorius (1995-1999 m.); Teisės departamento direktorius (2000-2003 m.); Danijos Karalystės atstovas K 4 komitete (1995-2000 m.), Pagrindinėje Šengeno grupėje (1996-1998 m.) ir Europolo vykdomojoje taryboje (1998-2000 m.); Højesteret teisėjas (2003-2006 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. sausio 11 d. 

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

gimė 1962 m.; studijavo Bonoje, Ženevoje ir Paryžiuje; išlaikė valstybinį teisės egzaminą (1986 m. ir 1992 m.); teisės mokslų daktaras (Bonos universitetas, 1988 m.); Nacionalinės administravimo mokyklos tarptautinis viešojo administravimo diplomas (École nationale d’administration, 1990 m.), habilituotas daktaras (Bonos universitetas, 1996 m.); Rūro universiteto teisės fakulteto Vokietijos viešosios teisės ir Europos teisės dėstytojas (Bochumas, 1996–2003 m.), dekanas (2000–2001 m.); Vokietijos viešosios teisės ir Europos teisės dėstytojas (Kelno universitetas, 2003–2006 m.); Viešosios teisės ir administracinių mokslų instituto direktorius (2006 m.); kviestinis dėstytojas Fletcher School of Law and Diplomacy (2000 m.), François Rabelais universitete (Turas, 2001–2006 m.) ir Paris I Panthéon Sorbonne universitete (2005–2006 m.); François Rabelais universiteto garbės daktaras (Turas, 2010); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 dienos.

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

gimė 1944 m.; Koimbros universiteto teisės studijų diplomas ir politinės ekonomikos magistro diplomas; tarptautinės ekonomikos mokslų daktaras (Paryžiaus I Panteono Sorbonos universitetas); privaloma karinė tarnyba atlikta Jūrų reikalų ministerijoje (Teisingumo skyrius 1969-1972); Portugalijos katalikiškojo universiteto ir Lisabonos Nova universiteto dėstytojas; buvęs Koimbros universiteto ir Lisabonos Lusíada universiteto dėstytojas (Europos studijų instituto direktorius); Portugalijos vyriausybės narys (1980-1983 m.); Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius, Ministrų tarybos tarnybos valstybės sekretorius ir Europos reikalų valstybės sekretorius; Portugalijos parlamento narys, krikščionių demokratų grupės pirmininko pavaduotojas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1986-1988 m.); Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1989-1995 m.); Lisabonos advokatūros narys, Europos teisės ir konkurencijos teisės specialistas (1996-2012 m.); darbo grupės dėl Europos Bendrijų teismų sistemos ateities „Groupe Due" narys (2000 m.); Europos Komisijos drausmės tarybos pirmininkas (2003-2007 m.); Portugalijos Europos teisės asociacijos pirmininkas (nuo 1999 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

gimė 1949 m.; teisės diplomas ir ekonomikos mokslų diplomas (Lježo universitetas); Master of Laws (Harvardo universitetas, Jungtinės Valstijos); daktaras honoris causa (Paris Dauphine universitetas); Europos teisės dėstytojas Leveno ir Lježo universitetuose; parlamento narys (1977-1995 m.); valstybės sekretorius, Valonijos regiono ministras ir ministras pirmininkas (1980-1988 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, teisingumo ir vidutinės klasės ministras (1988-1992 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, teisingumo ir ekonomikos reikalų ministras (1992-1995 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, nacionalinės gynybos ministras (1995 m.); Vervjė meras (1995 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas (1995-2003 m.); patarėjas teisės klausimais, vėliau advokatas (2004-2012 m.); valstybės ministras (2009-2012 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Allan Rosas
Allan Rosas

gimė 1948 m.; 1977 m. Turku universitete (Suomija) suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis; teisės dėstytojas Turku universitete (1978-1981 m.) ir Åbo Akademi (Turku / Åbo) (1981-1996 m.); šio universiteto Žmogaus teisių instituto direktorius (1985-1995 m.); įvairios atsakingos akademinės pareigos šalyje ir užsienyje; mokslo draugijų narys; daugelio tarptautinių ir nacionalinių tyrimo projektų ir programų, visų pirma Europos Sąjungos teisės, tarptautinės teisės, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių, konstitucinės teisės ir lyginamosios viešojo administravimo teisės srityse koordinatorius; kaip delegacijų narys arba patarėjas atstovavo Suomijos vyriausybei įvairiose tarptautinėse konferencijose ir susitikimuose; ekspertas Suomijos teisinio gyvenimo klausimais Vyriausybės ar Parlamento komisijose, Jungtinėse Tautose, UNESCO, ESBO ir Europos Taryboje; nuo 1995 m. - Europos Komisijos Teisės tarnybos vyresnysis patarėjas užsienio santykių klausimais; nuo 2001 m. kovo mėn. - Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2002 m. sausio 17 d.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

gimė 1950 m.; Prahos Karolio universiteto teisės mokslų daktaras (1975 m.); Brno „Masaryk" universiteto vyresnysis dėstytojas (1974-1990 m.), prodekanas (1989-1991 m.) bei tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas (1990-1992 m.); Čekoslovakijos Konstitucinio Teismo teisėjas (1992 m.); ambasadorius prie Europos Tarybos (1993-1998 m.); Europos Tarybos ministrų atstovų komiteto pirmininkas (1995 m.); generalinis dikretorius Užsienio reikalų ministerijoje (1998-2000 m.); Tarptautinės teisės asociacijos Čekijos ir Slovakijos padalinio pirmininkas (1999-2001 m.); Konstitucinio Teismo teisėjas (2000-2004 m.); teisės aktų leidžiamosios tarybos narys (1998-2000 m.); Nuolatinio arbitražo teismo Hagoje narys (nuo 2000 m.); Brno „Masaryk" universiteto tarptautinės viešosios teisės dėstytojas (2001 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.

Egils Levits
Egils Levits
gimė 1955 m.; Hamburgo universiteto teisės ir politikos mokslo diplomas; Kylio universiteto teisės fakulteto mokslo darbuotojas; Latvijos Seimo patarėjas tarptautinės teisės, konstitucinės teisės ir teisėkūros reformos klausimais; Latvijos Respublikos ambasadorius Vokietijoje ir Šveicarijoje (1992-1993 m.), Austrijoje, Šveicarijoje ir Vengrijoje (1994-1995 m.); ministro pirmininko pavaduotojas ir teisingumo ministras, einantis užsienio reikalų ministro pareigas (1993-1994 m.); ESBO sutaikymo ir arbitražo teismo taikintojas (nuo 1997 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narys (nuo 2001 m.); 1995 m. išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju, perrinktas 1998 m. ir 2001 m.; įvairių publikacijų konstitucinės teisės ir administracinės teisės, teisėkūros reformos ir Bendrijos teisės temomis autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.
Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

gimė 1950 m.; Lundo universiteto teisės diplomas (1975 m.); Landskronos pirmosios instancijos teismo kancleris (1976–1978 m.); Administracinio apeliacinio teismo asesorius (1978–1982 m.); Administracinio apeliacinio teismo teisėjas ad interim (1982 m.); Švedijos Parlamento nuolatinio Konstitucijos komiteto patarėjas teisės klausimais (1983–1985 m.); Finansų ministerijos patarėjas teisės klausimais (1985–1990 m.); Finansų ministerijos Fizinių asmenų pajamų mokesčio skyriaus vadovas (1990–1996 m.); Finansų ministerijos Akcizų skyriaus vadovas (1996–1998 m.); patarėjais mokesčių klausimais nuolatinėje Švedijos atstovybėje prie Europos Sąjungos (1998–2000 m.); Finansų ministerijos Mokesčių ir muitinės departamento generalinis direktorius teisiniais klausimais (2000–2005 m.); Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2009 m.); Giotenborgo administracinio apeliacinio teismo pirmininkas (2009–2011 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

gimė 1955 m.; Kembridžo universiteto diplomas; Briuselio laisvojo universiteto specialusis Europos teisės diplomas (magna cum laude); priimtas į Anglijos ir Velso advokatūrą (Gray's Inn, 1979 m.); baristeris (1979-2012 m.); priimtas į Šiaurės Airijos advokatūrą (1996 m.); Queen's Counsel (1997 m.); Gray's Inn bencher (2003 m.); Crown Court Recorder (2003-2012); Jungtinės Karalystės Europos teisės asociacijos iždininkas (2001-2012 m.); European Community Law of Competition straipsnių autorius (Bellamy & Child, 3-6 leid.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

gimė 1957 m.; teisės studijos Bonos ir Ženevos universitetuose; magistrė (LL.M) (Amerikos universitetas, Vašingtonas); teisės mokslų daktarė (Heidelbergo universitetas, 1985 m.; Harvardo universitetas, 1990 m.); Berklio universiteto kviestinė dėstytoja (1991 m.); Augsburgo (1992 m.), Heidelbergo (1993 m.) ir Diuseldorfo (1994 m.) universitetų Vokietijos ir užsienio šalių viešosios teisės, tarptautinės teisės ir Europos teisės dėstytoja; Vokietijos vyriausybės teisėja ad interim Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Sutaikymo ir arbitražo teisme; Federalinės konsultacinės tarybos dėl globalinių pasikeitimų (WBGU) pirmininko pavaduotoja (1996 m.); Sankt Galeno universiteto Teisės fakulteto tarptautinės teisės, tarptautinės verslo teisės ir Europos teisės dėstytoja (1999 m.); Sankt Galeno universiteto Europos ir tarptautinės verslo teisės instituto direktorė (2000 m.); Sankt Galeno universiteto Verslo teisės specializacijos programos direktoriaus pavaduotoja (2001 m.); Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2003 m. spalio 7 d.

Endre Juhász
Endre Juhász

gimė 1944 m.; Segedo universiteto teisės diplomas (Vengrija, 1967 m.); išlaikė Vengrijos advokatūros egzaminus (1970 m.); trečiojo ciklo lyginamosios teisės studijos Strasbūro universitete (1969-1972 m.); Užsienio prekybos ministerijos Teisės departamento pareigūnas (1966-1974 m.), direktorius teisės aktų leidybos klausimais (1973-1974 m.); Vengrijos ambasados Briuselyje pirmasis atašė prekybos klausimais, atsakingas už Bendrijos klausimus (1974-1979 m.); Užsienio prekybos ministerijos direktorius (1979-1983 m.); Vengrijos ambasados Vašingtone (Jungtinės Amerikos Valstijos) pirmasis atašė prekybos klausimais, vėliau - patarėjas prekybos klausimais (1983-1989 m.); generalinis direktorius Prekybos ministerijos ir Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijoje (1989-1991 m.); vyriausias derybininkas dėl Asociacijos sutarties tarp Vengrijos Respublikos ir Europos Bendrijų ir jų valstybių narių (1990-1991 m.); Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijos generalinis sekretorius, Europos reikalų biuro direktorius (1992 m.); Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijos valstybės sekretorius (1993-1994 m.); Pramonės ir prekybos ministerijos valstybės sekretorius, Europos reikalų tarnybos pirmininkas (1994 m.); nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Vengrijos Respublikos diplomatinės misijos prie Europos Sąjungos vadovas (1995 m. sausio mėn.-2003 m. gegužės mėn.); vyriausiasis derybininkas dėl Vengrijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (1998 m. liepos mėn.-2003 m. balandžio mėn.); ministras be portfelio Europos integracijos klausimams koordinuoti (nuo 2003 m. gegužės mėn.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

gimė 1947 m.; Maltos karališkojo universiteto teisės mokslų daktaras (1973 m.); 1975 m. priimtas į Maltos valstybės tarnybą Notary to Government pareigoms; Respublikos patarėjas (1978 m.), pirmasis Respublikos patarėjas (1979 m.); Generalinio prokuroro padėjėjas (1988 m.); Maltos Respublikos prezidento paskirtas generalinis prokuroras (1989 m.); Maltos universiteto civilinės teisės ne visą darbo dieną dirbantis dėstytojas (1985-1989 m.); Maltos universiteto Tarybos narys (1998-2004 m.); teisingumo vykdymo komisijos narys (1994-2004 m.); Maltos arbitražo centro valdytojų komiteto narys (1998-2004 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. 

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

gimė 1955 m.; ekonomikos, kalbų ir teisės studijos Kembridžo King’s Koledže (1973–1977 m.); Oksfordo Corpus Christi Koledžo asistentė ir mokslo darbuotoja (1977–1980 m.); priimta į advokatūrą (Middle Temple, 1980 m.); barrister (1980–1987 m. ir 1990–2005 m.); Generalinio advokato, vėliau teisėjo Gordon Slynn padėjėja (1987–1990 m.); Londono Koledžo universiteto Europos teisės ir lyginamosios teisės profesorė (Director of European Legal Studies) (1990–1992 m.); Kembridžo universiteto Teisės fakulteto profesorė (Lecturer) (1992–1998 m.), vėliau asocijuota profesorė (Affiliated Lecturer) (1998–2005 m.); Kembridžo King’s Koledžo fellow (1992–2010 m.); Kembridžo King’s Koledžo Emeritus fellow (nuo 2011 m.); Kembridžo Europos teisės studijų centro asocijuota profesorė ir mokslo darbuotoja (Senior Research Fellow) (1998–2005 m.); Queen’s Counsel (1999 m.); Bencher of Middle Temple (2005 m.); Corpus Christi Koledžo Honorary fellow, Oksfordas (2010 m.); LL.D (h.c.) Glazgas (2010 m.), Notingamas Trentas (2011 m.) ir Stokholmas (2014 m.); Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2006 m. sausio 11 d.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

gimė 1938 m.; Bolonijos universiteto tarptautinės teisės dėstytojas ir Žano Monė Europos bendrijos teisės katedros vedėjas; Madrido „Karlo III" universiteto daktaras honoris causa; „Johns Hopkins" (Bolonijos centras), „St. Johns" (Niujorkas), Džordžtauno, Paryžiaus II, „Georgia" (Atėnai) universitetų ir Tarptautinio universitetinio instituto (Liuksemburgas) kviestinis dėstytojas; Nijmegeno universiteto Europos Verslo teisės „Pallas" programos koordinatorius; Europos Bendrijų Komisijos patariamojo komiteto viešųjų pirkimų klausimais narys; valstybės sekretoriaus pavaduotojas prekybos ir pramonės klausimais Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; Europos bendrijos darbo grupės dėl Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narys ir Hagos tarptautinės teisės akademijos tyrimų centro 1997 m. sesijos, skirtos PPO, pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. gegužės 4 d.

Yves Bot
Yves Bot

gimė 1947 m.; Ruano teisės fakulteto diplomas; teisės mokslų daktaras (Paryžiaus II Panteono-Aso universitetas); Le Mano teisės fakulteto dėstytojas; Le Mano prokuratūros prokuroro padėjėjas, vėliau - pirmasis padėjėjas (1974-1982 m.); Respublikos prokuroras prie Djepo apygardos teismo (1982-1984 m.); Respublikos prokuroro pavaduotojas prie Strasbūro apygardos teismo (1984-1986 m.); Respublikos prokuroras prie Bastjos apygardos teismo (1986-1988 m.); generalinis advokatas prie Kano apeliacinio teismo (1988-1991 m.); Respublikos prokuroras prie Le Mano apygardos teismo (1991-1993 m.); teisingumo ministro patarėjas (1993-1995 m.); Respublikos prokuroras prie Nantero apygardos teismo (1995-2002 m.); Respublikos prokuroras prie Paryžiaus apygardos teismo (2002-2004 m.); generalinis prokuroras prie Paryžiaus apeliacinio teismo (2004-2006 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. spalio 7 d.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

gimė 1955 m.; Meco universiteto teisės diplomas, Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas, studijos Nacionalinėje administravimo mokykloje (École nationale d’administration); Valstybės tarybos rapporteur (1982–1985 m.), commissaire du gouvernement (1985–1987 m. ir 1992–1999 m.), asesorius (1999–2000 m.), ginčų skyriaus šeštojo poskyrio pirmininkas (2000–2006 m.); Teisingumo Teismo teisės referentas (1987–1991 m.); darbo, įdarbinimo ir profesinio mokymo ministro kabineto vadovas, vėliau –valstybės reikalų ministro, viešosios tarnybos ir administracijos modernizavimo ministro kabinetų vadovas (1991–1992 m.); Valstybės tarybos misijos teisės klausimais prie Nacionalinės pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų sveikatos draudimo kasos (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) vadovas (2001–2006 m.); Meco universiteto dėstytojas (1988–2000 m.), vėliau Paris I Panthéon Sorbonne universiteto dėstytojas (nuo 2000 m.); daugelio publikacijų administracinės teisės, Bendrijos teisės ir Europos žmogaus teisių teisės srityse autorius; Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme leidinio kūrėjas ir redakcinio komiteto pirmininkas, Bulletin juridique des collectivités locales leidinio vienas kūrėjų ir redakcinio komiteto narys; tyrimo grupės institucijų bei apgyvendinimo ir miestų plėtros organizavimo teisės klausimais, mokslinės tarybos pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 dienos.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

gimė 1949 m.; teisės studijos (Šv. Klemenso iš Ochrido universitetas, Sofija); Blagojevgrado apylinkės teismo teisėjas (1975-1983 m.); Blagojevgrado apygardos teismo teisėjas (1983-1986 m.); Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1986-1991 m.); Konstitucinio Teismo teisėjas (1991-2000 m.); Europos žmogaus teisių komisijos narys (1997-1999 m.); Europos konvento dėl Europos ateities narys (2002-2003 m.); Parlamento narys (2001-2006 m.); stebėtojas Europos Parlamente; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d.

Camelia Toader
Camelia Toader

gimė 1963 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1986 m.), teisės mokslų daktarė (1997 m.); Buftios pirmosios instancijos teismo teisėja stažuotoja (1986–1988 m.); Bukarešto 5-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismo teisėja (1988–1992 m.); priimta į Bukarešto advokatūrą (1992 m.); Bukarešto universiteto civilinės teisės ir Europos sutarčių teisės dėstytoja (1992–2005 m.), vėliau nuo 2005 m. etatinė dėstytoja; doktorantūros studijos ir mokslo tyrimai Makso Planko tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge (1992–2004 m.); Teisingumo ministerijos Europos integracijos departamento vadovė (1997–1999 m.); Aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo teisėja (1999–2007 m.); Vienos universiteto kviestinė dėstytoja (2000 m. ir 2011 m.); Nacionalinio teisėjų instituto Bendrijos teisės dėstytoja (2003 m. ir 2005–2006 m.); kelių teisinių leidinių redaktorių kolegijų narė; nuo 2010 m. asocijuotoji, o nuo 2017 m. nuolatinė Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos narė; Rumunijos akademijos Teisės tyrimų instituto Europos teisės studijų centro garbės tyrinėtoja; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2007 m. sausio 12 d.

Marek Safjan
Marek Safjan

gimė 1949 m.; teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas, 1980 m.); habilituotas teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas, 1990 m.); tituluotasis teisės mokslų profesorius (1998 m.); Varšuvos universiteto Civilinės teisės instituto direktorius (1992 1996 m.); Varšuvos universiteto prorektorius (1994 1997 m.); Prancūzų teisės kultūros Henri Capitant draugijos (Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française) Lenkų skyriaus generalinis sekretorius (1994 1998 m.); Lenkijos atstovas Europos Tarybos bioetikos komitete (1991 1997 m.); Konstitucinio Tribunolo teisėjas (1997 1998 m.), vėliau - šio Tribunolo pirmininkas (1998 2006 m.); Lyginamosios teisės tarptautinės akademijos narys (nuo 1994 m.) ir jos pirmininko pavaduotojas (nuo 2010 m.), Tarptautinės teisės, etikos ir mokslų asociacijos narys (nuo 1995 m.), Lenkijos Helsinkio komiteto narys; Lenkijos menų ir mokslų akademijos narys; Europos Tarybos generalinio sekretoriaus suteiktas pro merito medalis (2007 m.); daugelio publikacijų civilinės, medicinos ir Europos teisės klausimais autorius; European University Institute honoris causa daktaras (2012 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

gimė 1951 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos universitetas); Bratislavos apylinkės teismo teisėjas; Bratislavos apeliacinio teismo civilinių bylų teisėjas ir pirmininko pavaduotojas; Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos civilinės ir šeimos teisės skyriaus narys; Aukščiausiojo Teismo komercinių bylų pakaitinis teisėjas; Europos žmogaus teisių komisijos (Strasbūras) narys; Konstitucinio Teismo teisėjas (2000-2004 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Maria Berger
Maria Berger

gimė 1956 m.; teisės ir ekonomikos studijos (1975-1979 m.), teisės mokslų daktarė; Insbruko universiteto Viešosios teisės ir politikos mokslų instituto asistentė ir dėstytoja (1979-1984 m.); Federalinės mokslo ir tyrimų ministerijos administratorė, vėliau - skyriaus vadovo pavaduotoja (1984-1988 m.); už Europos Sąjungos klausimus Federalinėje kanceliarijoje atsakingas asmuo (1988-1989 m.); Federalinės kanceliarijos „Europos integracijos" tarnybos vadovė (Austrijos pasirengimas stojimui į Europos Sąjungą) (1989-1992 m.); ELPA priežiūros institucijos direktorė Ženevoje ir Briuselyje (1993-1994 m.); Kremso universiteto prie Dunojaus prorektorė (1995-1996 m.); Europos Parlamento narė (1996 m. lapkričio mėn. - 2007 m. sausio mėn. ir 2008 m. gruodžio mėn. - 2009 m. liepos mėn.) ir Teisės reikalų komiteto narė; Europos konvento dėl Europos ateities pakaitinė narė (2002 m. vasario mėn. - 2003 m. liepos mėn.); Pergo miesto tarybos narė (1997 m. rugsėjo mėn. - 2009 m. rugsėjo mėn.); federalinė teisingumo ministrė (2007 m. sausio mėn. - 2008 m. gruodžio mėn.); publikacijos įvairiomis Europos Sąjungos teisės temomis; Vienos universiteto Europos teisės garbės profesorė; Insbruko universiteto senato garbės narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2009 m. spalio 7 d.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

gimė 1959 m.; studijavo teisę (Groningeno universitetas, 1977-1983 m.); įgijo teisės daktaro laipsnį (Amsterdamo universitetas, 1995 m.); dėstė teisę Mastrichto universiteto teisės fakultete (1983-1987 m.); teisės referentė Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1987-1991 m.); dėstė Amsterdamo universiteto teisės fakulteto Europos institute (1991-1995 m.); Europos teisės dėstytoja Tilburgo universiteto teisės fakultete (1995-2003 m.); Europos teisės dėstytoja Utrechto universiteto teisės fakultete ir Utrechto universiteto Europos instituto valdybos narė (nuo 2003 m.); įvairių nacionalinių ir tarptautinių teisinių leidinių redakcinės kolegijos narė; daugelio publikacijų autorė; Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2010 m. birželio 10 d.

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

gimė 1952 m.; teisės diplomas Vilniaus universitete (1974-1979 m.); socialinių mokslų (teisė) daktaras Lietuvos teisės universitete (1999 m.); Lietuvos advokatų kolegijos narys (1979-1990 m.); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narys (1990-1992 m.), Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Seimo Valstybės ir teisės komiteto narys (1992-1996 m.); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (1996-2005 m.), paskui - Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjas (nuo 2006 m.); Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros asistentas (1997-2000 m.), vėliau - šios katedros asocijuotasis profesorius (2000-2004 m.), profesorius (nuo 2004 m.) ir galiausiai Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2005-2007 m.); Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas (2007-2010 m.); Venecijos komisijos tikrasis narys (2006-2010 m.); 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras; daugelio teisinių publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2010 m. spalio 6 d.

Nils Wahl
Nils Wahl

gimė 1961 m.; Stokholmo universiteto teisės mokslų daktaras (1995 m.); Jean Monnet Europos teisės katedros asocijuotasis dėstytojas (docentas) ir vedėjas (1995 m.); Stokholmo universiteto Europos teisės dėstytojas (2001 m.); Mokymo fondo generalinis direktorius (1993-2004 m.); Švedijos Nätverket för europarättslig forskning (Bendrijos teisės studijų asociacija) pirmininkas (2001-2006 m.); Konkurencijos teisės tarybos narys (2001-2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. lapkričio 28 d. 

Siniša Rodin
Siniša Rodin

gimė 1963 m.; teisės mokslų daktaras (Zagrebo universitetas, 1995 m.); teisės magistras (LL.M) (Mičigano universiteto teisės mokykla, 1992 m.); Harvardo teisės mokyklos kviestinis mokslininkas ir Fulbraito stipendijos gavėjas (2001‒2002 m.); nuo 1987 m. Zagrebo universiteto teisės fakulteto asistentas, vėliau ‒ profesorius; nuo 2006 m. Žano Monė katedros vedėjas, o nuo 2011 m. ‒ Žano Monė katedros vedėjas ad personam; Kornelio teisės mokyklos kviestinis profesorius (2012 m.); Kroatijos komisijos dėl konstitucijos reformos narys, darbo grupės dėl stojimo į Sąjungą vadovas (2009‒2010 m.); Kroatijos grupės dėl derybų dėl Kroatijos stojimo į Sąjungą narys (2006‒2011 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2013 m. liepos 4 d.

François Biltgen
François Biltgen

gimė 1958 m.; Paryžiaus II teisės, ekonomikos ir socialinių mokslų universiteto teisės magistro diplomas (1981 m.) ir trečiosios pakopos studijų (DEA) Bendrijos teisės diplomas (1982 m.); Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1982 m.); Liuksemburgo advokatūros narys (1987-1999 m.); Deputatų Rūmų narys (1994-1999 m.); Ešo prie Alzeto miesto savivaldybės tarybos narys (1987-1999 m.); Ešo prie Alzeto miesto mero pavaduotojas (1997-1999 m.); Liuksemburgo delegacijos Europos Sąjungos regionų komitete pakaitinis narys (1994-1999 m.); darbo ir užimtumo ministras, religijų reikalų ministras, ryšių su Parlamentu ministras, deleguotasis ryšių ministras (1999-2004 m.); darbo ir užimtumo ministras, religijų reikalų ministras, kultūros, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministras (2004-2009 m.); teisingumo ministras, viešosios tarnybos ir administracinės reformos ministras, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministras, ryšių ir žiniasklaidos ministras, religijų reikalų ministras (2009-2013 m.); vienas iš Bolonijos proceso ministrų konferencijos pirmininkų (2005 m. ir 2009 m.); vienas iš Europos kosmoso agentūros ministrų konferencijos pirmininkų (2012-2013 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 8 d.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

gimė 1962 m.; Tartu universiteto teisės studijų diplomas (1981-1986 m.); Respublikos prokuroro padėjėja Taline (1986-1991 m.); baigė Estijos diplomatijos mokyklą (1991-1992 m.); Prekybos ir pramonės rūmų patarėja teisės klausimais (1991-1993 m.) ir generalinė patarėja (1992-1993 m.); Talino apeliacinio teismo teisėja (1993-2004 m.); žmogaus teisių ir demokratizacijos studijų Europos magistro diplomas, Padujos ir Notingemo universitetai (2002-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 23 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2013 m. spalio 23 d.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

gimė 1971 m.; Silezijos universiteto ir Europos koledžo Briugėje teisės diplomai; teisės mokslų daktaras (2000 m.); habilituotas teisės mokslų daktaras (2009 m.); teisės dėstytojas (2013 m.); kviestinis dėstytojas Jesus koledže Kembridže (1998 m.), Lježo universitete (1999 m.) ir Europos universitetiniame institute Florencijoje (2003 m.); advokatas (2001-2008 m.), Civilinės teisės kodifikavimo komisijos prie teisingumo ministro tarptautinės privatinės teisės komiteto narys (2001-2008 m.); Europos teisės akademijos Tryre Mokslų tarybos narys (nuo 2008 m.); Galiojančios Bendrijos privatinės teisės tyrimų grupės „Acquis Group" narys (nuo 2006 m.); Europos integracijos komiteto tarnybos (2008-2009 m.), vėliau Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (2010-2013 m.); Teisingumo instituto Mokslų tarybos pirmininko pavaduotojas; Lenkijos vyriausybės atstovas daugelyje Europos Sąjungos teismuose nagrinėtų bylų; Lenkijos delegacijos vadovas derybose dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje; kelių teisės leidinių redakcinės tarybos narys; daugelio publikacijų Europos teisės ir tarptautinės privatinės teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2013 m. spalio 23 d.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

gimė1964 m.; Panteono‑Aso universiteto aukštesnės pakopos Bendrijos teisės studijų diplomas (1987 m.) ir teisės daktaras (1991 m.); Panteono‑Aso universiteto tęstinio mokymo centro lektorius; priimtas į Kipro advokatūrą (1993 m.); Kipro užsienio reikalų ministro specialusis patarėjas Europos klausimais (1996-1999 m.); Kipro stojimo į Europos Sąjungą derybų grupės narys (1998-2003 m.); Kipro Respublikos teisės tarnybos patarėjas Sąjungos teisės klausimais (1999-2002 m.); Derybų dėl bendro Kipro problemos sprendimo Kipro graikų delegacijų narys (2002-2014 m.); Kipro Respublikos pagrindinis teisininkas (2002-2007 m.), vėliau - pagrindinis advokatas (2007-2014 m.) ir Kipro Respublikos Teisės tarnybos Europos teisės departamento direktorius (2003-2014 m.); Kipro vyriausybės atstovas Europos Sąjungos teismuose (2004-2014 m.); Europos viešosios teisės organizacijos (Atėnai, Graikija) valdybos narys (nuo 2013 m.);  Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2014 m. spalio 8 d.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

gimė 1950 m.; Sevilijos ir Grenados universitetų teisės diplomas (1967-1972 m.); prokuroras prie Maljorkos Palmos ir Sevilijos teismų (1977-1982 m.); Andalūzijos aukštesniojo teisingumo teismo, Nacionalinio teismo ir Kanarų aukštesniojo teisingumo teismo administracinių bylų kolegijos teisėjas (1982-1989 m.); Kantabrijos aukštesniojo teisingumo teismo administracinių bylų kolegijos pirmininkas (1989-1994 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1995-1999 m.); Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacijos (ACA-Europe) valdybos narys (2006-2014 m.); centrinės rinkimų komisijos narys (2012-2015 m.); Ispanijos Aukščiausiojo Teismo administracinių bylų kolegijos teisėjas (1999-2015 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

gimė 1950 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1973 m.); Paryžiaus II Panteono Sorbonos universiteto trečiosios pakopos socialinės teisės studijų diplomas (1977 m.); advokatas (1974–1980 m.); nacionalinis ekspertas Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnyboje (1988–1990 m.), vėliau – V Užimtumo, pramonės, socialinių reikalų generalinio direktorato vyriausiasis administratorius (1990–1994 m.); Graikijos Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas, vyresnysis pareigūnas ir narys (nuo 1999 m.); Graikijos aukščiausiojo specializuoto teismo asocijuotasis narys; Graikijos centrinio įstatymų projektų rengimo komiteto narys (1996–1998 m.); Graikijos Vyriausybės Generalinio sekretoriato Teisės tarnybos direktorius (1996–1998 m.); Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas (1998–2010 m.; kolegijos pirmininkas nuo 2004 iki 2010 m.); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys (2011–2012 m.); Specializuoto teismo, nagrinėjančio ginčus dėl teisėjų atlyginimų, narys ir Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys (2013–2014 m.); Patariamosios ekspertų grupės dėl kandidatų atrankos į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus narys (2014–2015 m.); komiteto, pareiškiančio nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjų pareigas, narys (2012–2015 m.); Nacionalinės teisėjų mokyklos Europos teisės dėstytojas (1995–1996 m. ir 2012–2015 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Eugene Regan
Eugene Regan

gimė 1952 m.; Dublino universiteto koledžo politikos ir ekonomikos mokslų magistras (1974 m.) ir politinės ekonomikos magistras (1975 m.); Briuselio laisvojo universiteto (Vrije Universiteit Brussel) tarptautinės teisės ir lyginamosios teisės magistras (1979 m.); Dublino King's Inns baristeris (1985 m.); Irish Farmers' Association (Dublinas) ekonomikos analitikas (1975-1976 m.); Irish Farmers' Association biuro prie Europos ekonominės bendrijos direktorius (1976-1979 m.); Irish Meat Exporters Association vykdomasis direktorius (1980-1984 m.); Komisijos nario Peter Sutherland patarėjas politikos klausimais (1985-1988 m.); Agra Trading Ltd generalinis direktorius (1989-1995 m.); baristeris (1995-2005 m.) ir Senior Counsel (nuo 2005 m.); Senato (Airijos parlamento aukštieji rūmai) narys (2007-2011 m.); Tarptautinių ir Europos reikalų instituto advokatų grupės pirmininkas ir grupės „Teisingumas" projekto vadovas (nuo 1998 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

gimė 1964 m.; Orhuso universiteto teisės magistras (1991 m.); Europos koledžo Briugėje Europos teisės magistras (1993 m.); Orhuso universiteto (1991-1993 m.) ir Kopenhagos universiteto (1999-2001 m.) dėstytojas; Kopenhagos ir Olborgo universitetų kviestinis dėstytojas (nuo 2008 m.); Danijos advokatūros narys (1995 m.); teisės referentas Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme (1994-1999 m.); prokuroras (Kopenhagos prokuratūra) (1999-2000 m.) ir policijos apylinkių inspektorius (2004-2006 m.); Danijos ministro pirmininko atstovo derybose dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos rengimo patarėjas teisės klausimais (1999-2000 m.); skyriaus vadovas Teisingumo ministerijos Europos teisės tarnyboje (1999-2000 m.), departamento vadovas Teisingumo ministerijos Europos teisės ir žmogaus teisių tarnyboje (2000-2001 m.) ir departamento vadovas Teisingumo ministerijos Nuosavybės teisės ir prievolių tarnyboje (2001-2006 m.); Danijos vyriausybės paskirtas vartotojų ombudsmenas (2006-2014 m.); Østre Landsret (Kopenhaga) teisėjas (2015 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Michal Bobek
Michal Bobek

gimė 1977 m.; Prahos Karolio universiteto teisės magistras ir tarptautinių santykių magistras; Kembridžo universiteto Europos Sąjungos teisės ir Anglijos teisės diplomas; Oksfordo universiteto St. Edmund Hall Magister Juris; Florencijos Europos universitetinio instituto teisės daktaras; studijos Briuselio laisvajame universitete ir Kvinslando universitete (Australija); Čekijos Respublikos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininko teisės referentas (2005-2009 m.), vėliau šio teismo tyrimų ir dokumentacijos tarnybos vadovas (2008-2009 m.); pripažinta teisė verstis teisėjo praktika Čekijos Respublikoje (2009 m.); Oksfordo universiteto Europos teisės ir lyginamosios teisės instituto dėstytojas (2011-2012 m.) ir tyrinėtojas (2013-2016 m.); Europos koledžo Briugėje dėstytojas (2013-2015 m.); Čekijos nacionalinio banko Apeliacinės tarybos narys (2013-2015 m.); Europos Žmogaus teisių teismo ad hoc teisėjas (2013-2015 m.); vienas iš Čekijos Europos teisės ir lyginamosios teisės asociacijos steigėjų ir šios asociacijos pirmininkas; kelių Europos ir kitų pasaulio šalių universitetų dėstytojas ir kviestinis dėstytojas; daugelio publikacijų Europos Sąjungos, Europos žmogaus teisių, viešosios lyginamosios teisės ir teisės teorijos klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

gimė 1952 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (1975 m.); teisės mokslų daktaras (1979 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto dėstytojas (1977–1984 m.), docentas (1984–1990 m.) ir profesorius (1990–2013 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto Teisės fakulteto dekanas (1988–1991 m.); Bulgarijos Nacionalinio Susirinkimo Teisėkūros tarybos narys (1995–1997 m.); Bulgarijos naujojo universiteto Žano Monė katedros vedėjas (2002–2005 m.); Bulgarijos Respublikos Prezidento Teisės patarėjų tarnybos pirmininkas (2002–2003 m.); Bulgarijos Konstitucinio Teismo teisėjas (2003–2009 m.) ir pirmininkas (2009–2012 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2013–2016 m.); Europos Tarybos Venecijos komisijos narys (2006–2016 m.) ir pirmininko pavaduotojas (2013–2015 m.); Bulgarijos ombudsmeno Konstitucinės tarybos narys (2015–2016 m.); kelių teisinių leidinių redaktorius; daugelio teisinių publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

gimė 1961 m.; Valensijos universiteto teisės diplomas (1979-1984 m.); Valensijos autonominio regiono Prekybos rūmų tarybos prekybos analizės specialistas (1986 m.); teisininkas lingvistas Teisingumo Teisme (1986-1990 m.); teisininkas revizorius Teisingumo Teisme (1990-1993 m.); administratorius Teisingumo Teismo Spaudos ir informacijos tarnyboje (1993-1995 m.); administratorius Europos Parlamento Institucinių reikalų komiteto sekretoriate (1995-1996 m.); Teisingumo Teismo kanclerio atašė (1996-1999 m.); teisės referentas Teisingumo Teisme (1999-2000 m.); Teisingumo Teismo Ispanų kalbos vertimų raštu skyriaus vadovas (2000-2001 m.); Teisingumo Teismo Vertimų raštu tarnybos direktorius, vėliau - generalinis direktorius (2001-2010 m.); Teisingumo Teismo kancleris nuo 2010 m. spalio 7 d.