Informácie o súdnych prázdninách

Obdobia, počas ktorých sa nepojednáva

V súlade s článkom 15 Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Súdny dvor zasadá nepretržite. Každý súd určí obdobia súdnych prázdnin, ako aj obdobia, počas ktorých sa zásadne nepojednáva.

Súdy a ich služby však riadne vykonávajú činnosť aj počas týchto období, v priebehu ktorých sa môžu uskutočniť pojednávania, ak to okolnosti veci vyžadujú.

Pokiaľ ide o súdny rok 2018/2019 a 2019/2020 pojednávať sa v zásade nebude počas týchto období : 

 

2018/2019

2019/2020

- Sviatok všetkých svätých :
- vianočné sviatky :
- fašiangy :
- veľkonočné sviatky : 
- Nanebovstúpenie :
- leto :
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Súdy okrem toho dodržiavajú zákonné dni pracovného pokoja Luxemburska, kde majú svoje sídlo.

 

 Viac informácií :

Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. marca 2018 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách