Informační brožury

Od roku 1952 dohlíží Soudní dvůr Evropské unie na dodržování a řádné uplatňování unijního práva v členských státech. V řadě rozsudků dospěl k závěru, že nebyly dodrženy zákazy diskriminace stanovené v unijním právu a tyto zákazy posílil. Tato příručka poskytuje přehled významných rozsudků Soudního dvora, které jsou rozděleny podle jednotlivých kategorií diskriminace.

Od roku 1952 dohlíží Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) na dodržování a řádné uplatňování unijního práva v členských státech. V průběhu času vydal rozsudky, které posílily evropskou integraci a zároveň občanům přiznávaly stále širší práva zejména v oblasti zdravotní péče. Na následujících stránkách je uvedeno několik významných rozsudků Soudního dvora v této oblasti.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dohlíží na dodržování a řádné uplatňování unijního práva v členských státech od roku 1952. V průběhu let vydal řadu rozsudků, které posílily evropskou integraci a současně přiznávají občanům stále širší práva. Následující stránky představují několik významných rozsudků Soudního dvora v oblasti práv cestujících v letecké dopravě.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) již od roku 1952 dbá na dodržování a správné uplatňování unijního práva v členských státech. V průběhu času vydal rozsudky, které posilují evropskou integraci a zároveň přiznávají občanům, a konkrétně mládeži stále rozsáhlejší práva. Na následujících stranách bude představeno několik významných rozsudků Soudního dvora, které jsou tematicky rozřazeny.