Informačné brožúry

SÚDNY DVOR A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Súdny dvor a zdravotná starostlivosť

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Európskej únie v členských štátoch. V priebehu tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu a zároveň občanom priznali stále rozsiahlejšie práva, okrem iného v oblasti zdravotnej starostlivosti. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora v tejto oblasti.

SÚDNY DVOR A PRÁVA SPOTREBITEĽOV

Súdny dvor a práva spotrebiteľov

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu, a zároveň občanom, osobitne spotrebiteľom, priznali stále rozsiahlejšie práva. Na nasledujúcich stranách predstavíme niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora zoradených podľa tém.

V žiadnom z prípadov uvedených v tejto brožúre dané práva nevytvoril samotný Súdny dvor, ale len ich vyvodil alebo spresnil, keď vykladal nariadenia alebo smernice Únie.

SÚDNY DVOR A PRÁVA CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

Súdny dvor a práva cestujúcich v leteckej doprave

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) od roku 1952 dbá na dodržiavanie a riadne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas svojho fungovania vyhlásil rozsudky, ktoré posilňujú európsku integráciu a súčasne občanom priznávajú čoraz širšie práva. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko kľúčových rozsudkov Súdneho dvora týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave.

SÚDNY DVOR A MLÁDEŽ

Súdny dvor a mládež

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu, a zároveň občanom, osobitne mladým, priznali stále rozsiahlejšie práva. Na nasledujúcich stranách predstavíme niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora zoradených podľa tém.