Informationsbroschyrer

Europeiska unionens domstol och de andra internationella domstolarna

Europeiska unionens domstol och de andra internationella domstolarna

Kortfattad information om Europeiska unionens domstol, Eftadomstolen, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Internationella domstolen och Internationella brottmålsdomstolen

Frågor och svar om Europeiska unionens domstol

Frågor och svar om Europeiska unionens domstol

Varför finns det en domstol för Europeiska unionen? Berörs EU-medborgarna av EU-domstolens praxis? Hur kan jag få reda på om mitt problem omfattas av unionsrätten och om Europeiska unionens domstol är behörig? ...

Domstolen

Domstolen

Sammansättning, behörighet och förfaranden

Domstolen: Rättspraxis

Domstolen: Rättspraxis

Tribunalen

Tribunalen

Historik, sammansättning, behörighet, förfarandet och rättspraxis