Beskyttelse af personoplysninger

Den Europæiske Union har en politik for beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

Politikken vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018.

Selv om man kan browse rundt på dette websted uden at opgive personoplysninger, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de sider og tjenester, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med førnævnte forordning, og der gives information om, hvorledes oplysningerne anvendes, i disse siders og tjenesters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger.

I denne forbindelse gælder følgende:

  • For hver enkelt e-tjeneste afgør en dataansvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med forordning 2018/1725.
  • Databeskyttelsesrådgiveren sikrer, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de dataansvarlige om, hvorledes de opfylder deres forpligtelser.
  • Den Europæiske Unions Domstol fører et register over behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som De kan konsultere hos databeskyttelsesrådgiveren (for yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsesrådgiveren websted).
  • For alle EU-institutionerne, med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol, når den udøver retslige funktioner, fungerer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som uafhængig kontrolmyndighed.

Dette websted indeholder til tider links til eksterne websteder. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at De tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste er en tjeneste eller ressource, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på dette websted:

  • Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU’s politikker og aktiviteter.
  • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og offentlige aktører.
  • Transaktionstjenester, som giver adgang til alle basale former for transaktioner med Den Europæiske Union, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter etc.

Hvorledes behandles dine e-mails og henvendelser?

Adskillige sider på webstedet gør det muligt at kommunikere med de forskellige tjenester ved at sende dem en e-mail eller ved at anvende en kontaktformular.

Når De fremsender en henvendelse, registreres Deres personoplysninger kun i det omfang, dette er nødvendigt med henblik på at besvare Deres henvendelse. Hvis den ansvarlige tjeneste ikke kan besvare Deres henvendelse, kan den videresende Deres henvendelse til en anden tjeneste.

Såfremt De har spørgsmål til behandlingen af Deres henvendelse eller af Deres personoplysninger, kan De medtage dette spørgsmål i forbindelse med Deres henvendelse.