Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos sutartis (suvestinė redakcija)

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2019-5-1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamentas (2018-12-1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamento Praktinės vykdymo nuostatos (2018-12-1)

2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo teismo sprendimas (ES) 2016/2387 dėl pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 arba 2 dalį pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2018-12-1)

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas (OL C 398, 2022, p.2)

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas (OL C 398, 2022, p.2)

Išrinkti kolegijų pirmininkai (OL C 398, 2022, p.3)

Kolegijų sudėtis ir teisėjų paskyrimas į kolegijas (OL C 398, 2022, p.3)

Didžiosios kolegijos sudėtis (OL C 398, 2022, p.7)

Pareigų negalintį vykdyti teisėją pakeičiančio teisėjo paskyrimo tvarka (OL C 398, 2022, p.7)

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai (OL C 398, 2022, p.8)

Bendrojo Teismo sprendimas 2022 m. vasario 9 d. dėl Teismo atostogų (OL C 138, 2022, p.3)

Bendrojo Teismo sprendimas 2023 m. vasario 15 d. dėl Teismo atostogų (OL C 104, 2023, p.3)

Paskirtas Teismo kancleris (OL C 006, 2017)

Daugiau informacijos

Anonimiškumo užtikrinimas vykstant teismo procesui Europos Sąjungos Bendrajame Teisme

Atmintinė: ieškinys

Pagrindų ir pagrindinių argumentų, kuriais remiamasi ieškinyje ar apeliaciniame skunde, santraukos pavyzdys

Atmintinė: Teismo posėdis

Patarimai proceso dalyviams

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

2015 m. kovo 4 d. Procedūros reglamento ir iš dalies pakeisto 1991 m. gegužės 2 d. Procedūros reglamento atitikties lentelė

Pasiūlymai keisti dokumentus

Bendrojo Teismo procedūros reglamento pakeitimai (OL L 44, 2023, p.8)

Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinių vykdymo nuostatų daliniai pakeitimai (OL L 73, 2023, p.58)

Daugiau informacijos

Procedūra - Pakeitimų raida