CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Tiesas darbības statistika

Tiesas darbības statistika katru gadu tiek publicēta iestādes gada ziņojumā.

Vairāku iepriekšējo gadu Tiesas darbības statistiku tāpat var aplūkot Curia interneta lapā sadaļā "Vēsture".

.