Verksamhetsstatistik

Domstolen publicerar varje år statistik gällande dess verksamhet i institutionens årsrapport.

Verksamhetsstatistik för tidigare år finns också på webbplatsen Curia, under "Historik".