CURIA
rss
avanceret søgning
Årsrapporten

Den Europæiske Unions Domstols årsrapport består af to dele, der har overskrifterne Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol og Årsberetning. Den Europæiske Unions Domstol offentliggør ligeledes en Årsoversigt, som udgør en sammenfatning af årsrapporten.   

 

Årsoversigt

RA-panorama2016

Årsoversigten giver et samlet overblik over Den Europæiske Unions Domstols virksomhed når henses til de retslige, institutionelle og administrative aspekter. Den indeholder de vigtigste domme, og forklarer deres rækkevidde for unionsborgerne, og giver ved hjælp af billeder, infografik og statistikker et overblik over de begivenheder, der har præget året.

pdf icon Årsoversigt

 

 

Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol

RA-jud2016

Denne del af rapporten giver et detaljeret overblik over Domstolens, Rettens og Personalerettens judicielle virksomhed, idet den indeholder en analyse af retspraksis med tilføjelse af links til den fulde tekst og statistikker over retspraksis i det pågældende år.

pdf icon Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol   pdf icon Tidligere udgivelser

 

 

 

Årsberetning (Årsberetning fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede)

RA GEST

Hvert år redegør den af institutionen ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede over for Unionens budgetmyndigheder – i overensstemmelse med den gældende finansforordning – for forvaltningen af institutionens udgifter og omkostninger i en årsberetning. Denne beretning, der kaldes årsberetningen, indeholder bl.a. en redegørelse for de af institutionen opnåede resultater på baggrund af institutionens ressourcer, og for de interne kontrolsystemers funktionsmåde.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.