Årsrapporten

Den Europæiske Unions Domstols årsrapport består af to dele, der har overskrifterne Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol og Årsberetning. Den Europæiske Unions Domstol offentliggør ligeledes en Årsoversigt, som udgør en sammenfatning af årsrapporten.   

         

2017

 

Årsoversigt

Årsoversigten giver et samlet overblik over Den Europæiske Unions Domstols virksomhed når henses til de retslige, institutionelle og administrative aspekter. Den indeholder de vigtigste domme, og forklarer deres rækkevidde for unionsborgerne, og giver ved hjælp af billeder, infografik og statistikker et overblik over de begivenheder, der har præget året.

ra panorama 2017

pdf icon Årsoversigt
      

pdf icon Tidligere udgivelser

 

pixel-gold2

     

Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol

Denne del af rapporten giver et detaljeret overblik over Domstolens, Rettens og Personalerettens judicielle virksomhed, idet den indeholder en analyse af retspraksis med tilføjelse af links til den fulde tekst og statistikker over retspraksis i det pågældende år.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol
      

pdf icon Tidligere udgivelser

 

pixel-gold

Årsberetning
(Årsberetning fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede)

Hvert år redegør den af institutionen ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede over for Unionens budgetmyndigheder – i overensstemmelse med den gældende finansforordning – for forvaltningen af institutionens udgifter og omkostninger i en årsberetning. Denne beretning, der kaldes årsberetningen, indeholder bl.a. en redegørelse for de af institutionen opnåede resultater på baggrund af institutionens ressourcer, og for de interne kontrolsystemers funktionsmåde.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version