Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken vedrørende »beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og ‑organerne« er i øjeblikket baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 (og ikke på forordning (EU) 2016/679 (»GDPR«), som ophæver direktiv 95/46/EF). Den nye udgave af forordning (EF) 45/2001 er under vedtagelse. De juridiske meddelelser på dette websted bliver ajourført i overensstemmelse med den nye udgave.

Selv om man kan browse rundt på dette websted uden at opgive personoplysninger, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de sider og tjenester, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvorledes oplysningerne bruges, i disse siders og tjenesters erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

I denne forbindelse gælder følgende: 

  • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
  • Den databeskyttelsesansvarlige sikrer, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvorledes de opfylder deres forpligtelser (forordningens artikel 24).
  • For alle EU-institutionerne, med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol, når den udøver retslige funktioner, fungerer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som uafhængig kontrolmyndighed.

Dette websted indeholder sommer tider links til eksterne websteder. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste er en tjeneste eller ressource, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på dette websted:

  • Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU’s politikker og aktiviteter.
  • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og offentlige aktører.
  • Transaktionstjenester, som giver adgang til alle basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter etc.