Process

Dokumenti, kas nosaka procesu

Izvilkumi no līgumiem

Eiropas Savienības Tiesas Statūti (2016-1-9)

Vispārējās tiesas Reglaments (2018-1-12)

1991. gada 2. maija Reglaments, kas pēdējo reizi grozīts 2013. gada 19. jūnijā (2013-1-7)

Vispārējās tiesas Reglamenta izpildes praktiskie noteikumi (2018-1-12)

Vispārējās tiesas Lēmums (ES) 2016/2387 (2016. gada 14. septembris) attiecībā uz drošības noteikumiem, kas piemērojami atbilstoši Reglamenta 105. panta 1. vai 2. punktam iesniegtajai informācijai vai materiāliem

Vispārējās tiesas Lēmums (2018. gada 11. jūlijs) par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

Lietojumprogrammas e Curia lietošanas noteikumi (2018-1-12)

Paziņojumi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

- Vispārējās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana (OV 2016, C 392, 2. lpp.)

- Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (OV 2016, C 392, 2. lpp.)

- Tiesnešu darbība palātās . (OV 2019, C 139, 2. lpp.)

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana (OV 2016, C 392, 2. lpp.)

Virspalātas sastāvs (OV 2016, C 296, 2. lpp.)

Sekretāra iecelšana (OV 2017, C 006)

Vispārējās tiesas Lēmums (2019. gada 27. februāris) par Vispārējās tiesas oficiālajām brīvdienām (OV 2018, C 103, 5. Ipp.)

Cita noderīga informācija

Anonimitātes piešķiršana tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā

"Rokasgrāmata" Prasības pieteikumā sagatavošanai

Ar lietojumprogrammu e-curia iesniegta prasības pieteikuma sagatavošanas "rokasgrāmata"

Prasības pieteikumā izvirzīto pamatu un galveno argumentu kopsavilkuma paraugs

Mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanas "rokasgrāmata"

Padomi lietas dalībniekiem

Pieteikuma par juridisko palīdzību veidlapa

2015.gada 4.marta Reglamenta un grozītā 1991.gada 2.maija Reglamenta atbilstības tabula

Pašlaik veicamie tekstu grozījumi

Šobrīd šī sadaļa ir tukša

Sīkākai informācijai skat.

Process - grozījumu vēsture