Zprávy a studie

Pomocí této rubriky lze nahlížet do dokumentů, zpráv a studií vědecké, analytické či pedagogické povahy vypracovaných a vybraných Soudním dvorem Evropské unie a členskými soudy JSEU za účelem posílení vzájemné znalosti vnitrostátních právních řádů.

Jedná se zejména o rešerše, které provedl nebo jejichž provedení si vyžádal Soudní dvůr Evropské unie či některý členský soud JSEU pro účely své činnosti. Tyto hloubkové rešerše, které se mohou týkat určité konkrétní právní otázky nebo určitého tématu, mají sloužit jako zdroj pro reflexi soudů. Často jsou tedy záměrně sepsány z hlediska komparativního.

Soudní dvůr Evropské unie v tomto rámci sdílí „zprávy z rešerší“, které vypracovává ředitelství výzkumu a dokumentace a které jsou sepsány ve francouzštině a doplněny o shrnutí dostupné rovněž v angličtině.

Seznam těchto zpráv a studií se nachází v dolní části strany. Lze je také vyhledávat pomocí vyhledávacího okénka.


Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Veřejné zakázky Evropské unie
en fr
Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Obchodní politika
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - Listina základních práv
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - Ochrana údajů - Sbližování právních předpisů
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví - Sbližování právních předpisů - průmyslové vlastnictví - přibližování legislativy
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - obecné principy práva
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech - Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Hospodářšká a měnová politika - Evropská centrální banka (ECB)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů - soudní řízení - zvláštní řízení - správní řízení
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Občanství Unie
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daně - Daň z přidané hodnoty
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana spotřebitelů
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
soudní přezkum
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
soudní přezkum - ochrana údajů
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
státní občanství
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
svoboda projevu - parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Právo vstupu a pobytu
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví - Sbližování právních předpisů
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
azylová politika
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Soudní dvůr | Výzkumná zpráva
Procesní ustanovení - právní kroky - přípustnost řízení
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zásady, cíle a úkoly Smluv - judikatura (EU) - právo EU − vnitrostátní právo
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Nepřímé daně - zneužití práva
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Zaměstnání - Sociální politika - svoboda vyznání - rovné zacházení
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Volný pohyb kapitálu - Vnitřní trh - zásady - přístup ke vzdělání - úvěrová instituce - investiční společnost - finanční nástroj
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - trestní právo
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daň z přidané hodnoty
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Základní práva - Daně
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v trestních věcech - výkon trestu
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Daň z přidané hodnoty
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ochrana údajů
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech - výkon rozhodnutí
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
trestní právo
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
azylová politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Justiční spolupráce v občanských věcech - odpovědnost
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Občanství Unie
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Ustanovení o orgánech - odvolání - právo EU
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
zákaz diskriminace
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Sociální politika - svoboda vyznání
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Unijní soudy | Výzkumná zpráva
Sociální politika - Sbližování právních předpisů - propuštění
en fr