Δικαστικές στατιστικές

Το Δικαστήριο δημοσιεύει κάθε χρόνο, στην ετήσια έκθεση του οργάνου, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητά του.

Στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών είναι επίσης διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο Curia, στο τμήμα "Παλαιότερα στοιχεία".