Služby pro média

Tiskové a informační oddělení poskytuje dostupné informace o soudní činnosti Soudního dvora a Tribunálu.

Tyto dva soudy se vyjadřují výlučně prostřednictvím svých rozhodnutí. Tiskové a informační oddělení tedy není jejich mluvčím.

Oddělení rozšiřuje v jednom nebo více jazycích tiskové zprávy umožňující rychle porozumět podstatným bodům rozsudků a stanovisek. Předmětem informace pro tisk mohou rovněž být některé události (slavnostní zasedání, protokolární návštěvy).

Tyto zprávy jsou dostupné na stránce Curia nebo prostřednictvím aplikace pro chytré telefony a tablety (Android a Apple) a rovněž prostřednictvím odběru RSS.

Oddělení spravuje rovněž dva twitterové účty, @CourUEPresse (ve francouzštině) a @EUCourtPress (v angličtině) používané k šíření informací o práci Soudního dvora a důležitých událostech.

Novináři mohou rovněž kontaktovat jednoho z pracovníků oddělení a zapsat se do seznamu, aby elektronickou poštou dostávali tiskové zprávy i jiné dílčí informace o rozvrhu práce (Informace týkající se ochrany údajů).

Rozvrh práce pokrývá období pěti týdnů a oznamuje ústní část řízení, přednes stanoviska a vyhlášení rozsudku. Obsahuje také obecné informace o projednávaných věcech.

Úplné znění rozsudků a stanovisek je dostupné na stránce Curia obvykle od 12:00 hodin SEČ v den vyhlášení.

Osoba odpovědná za příslušnou jazykovou skupinu může rovněž zorganizovat setkání se soudci a generálními advokáty.

Konečně je oddělení k dispozici osobám činným v oblasti médií za účelem poskytnutí jakýchkoli vysvětlení ohledně právní terminologie a právních otázek v souvislosti s rozhodnutími soudů Společenství.

 

Více informací: 

- Tým tiskového a informačního oddělení
 - Tiskové zprávy
 - RSS
 - Politika používání služby Twitter
 - Rozvrh práce
 - Formulář pro vyhledávání judikatury