Apie narius
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

gimė 1954 m.; teisės diplomas ir teisės mokslų daktaras (Leveno katalikų universitetas); Teisės magistras ir viešojo administravimo magistras (Harvardo universitetas); asistentas (1979-1983 m.), o nuo 1983 m. - Europos Sąjungos teisės dėstytojas Liuveno katalikų universitete; Teisingumo Teismo teisės referentas (1984-1985 m.); Europos kolegijos Briugėje dėstytojas (1984-1989 m.); Briuselio advokatūros narys (1986-1989 m.); Harvardo teisės mokyklos kviestinis dėstytojas (1989 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2003 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2012 m. spalio 9 d. iki 2015 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 2015 m. spalio 8 d.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

gimė 1954 m.; teisės diplomas (Madrido „Complutense" universitetas); Malagos Abogado del Estado; Transporto, turizmo ir komunikacijų ministerijos Teisės skyriaus, o vėliau - Užsienio reikalų ministerijos Teisės tarnybos Abogado del Estado; Valstybės teisės tarnybos, atsakingos už bylas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, Abogado del Estado-Jefe ir Abogacia General del Estato (Teisingumo ministerija); Bendrijos ir tarptautinės teisinės pagalbos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotoja; Europos Bendrijų Komisijos darbo grupės dėl Bendrijos teismų sistemos ateities narė; Ispanijos delegacijos „Pirmininkavimo draugijos" dėl Bendrijos teismų sistemos reformos pagal Nicos sutartį ir Europos Sąjungos Tarybos ad hoc „Teisingumo Teismo" darbo grupės vadovė; Madrido diplomatijos mokyklos Bendrijos teisės dėstytoja; žurnalo „Noticias de la Unión Europea" redakcinės kolegijos narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2003 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotoja nuo 2018 m. spalio 9 d.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

gimė 1955 m.; Meco universiteto teisės diplomas, Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas, studijos Nacionalinėje administravimo mokykloje (École nationale d’administration); Valstybės tarybos rapporteur (1982–1985 m.), commissaire du gouvernement (1985–1987 m. ir 1992–1999 m.), asesorius (1999–2000 m.), ginčų skyriaus šeštojo poskyrio pirmininkas (2000–2006 m.); Teisingumo Teismo teisės referentas (1987–1991 m.); darbo, įdarbinimo ir profesinio mokymo ministro kabineto vadovas, vėliau –valstybės reikalų ministro, viešosios tarnybos ir administracijos modernizavimo ministro kabinetų vadovas (1991–1992 m.); Valstybės tarybos misijos teisės klausimais prie Nacionalinės pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų sveikatos draudimo kasos (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) vadovas (2001–2006 m.); Meco universiteto dėstytojas (1988–2000 m.), vėliau Paris I Panthéon Sorbonne universiteto dėstytojas (nuo 2000 m.); daugelio publikacijų administracinės teisės, Bendrijos teisės ir Europos žmogaus teisių teisės srityse autorius; Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme leidinio kūrėjas ir redakcinio komiteto pirmininkas, Bulletin juridique des collectivités locales leidinio vienas kūrėjų ir redakcinio komiteto narys; tyrimo grupės institucijų bei apgyvendinimo ir miestų plėtros organizavimo teisės klausimais, mokslinės tarybos pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 dienos.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

gimė 1949 m.; teisės studijos (Šv. Klemenso iš Ochrido universitetas, Sofija); Blagojevgrado apylinkės teismo teisėjas (1975-1983 m.); Blagojevgrado apygardos teismo teisėjas (1983-1986 m.); Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1986-1991 m.); Konstitucinio Teismo teisėjas (1991-2000 m.); Europos žmogaus teisių komisijos narys (1997-1999 m.); Europos konvento dėl Europos ateities narys (2002-2003 m.); Parlamento narys (2001-2006 m.); stebėtojas Europos Parlamente; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

gimė 1959 m.; studijavo teisę (Groningeno universitetas, 1977-1983 m.); įgijo teisės daktaro laipsnį (Amsterdamo universitetas, 1995 m.); dėstė teisę Mastrichto universiteto teisės fakultete (1983-1987 m.); teisės referentė Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1987-1991 m.); dėstė Amsterdamo universiteto teisės fakulteto Europos institute (1991-1995 m.); Europos teisės dėstytoja Tilburgo universiteto teisės fakultete (1995-2003 m.); Europos teisės dėstytoja Utrechto universiteto teisės fakultete ir Utrechto universiteto Europos instituto valdybos narė (nuo 2003 m.); įvairių nacionalinių ir tarptautinių teisinių leidinių redakcinės kolegijos narė; daugelio publikacijų autorė; Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2010 m. birželio 10 d.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

gimė 1950 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1973 m.); Paryžiaus II Panteono Sorbonos universiteto trečiosios pakopos socialinės teisės studijų diplomas (1977 m.); advokatas (1974–1980 m.); nacionalinis ekspertas Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnyboje (1988–1990 m.), vėliau – V Užimtumo, pramonės, socialinių reikalų generalinio direktorato vyriausiasis administratorius (1990–1994 m.); Graikijos Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas, vyresnysis pareigūnas ir narys (nuo 1999 m.); Graikijos aukščiausiojo specializuoto teismo asocijuotasis narys; Graikijos centrinio įstatymų projektų rengimo komiteto narys (1996–1998 m.); Graikijos Vyriausybės Generalinio sekretoriato Teisės tarnybos direktorius (1996–1998 m.); Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas (1998–2010 m.; kolegijos pirmininkas nuo 2004 iki 2010 m.); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys (2011–2012 m.); Specializuoto teismo, nagrinėjančio ginčus dėl teisėjų atlyginimų, narys ir Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys (2013–2014 m.); Patariamosios ekspertų grupės dėl kandidatų atrankos į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus narys (2014–2015 m.); komiteto, pareiškiančio nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjų pareigas, narys (2012–2015 m.); Nacionalinės teisėjų mokyklos Europos teisės dėstytojas (1995–1996 m. ir 2012–2015 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Eugene Regan
Eugene Regan

gimė 1952 m.; Dublino universiteto koledžo politikos ir ekonomikos mokslų magistras (1974 m.) ir politinės ekonomikos magistras (1975 m.); Briuselio laisvojo universiteto (Vrije Universiteit Brussel) tarptautinės teisės ir lyginamosios teisės magistras (1979 m.); Dublino King's Inns baristeris (1985 m.); Irish Farmers' Association (Dublinas) ekonomikos analitikas (1975-1976 m.); Irish Farmers' Association biuro prie Europos ekonominės bendrijos direktorius (1976-1979 m.); Irish Meat Exporters Association vykdomasis direktorius (1980-1984 m.); Komisijos nario Peter Sutherland patarėjas politikos klausimais (1985-1988 m.); Agra Trading Ltd generalinis direktorius (1989-1995 m.); baristeris (1995-2005 m.) ir Senior Counsel (nuo 2005 m.); Senato (Airijos parlamento aukštieji rūmai) narys (2007-2011 m.); Tarptautinių ir Europos reikalų instituto advokatų grupės pirmininkas ir grupės „Teisingumas" projekto vadovas (nuo 1998 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

gimė 1971 m.; Silezijos universiteto ir Europos koledžo Briugėje teisės diplomai; teisės mokslų daktaras (2000 m.); habilituotas teisės mokslų daktaras (2009 m.); teisės dėstytojas (2013 m.); kviestinis dėstytojas Jesus koledže Kembridže (1998 m.), Lježo universitete (1999 m.) ir Europos universitetiniame institute Florencijoje (2003 m.); advokatas (2001−2008 m.), Civilinės teisės kodifikavimo komisijos prie teisingumo ministro tarptautinės privatinės teisės komiteto narys (2001−2008 m.); Europos teisės akademijos Tryre Konsultacinės tarybos narys; Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos asocijuotasis narys; Europos tarptautinės privatinės teisės grupės (EGPIL/GEDIP) narys; Galiojančios Bendrijos privatinės teisės tyrimų grupės „Acquis Group“ narys; Europos integracijos komiteto tarnybos (2008−2009 m.), vėliau Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (2010−2013 m.); Lenkijos vyriausybės atstovas daugelyje Europos Sąjungos teismuose nagrinėtų bylų; Lenkijos delegacijos vadovas derybose dėl Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje; kelių teisės leidinių redakcinės tarybos narys; daugelio publikacijų Europos teisės ir tarptautinės privatinės teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2013 m. spalio 23 d.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

gimė 1947 m.; teisės mokslų daktaras (Liublianos universitetas); lyginamosios teisės specializacija (Strasbūro ir Koimbros universitetai); teisėjo egzaminas; civilinės, komercinės ir tarptautinės privatinės teisės dėstytojas; Liublianos universiteto Teisės fakulteto prodekanas (1995-2001) ir dekanas (2001-2004); daugelio teisės publikacijų autorius; Liublianos darbo teismo teisėjas ir kolegijos pirmininkas (1975-1986 m.); Sporto teismo pirmininkas (1978-1986 m.); Liublianos Biržos arbitražo kolegijos pirmininkas; Jugoslavijos (iki 1991 m.) ir Slovėnijos (nuo 1991 m.) Prekybos rūmų arbitras; Paryžiaus Tarptautinių prekybos rūmų arbitras; UEFA ir FIFA apeliacinio teismo teisėjas; Slovėnijos teisininkų draugijų sąjungos pirmininkas (1993-2005); „International Law association", Tarptautinio jūrų komiteto ir daugelio kitų tarptautinių teisės draugijų narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

gimė 1953 m.; Kopenhagos universiteto politikos mokslų diplomas (1976 m.); teisės diplomas (1983 m.); Teisingumo ministerijos tarnautojas (1983-1985 m.); Kopenhagos universiteto šeimos teisės dėstytojas (1984-1991 m.), vėliau - asocijuotasis dėstytojas (1991-1996 m.); Advokatsamfund skyriaus vedėjas (1985-1986 m.); Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (1986-1991 m.); priimtas į advokatūrą (1991 m.); Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (1991-1995 m.); Policijos departamento direktorius (1995-1999 m.); Teisės departamento direktorius (2000-2003 m.); Danijos Karalystės atstovas K 4 komitete (1995-2000 m.), Pagrindinėje Šengeno grupėje (1996-1998 m.) ir Europolo vykdomojoje taryboje (1998-2000 m.); Højesteret teisėjas (2003-2006 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. sausio 11 d. 

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

gimė 1957 m.; Lisabonos universiteto teisės diplomas (1980 m.); Lisabonos universiteto teisės magistras (1986 m.); Lisabonos Nova universiteto teisės mokslų daktaras (2003 m.); Lisabonos universiteto teisės asistentas (1981–1986 m.); Teisingumo Teismo teisininkas lingvistas (1986–1987 m.) ir teisininkas revizorius (1987–1990 m.); Pirmosios instancijos teismo teisės referentas (1990–1996 m.); Vokietijos Saro universiteto Europos studijų instituto kviestinis dėstytojas (1987–1996 m.); laisvo asmenų judėjimo Europos erdvėje reikalų nacionalinis koordinatorius Portugalijos užsienio reikalų ministerijoje (1996–1999 m.); Tarybos K4 komiteto ir Šengeno susitarimų struktūros nuolatinio derinimo centrinės grupės narys (1996–1999 m.); Lisabonos Nova universiteto  teisės asistentas ir doktorantas (1999–2003 m.); Lisabonos Nova universiteto pagalbinis teisės dėstytojas (2003–2008 m.); Lisabonos Nova universiteto asocijuotasis teisės dėstytojas (2008–2018 m.); FreSsco nepriklausomų ekspertų tinklo narys laisvo darbuotojų judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo klausimais Europos Sąjungoje (2004–2017 m.) ir Odysseus teisės studijų akademinio tinklo narys imigracijos ir prieglobsčio Europoje klausimais (2004–2018 m.); Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros valdybos narys (2015–2018 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

gimė 1965 m.; Graco (Austrija) universiteto teisės diplomas, teisės mokslų daktaras (1990 m.); Graco universiteto vertimo mokslų diplomas (1988 m.); École nationale d’administration (Prancūzija) viešojo administravimo diplomas (1992 m.); Austrijos užsienio reikalų ministerijos Teisės tarnybos ir Europos ir ekonominės integracijos generalinio direktorato pareigūnas (1990–1994 m.); Austrijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų ir specializuotų įstaigų Ženevoje (Šveicarija) patarėjas (1994–2000 m.); Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos pirmojo ramsčio teisės klausimų skyriaus vedėjas (2000–2005 m.); Graco universiteto Europos Sąjungos teisės instituto profesorius (nuo 2014 m. spalio mėn.); Austrijos Europos, integracijos ir užsienio reikalų federalinės ministerijos Europos teisės departamento direktorius (2005–2019 m.); Insbruko universiteto (Austrija) Europos ir tarptautinės teisės instituto dėstytojas (nuo 2007 m.); Vienos (Austrija) aukštųjų tarptautinių studijų mokyklos docentas (nuo 2012 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2019 m. kovo 20 d.

Nils Wahl
Nils Wahl

gimė 1961 m.; Stokholmo (Švedija) universiteto teisės mokslų daktaras (1995 m.); Žano Monė Europos teisės katedros asocijuotasis dėstytojas (docentas) ir vedėjas (1995 m.); Stokholmo universiteto Europos teisės dėstytojas (2001 m.); Mokymo fondo generalinis direktorius (1993–2004 m.); Švedijos asociacijos Nätverket för europarättslig forskning (Bendrijos teisės tyrimų tinklas) pirmininkas (2001–2006 m.); Rådet för konkurrensfrågor (Švedijos konkurencijos teisės taryba) narys (2001–2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas (2006–2012 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. vasario 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2019 m. spalio 7 d.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

gimė 1957 m.; teisės studijos Bonos ir Ženevos universitetuose; magistrė (LL.M) (Amerikos universitetas, Vašingtonas); teisės mokslų daktarė (Heidelbergo universitetas, 1985 m.; Harvardo universitetas, 1990 m.); Berklio universiteto kviestinė dėstytoja (1991 m.); Augsburgo (1992 m.), Heidelbergo (1993 m.) ir Diuseldorfo (1994 m.) universitetų Vokietijos ir užsienio šalių viešosios teisės, tarptautinės teisės ir Europos teisės dėstytoja; Vokietijos vyriausybės teisėja ad interim Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Sutaikymo ir arbitražo teisme; Federalinės konsultacinės tarybos dėl globalinių pasikeitimų (WBGU) pirmininko pavaduotoja (1996 m.); Sankt Galeno universiteto Teisės fakulteto tarptautinės teisės, tarptautinės verslo teisės ir Europos teisės dėstytoja (1999 m.); Sankt Galeno universiteto Europos ir tarptautinės verslo teisės instituto direktorė (2000 m.); Sankt Galeno universiteto Verslo teisės specializacijos programos direktoriaus pavaduotoja (2001 m.); Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2003 m. spalio 7 d.

Endre Juhász
Endre Juhász

gimė 1944 m.; Segedo universiteto teisės diplomas (Vengrija, 1967 m.); išlaikė Vengrijos advokatūros egzaminus (1970 m.); trečiojo ciklo lyginamosios teisės studijos Strasbūro universitete (1969-1972 m.); Užsienio prekybos ministerijos Teisės departamento pareigūnas (1966-1974 m.), direktorius teisės aktų leidybos klausimais (1973-1974 m.); Vengrijos ambasados Briuselyje pirmasis atašė prekybos klausimais, atsakingas už Bendrijos klausimus (1974-1979 m.); Užsienio prekybos ministerijos direktorius (1979-1983 m.); Vengrijos ambasados Vašingtone (Jungtinės Amerikos Valstijos) pirmasis atašė prekybos klausimais, vėliau - patarėjas prekybos klausimais (1983-1989 m.); generalinis direktorius Prekybos ministerijos ir Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijoje (1989-1991 m.); vyriausias derybininkas dėl Asociacijos sutarties tarp Vengrijos Respublikos ir Europos Bendrijų ir jų valstybių narių (1990-1991 m.); Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijos generalinis sekretorius, Europos reikalų biuro direktorius (1992 m.); Tarptautinių ekonominių ryšių ministerijos valstybės sekretorius (1993-1994 m.); Pramonės ir prekybos ministerijos valstybės sekretorius, Europos reikalų tarnybos pirmininkas (1994 m.); nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Vengrijos Respublikos diplomatinės misijos prie Europos Sąjungos vadovas (1995 m. sausio mėn.-2003 m. gegužės mėn.); vyriausiasis derybininkas dėl Vengrijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (1998 m. liepos mėn.-2003 m. balandžio mėn.); ministras be portfelio Europos integracijos klausimams koordinuoti (nuo 2003 m. gegužės mėn.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

gimė 1962 m.; studijavo Bonoje, Ženevoje ir Paryžiuje; išlaikė valstybinį teisės egzaminą (1986 m. ir 1992 m.); teisės mokslų daktaras (Bonos universitetas, 1988 m.); Nacionalinės administravimo mokyklos tarptautinis viešojo administravimo diplomas (École nationale d’administration, 1990 m.), habilituotas daktaras (Bonos universitetas, 1996 m.); Rūro universiteto teisės fakulteto Vokietijos viešosios teisės ir Europos teisės dėstytojas (Bochumas, 1996–2003 m.), dekanas (2000–2001 m.); Vokietijos viešosios teisės ir Europos teisės dėstytojas (Kelno universitetas, 2003–2006 m.); Viešosios teisės ir administracinių mokslų instituto direktorius (2006 m.); kviestinis dėstytojas Fletcher School of Law and Diplomacy (2000 m.), François Rabelais universitete (Turas, 2001–2006 m.) ir Paris I Panthéon Sorbonne universitete (2005–2006 m.); François Rabelais universiteto garbės daktaras (Turas, 2010); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 dienos.

Camelia Toader
Camelia Toader

gimė 1963 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1986 m.), teisės mokslų daktarė (1997 m.); Buftios pirmosios instancijos teismo teisėja stažuotoja (1986–1988 m.); Bukarešto 5-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismo teisėja (1988–1992 m.); priimta į Bukarešto advokatūrą (1992 m.); Bukarešto universiteto civilinės teisės ir Europos sutarčių teisės dėstytoja (1992–2005 m.), vėliau nuo 2005 m. etatinė dėstytoja; doktorantūros studijos ir mokslo tyrimai Makso Planko tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge (1992–2004 m.); Teisingumo ministerijos Europos integracijos departamento vadovė (1997–1999 m.); Aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo teisėja (1999–2007 m.); Vienos universiteto kviestinė dėstytoja (2000 m. ir 2011 m.); Nacionalinio teisėjų instituto Bendrijos teisės dėstytoja (2003 m. ir 2005–2006 m.); kelių teisinių leidinių redaktorių kolegijų narė; nuo 2010 m. asocijuotoji, o nuo 2017 m. nuolatinė Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos narė; Rumunijos akademijos Teisės tyrimų instituto Europos teisės studijų centro garbės tyrinėtoja; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2007 m. sausio 12 d.

Marek Safjan
Marek Safjan

gimė 1949 m.; teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas, 1980 m.); habilituotas teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas, 1990 m.); tituluotasis teisės mokslų profesorius (1998 m.); Varšuvos universiteto Civilinės teisės instituto direktorius (1992 1996 m.); Varšuvos universiteto prorektorius (1994 1997 m.); Prancūzų teisės kultūros Henri Capitant draugijos (Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française) Lenkų skyriaus generalinis sekretorius (1994 1998 m.); Lenkijos atstovas Europos Tarybos bioetikos komitete (1991 1997 m.); Konstitucinio Tribunolo teisėjas (1997 1998 m.), vėliau - šio Tribunolo pirmininkas (1998 2006 m.); Lyginamosios teisės tarptautinės akademijos narys (nuo 1994 m.) ir jos pirmininko pavaduotojas (nuo 2010 m.), Tarptautinės teisės, etikos ir mokslų asociacijos narys (nuo 1995 m.), Lenkijos Helsinkio komiteto narys; Lenkijos menų ir mokslų akademijos narys; Europos Tarybos generalinio sekretoriaus suteiktas pro merito medalis (2007 m.); daugelio publikacijų civilinės, medicinos ir Europos teisės klausimais autorius; European University Institute honoris causa daktaras (2012 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

gimė 1951 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos universitetas); Bratislavos apylinkės teismo teisėjas; Bratislavos apeliacinio teismo civilinių bylų teisėjas ir pirmininko pavaduotojas; Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos civilinės ir šeimos teisės skyriaus narys; Aukščiausiojo Teismo komercinių bylų pakaitinis teisėjas; Europos žmogaus teisių komisijos (Strasbūras) narys; Konstitucinio Teismo teisėjas (2000-2004 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

gimė 1963 m.; teisės mokslų daktaras (Zagrebo universitetas, 1995 m.); teisės magistras (LL.M) (Mičigano universiteto teisės mokykla, 1992 m.); Harvardo teisės mokyklos kviestinis mokslininkas ir Fulbraito stipendijos gavėjas (2001‒2002 m.); nuo 1987 m. Zagrebo universiteto teisės fakulteto asistentas, vėliau ‒ profesorius; nuo 2006 m. Žano Monė katedros vedėjas, o nuo 2011 m. ‒ Žano Monė katedros vedėjas ad personam; Kornelio teisės mokyklos kviestinis profesorius (2012 m.); Kroatijos komisijos dėl konstitucijos reformos narys, darbo grupės dėl stojimo į Sąjungą vadovas (2009‒2010 m.); Kroatijos grupės dėl derybų dėl Kroatijos stojimo į Sąjungą narys (2006‒2011 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2013 m. liepos 4 d.

François Biltgen
François Biltgen

gimė 1958 m.; Paryžiaus II teisės, ekonomikos ir socialinių mokslų universiteto teisės magistro diplomas (1981 m.) ir trečiosios pakopos studijų (DEA) Bendrijos teisės diplomas (1982 m.); Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1982 m.); Liuksemburgo advokatūros narys (1987-1999 m.); Deputatų Rūmų narys (1994-1999 m.); Ešo prie Alzeto miesto savivaldybės tarybos narys (1987-1999 m.); Ešo prie Alzeto miesto mero pavaduotojas (1997-1999 m.); Liuksemburgo delegacijos Europos Sąjungos regionų komitete pakaitinis narys (1994-1999 m.); darbo ir užimtumo ministras, religijų reikalų ministras, ryšių su Parlamentu ministras, deleguotasis ryšių ministras (1999-2004 m.); darbo ir užimtumo ministras, religijų reikalų ministras, kultūros, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministras (2004-2009 m.); teisingumo ministras, viešosios tarnybos ir administracinės reformos ministras, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministras, ryšių ir žiniasklaidos ministras, religijų reikalų ministras (2009-2013 m.); vienas iš Bolonijos proceso ministrų konferencijos pirmininkų (2005 m. ir 2009 m.); vienas iš Europos kosmoso agentūros ministrų konferencijos pirmininkų (2012-2013 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 8 d.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

gimė 1962 m.; Tartu universiteto teisės studijų diplomas (1981-1986 m.); Respublikos prokuroro padėjėja Taline (1986-1991 m.); baigė Estijos diplomatijos mokyklą (1991-1992 m.); Prekybos ir pramonės rūmų patarėja teisės klausimais (1991-1993 m.) ir generalinė patarėja (1992-1993 m.); Talino apeliacinio teismo teisėja (1993-2004 m.); žmogaus teisių ir demokratizacijos studijų Europos magistro diplomas, Padujos ir Notingemo universitetai (2002-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 23 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2013 m. spalio 23 d.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

gimė1964 m.; Panteono‑Aso universiteto aukštesnės pakopos Bendrijos teisės studijų diplomas (1987 m.) ir teisės daktaras (1991 m.); Panteono‑Aso universiteto tęstinio mokymo centro lektorius; priimtas į Kipro advokatūrą (1993 m.); Užsienio reikalų ministro specialusis patarėjas Europos klausimais (1996–1999 m.); Kipro stojimo į Europos Sąjungą derybų grupės narys (1998–2003 m.); Respublikos teisės tarnybos patarėjas Sąjungos teisės klausimais (1999–2002 m.); derybų dėl bendro Kipro problemos sprendimo Kipro graikų delegacijų narys (2002–2014 m.); Respublikos pagrindinis teisininkas (2002–2007 m.), vėliau – pagrindinis advokatas (2007–2014 m.) ir Respublikos Teisės tarnybos Europos teisės departamento direktorius (2003–2014 m.); Kipro vyriausybės atstovas Europos Sąjungos teismuose (2004–2014 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2014 m. spalio 8 d.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

gimė 1950 m.; Sevilijos ir Grenados universitetų teisės diplomas (1967-1972 m.); prokuroras prie Maljorkos Palmos ir Sevilijos teismų (1977-1982 m.); Andalūzijos aukštesniojo teisingumo teismo, Nacionalinio teismo ir Kanarų aukštesniojo teisingumo teismo administracinių bylų kolegijos teisėjas (1982-1989 m.); Kantabrijos aukštesniojo teisingumo teismo administracinių bylų kolegijos pirmininkas (1989-1994 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1995-1999 m.); Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacijos (ACA-Europe) valdybos narys (2006-2014 m.); centrinės rinkimų komisijos narys (2012-2015 m.); Ispanijos Aukščiausiojo Teismo administracinių bylų kolegijos teisėjas (1999-2015 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

gimė 1964 m.; Orhuso universiteto teisės magistras (1991 m.); Europos koledžo Briugėje Europos teisės magistras (1993 m.); Orhuso universiteto (1991-1993 m.) ir Kopenhagos universiteto (1999-2001 m.) dėstytojas; Kopenhagos ir Olborgo universitetų kviestinis dėstytojas (nuo 2008 m.); Danijos advokatūros narys (1995 m.); teisės referentas Europos Bendrijų pirmosios instancijos teisme (1994-1999 m.); prokuroras (Kopenhagos prokuratūra) (1999-2000 m.) ir policijos apylinkių inspektorius (2004-2006 m.); Danijos ministro pirmininko atstovo derybose dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos rengimo patarėjas teisės klausimais (1999-2000 m.); skyriaus vadovas Teisingumo ministerijos Europos teisės tarnyboje (1999-2000 m.), departamento vadovas Teisingumo ministerijos Europos teisės ir žmogaus teisių tarnyboje (2000-2001 m.) ir departamento vadovas Teisingumo ministerijos Nuosavybės teisės ir prievolių tarnyboje (2001-2006 m.); Danijos vyriausybės paskirtas vartotojų ombudsmenas (2006-2014 m.); Østre Landsret (Kopenhaga) teisėjas (2015 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Michal Bobek
Michal Bobek

gimė 1977 m.; Prahos Karolio universiteto teisės magistras ir tarptautinių santykių magistras; Kembridžo universiteto Europos Sąjungos teisės ir Anglijos teisės diplomas; Oksfordo universiteto St. Edmund Hall Magister Juris; Florencijos Europos universitetinio instituto teisės daktaras; studijos Briuselio laisvajame universitete ir Kvinslando universitete (Australija); Čekijos Respublikos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininko teisės referentas (2005-2009 m.), vėliau šio teismo tyrimų ir dokumentacijos tarnybos vadovas (2008-2009 m.); pripažinta teisė verstis teisėjo praktika Čekijos Respublikoje (2009 m.); Oksfordo universiteto Europos teisės ir lyginamosios teisės instituto dėstytojas (2011-2012 m.) ir tyrinėtojas (2013-2016 m.); Europos koledžo Briugėje dėstytojas (2013-2015 m.); Čekijos nacionalinio banko Apeliacinės tarybos narys (2013-2015 m.); Europos Žmogaus teisių teismo ad hoc teisėjas (2013-2015 m.); vienas iš Čekijos Europos teisės ir lyginamosios teisės asociacijos steigėjų ir šios asociacijos pirmininkas; kelių Europos ir kitų pasaulio šalių universitetų dėstytojas ir kviestinis dėstytojas; daugelio publikacijų Europos Sąjungos, Europos žmogaus teisių, viešosios lyginamosios teisės ir teisės teorijos klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

gimė 1952 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (1975 m.); teisės mokslų daktaras (1979 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto dėstytojas (1977–1984 m.), docentas (1984–1990 m.) ir profesorius (1990–2013 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto Teisės fakulteto dekanas (1988–1991 m.); Bulgarijos Nacionalinio Susirinkimo Teisėkūros tarybos narys (1995–1997 m.); Bulgarijos naujojo universiteto Žano Monė katedros vedėjas (2002–2005 m.); Bulgarijos Respublikos Prezidento Teisės patarėjų tarnybos pirmininkas (2002–2003 m.); Bulgarijos Konstitucinio Teismo teisėjas (2003–2009 m.) ir pirmininkas (2009–2012 m.); Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2013–2016 m.); Europos Tarybos Venecijos komisijos narys (2006–2016 m.) ir pirmininko pavaduotojas (2013–2015 m.); Bulgarijos ombudsmeno Konstitucinės tarybos narys (2015–2016 m.); kelių teisinių leidinių redaktorius; daugelio teisinių publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

gimė 1954 m.; Maltos universiteto teisės diplomas (1977 m.); Londono universiteto teisės magistro diplomas (1979 m.); Kembridžo universiteto teisės mokslų daktaras (1982 m.); Ealing College of Higher Education lektorius (1982–1984 m.); Ekseterio universiteto lektorius (1984–1990 m.); Londono universiteto  Queen Mary and Westfield koledžo vyresnysis lektorius (1990–1993 m.); patarėjas teisės klausimais privačiajame sektoriuje, vėliau Maltos parlamente (1993–2016 m.); Maltos universiteto dėstytojas ir Europos teisės ir lyginamosios teisės katedros vadovas (1993–2016 m.); Maltos universiteto dokumentacijos ir tyrimų centro direktorius (1993–2016 m.); Maltos Europos teisės asociacijos pirmininkas; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas (2016–2018 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

gimė 1958 m.; Bolonijos universiteto teisės diplomas (1982 m.); Bolonijos universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytoja; Bolonijos universiteto tarptautinio Europos teisės tyrimų centro direktorė; Bolonijos advokatūros narė; Urbino universiteto tarptautinės teisės asocijuotoji dėstytoja (1997–2000 m.); Italijos tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės bendrijos pirmininko pavaduotoja (2009–2010 m.); Kinijos politikos mokslų ir teisės universiteto mišriojo valdymo komiteto narė Kinijos-Europos teisės mokykloje (2011–2013 m.); Italijos vyriausybės atstovė Europos teisės akademijos valdymo komitete (2015–2018 m.); daugelio publikacijų autorė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2018 m. spalio 8 d.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

gimė 1958 m.; Dublino universiteto koledžo teisės diplomas (LL.M., 1981 m.); Dublino universiteto koledžo mokslų daktaras (LL.D., 1997 m.); Pensilvanijos universiteto teisės diplomas (LL.M., 1982 m.); Dublino Honorable Society of King’s Inns baristeris (1984 m.); Dublino Trinity koledžo mokslų daktaras (Ph.D. 2001); Dublino Trinity koledžo teisės docentas (1982–2007 m.); Airijos advokatūros jaunesnysis advokatas (1987–1997 m.); Airijos advokatūros vyresnysis advokatas (1997–2010 m.); Airijos aukštojo teismo teisėjas (2010–2014 m.); Airijos apeliacinio teismo teisėjas (2014–2018 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

gimė 1959 m.; Palermo universiteto teisės diplomas (1982 m.); Palermo universiteto konstitucinės teisės dėstytojas; Romos LUISS Guido Carli universiteto konstitucinės ir konkurencijos teisės dėstytojas; Italijos vyriausybės patarėjas teisės klausimais (1993–1996 m.); Kaljario universiteto viešosios teisės dėstytojas (1986–1997 m.); komisijos, atsakingos už ypatingo Sicilijos regiono statuso taikymą, pirmininkas (1998–2002 m.); Italijos sveikatos ministerijos patarėjas teisės klausimais (2008–2011 m.); komisijos, atsakingos už teisės į streiką užtikrinimą svarbiausiose viešosiose įstaigose, narys, vėliau – pirmininkas (2006–2011 m.); Italijos konkurencijos ir rinkos priežiūros institucijos pirmininkas (2011–2018 m.); 2013 m. balandžio mėn. Respublikos prezidento paskirtas vienu iš dešimties institucinių, ekonominių ir socialinių reformų komisijos patarėjų, o tų pačių metų birželio mėn. ministro pirmininko paskirtas ekspertų grupės, turėjusios parengti konstitucinių reformų projektą, nariu; daugelio publikacijų viešosios, konstitucinės, administracinės ir konkurencijos teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

gimė 1973 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1992–1997 m.); Vilniaus universiteto teisės mokslų daktaras (2008 m.); Vilniaus universiteto teisės fakulteto asistentas, asocijuotasis dėstytojas (1999–2018 m.); Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (2002–2003 m.), generalinio direktoriaus pavaduotojas (2004–2010 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2010–2018 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas (2012–2017 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo laikinasis pirmininkas (2015–2017 m.); kelių publikacijų Europos teisės ir konstitucinės teisės srityje autorius; Lietuvos Europos teisės asociacijos vienas iš steigėjų ir narių; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

gimė 1973 m.; baigė teisės mokslus Tartu ir Puatjė universitetuose; 2006 m. Tartu universitete įgijo teisės daktaro laipsnį; Estijos Užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento 7-ojo biuro direktorius (1995–1996 m.); Estijos Teisingumo ministerijos Baudžiamosios teisės departamento direktorius (1996–2001 m.); Talino miesto teismo teisėjas (2001–2002 m.); Talino apeliacinio teismo teisėjas (2002–2006 m.); Aukščiausiojo Teismo teisėjas (2006–2009 m.); Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegijos pirmininkas (2010–2013 m.); Europos Žmogaus Teisių Teismo ad hoc teisėjas (2010–2016 m.); Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (2013–2019 m.); Pirmosios instancijos teismų ir apeliacinių teismų tarybos pirmininkas (2013–2019 m.); Europos Sąjungos Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų tinklo pirmininkas (2017–2019 m.); kviestinis Tartu universiteto profesorius ir teisės fakulteto akademinės tarybos narys; Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos asociacijos Estijoje narys steigėjas; Estijos mokslų akademijos Konstitucinės teisės fondo tarybos narys; Estijos Teisės mokslų asociacijos narys; daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2019 m. vasario 6 d.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

gimė 1958 m.; Helsinkio (Suomija) universiteto teisės diplomas (1980 m.), trečiosios pakopos teisės studijų diplomas (1982 m.), teisės mokslų daktaras (2008 m.); Helsinkio universiteto dėstytojas (1980–1986 m.); teisės referentas Rovaniemio (Suomija) pirmosios instancijos teisme ir šio teismo laikinasis teisėjas (1983–1984 m.); Suomijos teisingumo ministerijos patarėjas teisės klausimais (1987–1989 m.), vėliau – Europos teisės skyriaus vadovas (1990–1995 m.); Suomijos užsienio reikalų ministerijos patarėjas teisės klausimais (1989–1990 m.); Suomijos Parlamento Didžiosios komisijos sekretorius ir patarėjas Europos klausimais (1995–2000 m.); Suomijos Vyriausiojo administracinio teismo laikinasis teisėjas (2000 m. liepos mėn.–2002 m. gruodžio mėn.), vėliau – teisėjas (2003 m. sausio mėn.–2009 m. rugsėjo mėn.); vykstant deryboms dėl Suomijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą – už teisės ir institucinius klausimus atsakingas asmuo; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2009 m. spalio 7 d. iki 2015 m. spalio 7 d.; Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2015–2019 m.); Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas (2018–2019 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2019 m. spalio 7 d.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

gimė 1959 m.; Paryžiaus II universiteto teisės magistro diplomas (1982 m.); teisėjų profesinis mokymas Prancūzijos Nacionalinėje teisėjų mokykloje (1984–1986 m.); Limožo pirmosios instancijos teismo teisėjas (1986–1988 m.); teisėjas, einantis pareigas Teisingumo ministerijos centrinėje administracijoje (1988–1996 m.); Prancūzijos Kasacinio teismo patarėjas teisės klausimais (conseiller référendaire) (1996–2004 m.); Sprendimų redaktorius Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (2004–2006 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas teisėjų P. Lindh, vėliau C. G. Fernlund kabinetuose (2006–2012 m.); Kasacinio teismo Socialinių bylų kolegijos generalinis advokatas ir Generalinio prokuroro prie Kasacinio teismo įgaliotinis (2012–2017 m.); Kasacinio teismo komercinių, finansinių ir ekonominių bylų kolegijos pirmasis generalinis advokatas (2017–2020 m.); Kasacinio teismo pranešimų ir tyrimų komisijos narys (1998–2002 m.); Kasacinio teismo apkaltinamųjų nuosprendžių peržiūros komisijos narys (1999–2004 m.); Prancūzijos Nacionalinio notarų rengimo instituto valdybos pirmininkas (2016–2020 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2020 m. kovo 23 d.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

gimė 1953 m.; Atėnų universiteto (Graikija) teisės diplomas (1976 m.); Briuselio laisvojo universiteto (Belgija) Sąjungos teisės magistras (1990 m.); Tarptautinio žmogaus teisių instituto (Ženeva, Šveicarija, ir Strasbūras, Prancūzija) stipendijos gavėjas (1992 m.); Atėnų advokatūros narys (1978–1979 m.); Graikijos Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas, vyresnysis pareigūnas, narys, pirmininko pavaduotojas, o nuo 2020 m. vasario mėn. – pirmininkas (1979–2020 m.); kelių įstatymų projektų rengimo komitetų pirmininkas, Graikijos centrinio įstatymų projektų rengimo komiteto narys; Nacionalinės viešojo administravimo mokyklos (Graikija) dėstytojas; Nacionalinės teisėjų mokyklos Sąjungos teisės ir administracinės teisės dėstytojas (Graikija) (1995–2016 m.); Drausminės aukštųjų mokyklų dėstytojų tarybos pirmininkas (kelios kadencijos nuo 2011 m. iki 2020 m.); Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo pirmininkas (kelios kadencijos nuo 2011 m. iki 2020 m.); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys, vėliau – pirmininkas (kelios kadencijos nuo 1996 iki 2020); Graikijos Aukščiausiojo Specialiojo Teismo narys (kelios kadencijos nuo 2000 m. iki 2020 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2020 m. rugsėjo 10 d.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

gimė 1970 m.; Latvijos universiteto teisės diplomas (1993 m.); podiplominės Amerikos teisės sistemos, Europos Bendrijų teisės ir politikos ir politikos mokslų studijos Orhuso universitete (Danija) (1993 m.); Lundo universiteto (Švedija) tarptautinės teisės magistro diplomas (1994 m.); Kembridžo universiteto (Jungtinė Karalystė) teisės mokslų daktarė (1999 m.); Latvijos Respublikos parlamento nario padėjėja (1990–1992 m.); Latvijos Respublikos parlamento Užsienio reikalų komisijos konsultantė (1992–1995 m.); Latvijos universiteto Teisės teorijos ir politikos katedros ir Tarptautinės teisės ir jūrų teisės katedros asistentė, vėliau – tarptautinės teisės ir Sąjungos teisės dėstytoja ir šio universiteto Žmogaus teisių instituto steigėja ir direktorė (1993–1999 m.); Latvijos ministro pirmininko patarėja (1995 m.); Europos Tarybos Žmogaus teisių generalinio direktorato (Strasbūras, Prancūzija) patarėja (1999–2001 m.); Rygos aukštosios teisės mokyklos (Latvija) „Söderberg" dėstytoja, kviestinė dėstytoja, vėliau – tarptautinės teisės ir žmogaus teisių dėstytoja (nuo 2001 m.); Lundo universiteto Raoul Wallenberg instituto kviestinė dėstytoja (2001–2005); Europos Žmogaus Teisių Teismo (Strasbūras) teisėja ir kolegijos pirmininkė (2005–2014 m.); Latvijos mokslų akademijos narė korespondentė (nuo 2017 m.); daugelio publikacijų tarptautinės ir nacionalinės viešosios teisės srityse autorė; Baltic Yearbook of International Law steigėja ir redaktorių kolegijos narė; Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja (2015–2020 m.); Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė (2017–2020 m.); Teisingumo Teismo teisėja nuo 2020 m. spalio 6 d.

Jan Passer
Jan Passer

gimė 1974 m.; Prahos Karolio universiteto teisės diplomas (1997 m.) ir teisės mokslų daktaras (2007 m.); Stokholmo universiteto teisės magistras (2000 m.); Prahos miesto teismo teisėjas praktikantas (1997–2001 m.); Prahos antrojo apylinkės teismo teisėjas (2001–2005 m.); Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2016 m.); Prahos Karolio universiteto (2001–2003 m.), Brno Masaryko universiteto (2006–2016 m.), Olomouco Palackio universiteto (2014–2016 m.) ir Čekijos Respublikos Teisingumo akademijos (2001–2016 m.) teisės, įskaitant Europos Sąjungos teisę, dėstytojas; Bendrojo Teismo teisėjas (2001–2016 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2020 m. spalio 6 d.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

gimė 1961 m.; Valensijos universiteto teisės diplomas (1979-1984 m.); Valensijos autonominio regiono Prekybos rūmų tarybos prekybos analizės specialistas (1986 m.); teisininkas lingvistas Teisingumo Teisme (1986-1990 m.); teisininkas revizorius Teisingumo Teisme (1990-1993 m.); administratorius Teisingumo Teismo Spaudos ir informacijos tarnyboje (1993-1995 m.); administratorius Europos Parlamento Institucinių reikalų komiteto sekretoriate (1995-1996 m.); Teisingumo Teismo kanclerio atašė (1996-1999 m.); teisės referentas Teisingumo Teisme (1999-2000 m.); Teisingumo Teismo Ispanų kalbos vertimų raštu skyriaus vadovas (2000-2001 m.); Teisingumo Teismo Vertimų raštu tarnybos direktorius, vėliau - generalinis direktorius (2001-2010 m.); Teisingumo Teismo kancleris nuo 2010 m. spalio 7 d.