Årsrapporten

Den Europæiske Unions Domstols årsrapport består af to dele, der har overskrifterne Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol og Årsberetning. Den Europæiske Unions Domstol offentliggør ligeledes en Årsoversigt, som udgør en sammenfatning af årsrapporten.   

         

2021

 

Årsoversigt

Årsoversigten giver et samlet overblik over Den Europæiske Unions Domstols virksomhed når henses til de retslige, institutionelle og administrative aspekter. Den indeholder de vigtigste domme, og forklarer deres rækkevidde for unionsborgerne, og giver ved hjælp af billeder, infografik og statistikker et overblik over de begivenheder, der har præget året.

Panorama de l'année

 Årsoversigt  pdf icon

Tidligere udgivelser

 

pixel-gold2

     

Arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol

Denne del af rapporten giver et detaljeret overblik over Domstolens og Rettens judicielle virksomhed, idet den indeholder en analyse af retspraksis med tilføjelse af links til den fulde tekst og statistikker over retspraksis i det pågældende år.

ra judiciaire 2021

 Arbejdet ved Den Europæiske   Unions Domstol 

 Tidligere udgivelser

pixel-gold

Årsberetning
(Årsberetning fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede)

Hvert år redegør den af institutionen ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede over for Unionens budgetmyndigheder – i overensstemmelse med den gældende finansforordning – for forvaltningen af institutionens udgifter og omkostninger i en årsberetning. Denne beretning, der kaldes årsberetningen, indeholder bl.a. en redegørelse for de af institutionen opnåede resultater på baggrund af institutionens ressourcer, og for de interne kontrolsystemers funktionsmåde.

Rapport de gestion

Version française pdf icon

English version pdf icon

Tidligere udgivelser