Súdne štatistiky

Súd uverejňuje každý rok vo výročnej správe inštitúcie súdne štatistiky o svojej činnosti.

Súdne štatistiky z viacerých predchádzajúcich rokov možno takisto nájsť na stránke Curia v časti „História".