Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos sutartis (suvestinė redakcija)

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2019 5 1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamento suvestinė redakcija  (2023 4 1)

Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinių vykdymo nuostatų suvestinė redakcija  (2023 4 1)

2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo teismo sprendimas (ES) 2016/2387 dėl pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 arba 2 dalį pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2018 12 1)

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas (OL C 398, 2022, p.2)

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas (OL C 398, 2022, p.2)

Išrinkti kolegijų pirmininkai (OL C 398, 2022, p.3)

Kolegijų sudėtis ir teisėjų paskyrimas į kolegijas (OL C 398, 2022, p.3)

Didžiosios kolegijos sudėtis (OL C 398, 2022, p.7)

Pareigų negalintį vykdyti teisėją pakeičiančio teisėjo paskyrimo tvarka (OL C 398, 2022, p.7)

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai (OL C 286, 2023, p.2)

Bendrojo Teismo sprendimas 2022 m. vasario 9 d. dėl Teismo atostogų (OL C 138, 2022, p.3)

Bendrojo Teismo sprendimas 2023 m. vasario 15 d. dėl Teismo atostogų (OL C 104, 2023, p.3)

Paskirtas Teismo kancleris (OL C 216, 2023)

Daugiau informacijos

Duomenų neatskleidimas visuomenei vykstant teismo procesui 

Atmintinė – Ieškinys 

Tiesioginio ieškinio pavyzdys (išskyrus intelektinės nuosavybės bylas) 

Ieškinio intelektinės nuosavybės bylose pavyzdys 

Pagrindų ir pagrindinių argumentų, kuriais remiamasi ieškinyje, santraukos pavyzdys 

Atmintinė – Teismo posėdis 

Vertimo žodžiu direktorato patarimai kalbėtojams

Praktinės rekomendacijos šalims atstovaujantiems asmenims, dalyvaujantiems teismo posėdyje per vaizdo konferenciją 

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

Pasiūlymai keisti dokumentus

-

Daugiau informacijos

Procedūra - Pakeitimų raida