Postupak

Propisi koji uređuju postupak

Relevantne odredbe iz Ugovorâ de en fr

Statut Suda Europske unije (1.9.2016.)

Poslovnik Općeg suda (1.12.2018.)

Poslovnik od 2. svibnja 1991., kako je zadnje izmijenjen 19. lipnja 2013. (1.7.2013.)

Praktična pravila za provedbu Poslovnika Općeg suda (1.12.2018.)

Odluka Općeg suda (EU) 2016/2387 od 14. rujna 2016. o pravilima sigurnosti primjenjivima na podatke ili dokazne elemente podnesene na temelju članka 105. stavka 1. ili 2. Poslovnika

Odluka Općeg suda od 11. srpnja 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacijom e-Curia (1.12.2018.)

Objave u Službenom listu Europske unije

- Izbor predsjednika Općeg suda (SL C 392, 2016., str. 2.)

- Izbor potpredsjednika Općeg suda (SL C 392, 2016., str. 2.)

- Raspored sudaca u vijećima (SL C 2019, C 139, str. 2.)

Kriteriji za dodjelu predmeta sudskim vijećima (SL C 296, 2016., str. 2.)

Način određivanja suca koji zamjenjuje spriječenog suca (SL C 296, 2016., str. 2.)

- Izbor predsjednikâ vijećâ (SL C 392, 2016., str. 2.)

Sastav velikog vijeća (SL C 296, 2016., str. 2.)

Imenovanje tajnika (SL C 006, 2017.)

Odluka Općeg suda od 27. veljače 2019. o sudskim praznicima (SL C 103, 2019, str. 5)

Ostali korisni podaci

Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Općim sudom Europske unije

„Podsjetnik" tužba

Predložak sažetka pravnih navoda i glavnih argumenata navedenih u tužbi/žalbi

„Podsjetnik" za raspravu

Savjeti za zastupnike govornike

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

Usporedna tablica Poslovnika od 4. ožujka 2015. i izmijenjenog Poslovnika od 2. svibnja 1991.

Izmjene dokumenata u tijeku

At present there is no information under this heading

Dodatne informacije

Postupak - Pregled izmjena i dopuna