Informácie o súdnych prázdninách

Obdobia, počas ktorých sa nepojednáva

V súlade s článkom 15 Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Súdny dvor zasadá nepretržite. Každý súd určí obdobia súdnych prázdnin, ako aj obdobia, počas ktorých sa zásadne nepojednáva.

Súdy a ich služby však riadne vykonávajú činnosť aj počas týchto období, v priebehu ktorých sa môžu uskutočniť pojednávania, ak to okolnosti veci vyžadujú.

Pokiaľ ide o súdny rok 2017/2018 a 2018/2019 pojednávať sa v zásade nebude počas týchto období :

 

2017/2018

2018/2019

- Sviatok všetkých svätých :
- vianočné sviatky :
- fašiangy :
- veľkonočné sviatky :
- Nanebovstúpenie :
- leto :

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Súdy okrem toho dodržiavajú zákonné dni pracovného pokoja Luxemburska, kde majú svoje sídlo.

 

 Viac informácií :

Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. marca 2018 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách