CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Gada ziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojumu veido divas daļas, kuru nosaukumi ir Tiesas darbība un Vadības ziņojums. Eiropas Savienības Tiesa publicē arī Gada apskatu, kas ir Gada ziņojuma kopsavilkums.

 

Gada apskats

RA-panorama2016

Gada apskatā kopsavilkuma veidā tiek aplūkoti Eiropas Savienības Tiesas darbības juridiskie, institucionālie un administratīvie aspekti. Tajā tiek norādīti svarīgākie spriedumi, izskaidrojot to nozīmi Eiropas pilsoņiem, un ar attēlu, informatīvu grafiku un statistikas palīdzību tiek sniegts gada nozīmīgāko notikumu pārskats.

pdf icon Gada apskats

 

 

 

Tiesas darbība

RA-jud2016

Šajā ziņojuma daļā tiek detalizēti aplūkota Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas ar tiesas spriešanu saistītā darbība, sniedzot judikatūras analīzi, kuru papildina atsauces uz pilniem tekstiem, un norādot tiesas darbības statistiku gada griezumā.

pdf icon Tiesas darbība   pdf icon Agrākie izdevumi

 

 

 

Vadības ziņojums (Deleģētā kredītrīkotāja darbības gada ziņojums)

RA GEST

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.