Zprávy a studie

Pomocí této rubriky lze nahlížet do dokumentů, zpráv a studií vědecké, analytické či pedagogické povahy vypracovaných a vybraných Soudním dvorem Evropské unie a členskými soudy JSEU za účelem posílení vzájemné znalosti vnitrostátních právních řádů.

Jedná se zejména o rešerše, které provedl nebo jejichž provedení si vyžádal Soudní dvůr Evropské unie či některý členský soud JSEU pro účely své činnosti. Tyto hloubkové rešerše, které se mohou týkat určité konkrétní právní otázky nebo určitého tématu, mají sloužit jako zdroj pro reflexi soudů. Často jsou tedy záměrně sepsány z hlediska komparativního.

Soudní dvůr Evropské unie v tomto rámci sdílí „zprávy z rešerší“, které vypracovává ředitelství výzkumu a dokumentace a které jsou sepsány ve francouzštině a doplněny o shrnutí dostupné rovněž v angličtině.

Seznam těchto zpráv a studií se nachází v dolní části strany. Lze je také vyhledávat pomocí vyhledávacího okénka.


Procédures de nomination et de désignation des juges dans les États membres et rôle exercé par le pouvoir exécutif ou législatif dans le cadre de ces procédures
01.10.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - Listina základních práv
en fr
Autonomie de gestion des fédérations sportives nationales et applicabilité à ces dernières des règles relatives aux marchés publics
01.05.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Sbližování právních předpisů
en fr
Accès du public aux données à caractère personnel relatives aux infractions routières
01.05.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - Ochrana údajů - Sbližování právních předpisů
en fr
Impact d’une procédure pénale en cours sur le déroulement d’une procédure disciplinaire
01.03.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech
en fr
Obligation de déclaration par les juges de leurs intérêts financiers
24.06.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva
en fr
Mécanismes de recours internes existant dans les juridictions internationales et nationales
28.11.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví - Sbližování právních předpisů - průmyslové vlastnictví - přibližování legislativy
en fr
Portée de l’exigence d’indépendance de l’avocat
05.06.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - obecné principy práva
en fr
Possibilité et conditions d’un contrôle incident de la procédure de nomination d’un juge
15.05.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech - Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců
en fr
Droits des anciens dirigeants d’une société mise en liquidation d’engager des actions en justice au nom de ladite société
04.02.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Hospodářšká a měnová politika - Evropská centrální banka (ECB)
en fr
Anonymat des parties à l’occasion de la publication des décisions de justice
01.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů - soudní řízení - zvláštní řízení - správní řízení
en fr
Clauses de nationalité applicables à la participation des sportifs amateurs à des compétitions d’athlétisme
03.12.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
státní občanství - sport
en fr
Étendue du principe de légalité de l’impôt, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée
03.09.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daně - Daň z přidané hodnoty
en fr
Utilisation du billet à ordre dans les relations avec les consommateurs
12.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana spotřebitelů
en fr
Modalités de gestion des données confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires nationales
22.10.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
soudní přezkum
en fr
Contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel par les juridictions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles
07.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
soudní přezkum - ochrana údajů
en fr
Conditions et procédures relatives à la perte non volontaire de la nationalité
23.04.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
státní občanství
en fr
Liberté d’expression des parlementaires
25.09.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
svoboda projevu - parlament
en fr
Reconnaissance dans les États membres de la kafâla, notamment dans le contexte du droit d’entrée et de séjour dans les États membres
14.09.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Právo vstupu a pobytu
en fr
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví - Sbližování právních předpisů
en fr
Date déterminante pour apprécier la qualité de «mineur non accompagné» d’un réfugié afin que ses parents bénéficient du droit préférentiel au regroupement familial avec lui
28.09.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
azylová politika
en fr
Recevabilité des recours juridictionnels à l’encontre des actes de droit « souple »
30.11.2017 | Soudní dvůr | Výzkumná zpráva
Procesní ustanovení - právní kroky - přípustnost řízení
en fr
Application de la jurisprudence Cilfit par les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne
31.05.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - judikatura (EU) - právo EU − vnitrostátní právo
en fr
Existence de normes spécifiques ou de principes généraux relatifs à l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité directe des États membres
16.10.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Nepřímé daně - zneužití práva
en fr
Contrôle juridictionnel en matière de relations de travail impliquant des églises ou des entreprises de tendance religieuse
10.07.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zaměstnání - Sociální politika - svoboda vyznání - rovné zacházení
en fr
Accès à des informations détenues par les autorités nationales de surveillance financière
12.06.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Volný pohyb kapitálu - Vnitřní trh - zásady - přístup ke vzdělání - úvěrová instituce - investiční společnost - finanční nástroj
en fr
Applicabilité des règles relatives aux "données à caractère personnel" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE, à une copie corrigée d’un examen
06.12.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů
en fr
Règles de prescription en matière pénale
15.05.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - trestní právo
en fr
Sanctions pénales en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
21.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daň z přidané hodnoty
en fr
Cumul des sanctions administratives et pénales et principe ne bis in idem
20.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - Daně
en fr
Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v trestních věcech - výkon trestu
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech - závazkové právo
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daň z přidané hodnoty
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech - výkon rozhodnutí
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
trestní právo
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
azylová politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech - odpovědnost
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - občanská práva
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech - odvolání - právo EU
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
zákaz diskriminace - rovnost žen a mužů
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Sociální politika - svoboda vyznání
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Sociální politika - Sbližování právních předpisů - propuštění
en fr