Gada ziņojums

Gada apskats

Tiesas Gada ziņojums ieguvis jaunu izskatu: tagad Gada apskats ir nozīmīgākā publikācija par iestādes darbību un tās abu tiesu judikatūru pagājušā gada garumā.

Tajā ir apkopotas Tiesas un Vispārējās tiesas priekšsēdētāju uzrunas par katras tiesas darbību un attīstību un tās ir papildinātas ar statistikas datiem. Vispārējās tiesas priekšsēdētājs iepazīstina ar šīs tiesas jauninājumiem judikatūrā.

Šajā izdevumā tiek piedāvāta jauna sadaļa “Judikatūras fokuss”, kuras mērķis ir padziļinātā un pedagoģiskā veidā informēt juridisko profesiju pārstāvjus un plašāku sabiedrību par gada nozīmīgākajiem spriedumiem.

Gada apskats

 

 

Skatīt arī:

Vadības ziņojums

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

Rapport de gestion