Informační brožury

Od roku 1952 dohlíží Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) na dodržování a řádné uplatňování unijního práva v členských státech. V průběhu času vydal rozsudky, které posílily evropskou integraci a zároveň občanům přiznávaly stále širší práva zejména v oblasti zdravotní péče. Na následujících stránkách je uvedeno několik významných rozsudků Soudního dvora v této oblasti.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dohlíží na dodržování a řádné uplatňování unijního práva v členských státech od roku 1952. V průběhu let vydal řadu rozsudků, které posílily evropskou integraci a současně přiznávají občanům stále širší práva. Následující stránky představují několik významných rozsudků Soudního dvora v oblasti práv cestujících v letecké dopravě.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) již od roku 1952 dbá na dodržování a správné uplatňování unijního práva v členských státech. V průběhu času vydal rozsudky, které posilují evropskou integraci a zároveň přiznávají občanům, a konkrétně mládeži stále rozsáhlejší práva. Na následujících stranách bude představeno několik významných rozsudků Soudního dvora, které jsou tematicky rozřazeny.

Již od roku 1952 dohlíží Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) na dodržování a správné uplatňování unijního práva v členských státech. V průběhu let vydal řadu rozsudků, které upevnily evropskou integraci, a občané, zejména spotřebitelé, díky nim získávali stále rozsáhlejší práva. Následující stránky obsahují tematicky rozčleněný přehled nejdůležitějších rozsudků Soudního dvora. V jednotlivých věcech zmíněných v této publikaci Soudní dvůr nezavedl předmětné právo sám, nýbrž jej dovodil či upřesnil výkladem unijních nařízení a směrnic.