Tiesas darbības statistika

Tiesas darbības statistika katru gadu tiek publicēta iestādes gada ziņojumā.

Vairāku iepriekšējo gadu Tiesas darbības statistiku tāpat var aplūkot Curia interneta lapā sadaļā "Vēsture".