Beskyttelse af personoplysninger på Curia-webstedet

Den Europæiske Union går ind for beskyttelse af privatlivet og af personoplysninger.

Den Europæiske Unions Domstols politik vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018.

På denne side kan du finde forklaringer vedrørende de behandlinger af personoplysninger, som foretages i forbindelse med besøg på Den Europæiske Unions Domstols websted.

Yderligere oplysninger vedrørende behandlinger af personoplysninger, som institutionen foretager i forbindelse med sine forskellige opgaver, findes under rubrikken »Beskyttelse af personoplysninger« i menuen »Institutionen«. Du kan også konsultere det centrale register over behandling af personoplysninger.

 

Besøg på og brug af Den Europæiske Unions Domstols websted

Når Den Europæiske Unions Domstols websted besøges og bruges, er det nogle gange nødvendigt, at visse personoplysninger behandles.

Formularer

Webstedet indeholder formularer til at kontakte visse af Den Europæiske Unions Domstols tjenestegrene eller til at fremsende en anmodning til disse. I disse formularer skal visse personoplysninger afgives, for at anmodningen kan besvares effektivt.

De tjenestegrene, som kræver disse oplysninger, behandler dem i overensstemmelse med førnævnte forordning, og de pågældende formularer indeholder en specifik meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, som beskriver, hvordan institutionen anvender de afgivne oplysninger, og hvad formålet er med de behandlinger, som foretages.

Den dataansvarlige for hver af disse behandlinger er angivet i de respektive meddelelser. Meddelelserne indeholder ligeledes oplysninger om dine rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger og om, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af disse oplysninger.

»Cookies«

Dette websted anvender cookies, for at det kan fungere tilfredsstillende, og for at lette navigationen.

I visse tilfælde kan der blive installeret tredjepartscookies på brugerens computer. Det er bl.a. tilfældet, når der ses YouTube-videoer, eller når brugeren accepterer, at den pågældendes navigation følges i analyseøjemed og for at forbedre webstedet.

Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og om, hvordan du kan slette eller undgå at modtage disse, kan findes på webstedets side om »cookies«.

Sociale medier

Den Europæiske Unions Domstol bruger visse sociale medier i forbindelse med sin politik for ekstern kommunikation. Det drejer sig bl.a. om Den Europæiske Unions Domstols YouTube-kanal og Direktoratet for Kommunikations Twitter-konto.

Webstedet giver ligeledes mulighed for at dele oplysninger via Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest og Reddit.

Du kan få adgang til disse sociale medier ved at bruge ikonerne herfor, når de findes på Den Europæiske Unions Domstols websted. Disse medier har alle deres egne politikker for beskyttelse af privatlivet. Når du besøger disse websteder, forlader du Den Europæiske Unions Domstols websted, og dine oplysninger behandles af disse sociale medier i overensstemmelse med deres egen politik for beskyttelse af privatlivet.

YouTube-videoer kan ligeledes ses direkte på Domstolens websted. I dette tilfælde kan YouTube direkte anvende »cookies« eller andre midler til sporing. For at undgå denne sporing opfordrer vi dig til at konsultere de råd, vi giver på vores side om »cookies«.

Who is who

Webstedet indeholder ligeledes et link til Den Europæiske Unions officielle telefonbog, som administreres af Den Europæiske Unions Publikationskontor. Når du besøger den side, som indeholder denne telefonbog, forlader du Den Europæiske Unions Domstols websted, og det er Publikationskontorets politik for beskyttelse af privatlivet, som finder anvendelse.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren sikrer, at bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendes, når Den Europæiske Unions Domstol handler under udførelsen af sine ikke-judicielle opgaver og rådgiver institutionens dataansvarlige om opfyldelsen af deres forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes vedrørende ethvert spørgsmål om behandling af personoplysninger, som foretages i forbindelse med besøg på Den Europæiske Unions Domstols hjemmeside, ved at anvende webstedets kontaktformular og angive, at spørgsmålet vedrører »Den Europæiske Unions Domstols behandling af mine personoplysninger«.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

For alle Den Europæiske Unions institutioner, med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol, når den udfører sine judicielle opgaver, er den uafhængige kontrolmyndighed Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke overholder forordning (EU) 2018/1725, kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.