Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Sutarčių ištraukos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2019-5-1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamentas (2018-12-1)

1991 m. gegužės 2 d. Procedūros reglamentas, iš dalies paskutinį kartą pakeistas 2013 m. birželio 19 d. (2013-7-1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamento Praktinės vykdymo nuostatos (2018-12-1)

2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo teismo sprendimas (ES) 2016/2387 dėl pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 arba 2 dalį pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2018-12-1)

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

- Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas (OL C 392, 2016, p. 2)

- Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas (OL C 392, 2016, p. 2)

- Teisėjų paskyrimas į kolegijas (OL C 139, 2019, p. 2)

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai (OL C 172, 2019, p. 2)

Pareigų negalintį vykdyti teisėją pakeičiančio teisėjo paskyrimo tvarka (OL C 296, 2016, p. 2)

- Išrinkti kolegijų pirmininkai (OL C 392, 2016, p. 2)

Didžiosios kolegijos sudėtis (OL C 296, 2016, p. 2)

Paskirtas Teismo kancleris (OL C 006, 2017)

Bendrojo Teismo sprendimas 2019 m. vasario 27 d. dėl Teismo atostogų (OL C 103, 2019, p.5)

Daugiau informacijos

Anonimiškumo užtikrinimas vykstant teismo procesui Europos Sąjungos Bendrajame Teisme

Atmintinė: ieškinys

Pagrindų ir pagrindinių argumentų, kuriais remiamasi ieškinyje ar apeliaciniame skunde, santraukos pavyzdys

Atmintinė: Teismo posėdis

Patarimai proceso dalyviams

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

2015 m. kovo 4 d. Procedūros reglamento ir iš dalies pakeisto 1991 m. gegužės 2 d. Procedūros reglamento atitikties lentelė

Pasiūlymai keisti dokumentus

Šiai rubrikai skirtos informacijos kol kas nėra

Daugiau informacijos

Procedūra - Pakeitimų raida