Teisminės veiklos statistika

Teisminės veiklos statistika pateikiama teismo kasmet skelbiamoje institucijos metinėje ataskaitoje.

Ankstesnių metų teisminės veiklos statistiką taip pat galima rasti Curia svetainėje, dalyje „Istorija".