Služby pre médiá

Oddelenie tlače a informácií poskytuje informácie o súdnej činnosti Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Oba súdy sa vyjadrujú výlučne prostredníctvom svojich rozhodnutí. Oddelenie tlače a informácií preto nie je ich hovorcom.

Oddelenie sprístupňuje v jednom alebo vo viacerých jazykoch tlačové komuniké umožňujúce rýchlo sa oboznámiť s podstatnými bodmi rozsudkov a návrhov. Predmetom informácie pre tlač môžu byť takisto niektoré iné udalosti (slávnostné zasadnutia, protokolárne návštevy).

Tieto komuniké možno nájsť na internetovej stránke Curia, prístupné sú aj prostredníctvom aplikácie určenej pre smartfóny a tablety (AndroidApple) a sú k dispozícii aj prostredníctvom kanála RSS.

Sekcia spravuje tiež účty na sieti Twitter, @CourUEPresse (vo francúzštine) a @EUCourtPress (v angličtine), využívané na zverejňovanie informácií o práci Súdneho dvora a dôležitých udalostiach.

Novinári sa tiež môžu kontaktovať s jedným zo spolupracovníkov sekcie a zapísať sa do zoznamu, aby dostávali elektronickou poštou tlačové komuniké, ako aj iné čiastkové informácie týkajúce sa kalendára (Informácia týkajúca sa ochrany údajov).

Kalendár pokrýva obdobie piatich týždňov a oznamuje pojednávania s prednesmi účastníkov konania, s prednesmi návrhov a s vyhláseniami rozsudku. Obsahuje tiež všeobecné informácie o veciach pred súdmi.

Úplné znenie rozsudkov a návrhov je dostupné na stránke Curia vo všeobecnosti od 12.00 SEČ v deň vyhlásenia.

Okrem toho sa môže zorganizovať stretnutie so sudcami a s generálnymi advokátmi prostredníctvom osoby zodpovednej za príslušnú lingvistickú jednotku.

Sekcia je nakoniec k dispozícii pre odborníkov v oblasti médií s cieľom poskytnúť akékoľvek vysvetlenia, pokiaľ ide o právnu terminológiu a právne otázky riešené v rozhodnutiach súdov Únie.

 

Viac informácií:

- Pracovná skupina sekcie tlače a informácií
- Tlačové komuniké
- Kanál RSS
- Podmienky používania siete Twitter
- Kalendár
- Formulár na vyhľadávanie judikatúry