Postupak

Propisi koji uređuju postupak

Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena verzija)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija)

Statut Suda Europske unije (1-5-2019.)

Poslovnik Općeg suda (1.12.2018.)

Praktična pravila za provedbu Poslovnika Općeg suda (1.12.2018.)

Odluka Općeg suda (EU) 2016/2387 od 14. rujna 2016. o pravilima sigurnosti primjenjivima na podatke ili dokazne elemente podnesene na temelju članka 105. stavka 1. ili 2. Poslovnika

Odluka Općeg suda od 11. srpnja 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacijom e-Curia (1.12.2018.)

Objave u Službenom listu Europske unije

Sastav velikog vijeća (SL C 172, 2019., str. 2.)

Način određivanja suca koji zamjenjuje spriječenog suca (SL C 263, 2019., str. 2.)

Kriteriji za dodjelu predmeta sudskim vijećima (SL C 372, 2019., str. 2.)

Osnivanje vijeća i raspored sudaca u vijećima (SL C 114, 2020., str. 2.)

Izbor predsjednika Općeg suda (SL C 363, 2019., str. 2.)

Izbor potpredsjednika Općeg suda (SL C 363, 2019., str. 2.)

Izbor predsjednikâ vijećâ (SL C 363, 2019., str. 2.)

Imenovanje tajnika (SL C 006, 2017.)

Odluka Općeg suda od 12. veljače 2020. o sudskim praznicima (SL C 95, 2020, str. 4)

Ostali korisni podaci

Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Općim sudom Europske unije

„Podsjetnik" tužba

Predložak sažetka pravnih navoda i glavnih argumenata navedenih u tužbi/žalbi

„Podsjetnik" za raspravu

Savjeti za zastupnike govornike

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

Usporedna tablica Poslovnika od 4. ožujka 2015. i izmijenjenog Poslovnika od 2. svibnja 1991.

Izmjene dokumenata u tijeku

 

Dodatne informacije

Postupak - Pregled izmjena i dopuna