Informationsbrochurer

Domstolen og andre internationale domstole

Domstolen og andre internationale domstole

Deres spørgsmål vedrørende Den Europæiske Unions Domstol, EFTA-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Internationale Domstol og Den Internationale Straffedomstol

Deres spørgsmål om Den Europæiske Unions Domstol

Deres spørgsmål om Den Europæiske Unions Domstol

Hvorfor har vi Den Europæiske Unions Domstol? Har Den Europæiske Unions Domstols domme nogen betydning for borgerne i Europa? Hvordan kan jeg vide, om mit juridiske problem vedrører EU-retten, og om Den Europæiske Unions Domstol har kompetence på det pågældende område? ...

Domstolen

Domstolen

Sammensætning, beføjelser og sagsbehandling.

Domstolen: retspraksis

Domstolen: retspraksis

Retten

Retten

Baggrund, sammensætning, beføjelser, sagsbehandling og retspraksis