CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Gada ziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojumu veido divas daļas, kuru nosaukumi ir Tiesas darbība un Vadības ziņojums. Eiropas Savienības Tiesa publicē arī Gada apskatu, kas ir Gada ziņojuma kopsavilkums.

         

2016

 

Gada apskats

Gada apskatā kopsavilkuma veidā tiek aplūkoti Eiropas Savienības Tiesas darbības juridiskie, institucionālie un administratīvie aspekti. Tajā tiek norādīti svarīgākie spriedumi, izskaidrojot to nozīmi Eiropas pilsoņiem, un ar attēlu, informatīvu grafiku un statistikas palīdzību tiek sniegts gada nozīmīgāko notikumu pārskats.

RA-panorama2016

pdf icon Gada apskats

 

pixel-gold2
     

Tiesas darbība

Šajā ziņojuma daļā tiek detalizēti aplūkota Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas ar tiesas spriešanu saistītā darbība, sniedzot judikatūras analīzi, kuru papildina atsauces uz pilniem tekstiem, un norādot tiesas darbības statistiku gada griezumā.

RA-jud2016

pdf icon Tiesas darbība
        FRENDE / NL

pdf icon Agrākie izdevumi

 

pixel-gold

Vadības ziņojums 2015
(Deleģētā kredītrīkotāja darbības gada ziņojums)

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

RA-gest

pdf icon Version française

pdf icon English version

 

 

.