Pressebetjening

Kontoret for Presse og Information offentliggør oplysninger om Domstolens og Rettens judicielle virksomhed.

De to retsinstanser udtaler sig udelukkende ved deres afgørelser. Kontoret for Presse og Information fungerer således ikke som talsmand for retsinstanserne.

Kontoret offentliggør på et eller flere sprog pressemeddelelser, der gør det muligt hurtigt at forstå de væsentlige punkter i dommene og forslagene til afgørelse. Bestemte begivenheder (højtidelige retsmøder, protokollære besøg)) kan ligeledes være genstand for en oplysning til pressen.

Disse meddelelser vil fortsat være tilgængelige på Curia, eller via en app til mobiltelefoner og tabletter (Android og Apple), og er ligeledes tilgængelige via et RSS-feed'et.

Kontoret administrerer ligeledes to twitterkonti @CourUEPresse (på fransk) og @EUCourtPress (på engelsk), der anvendes til at udbrede oplysninger om Domstolens arbejde og om vigtige begivenheder.

Journalister kan endvidere kontakte kontorets medarbejdere for at blive opført på en liste og derefter pr. e-mail modtage pressemeddelelser og andre konkrete oplysninger om retslisten(Information om Domstolens behandling af personoplysninger).

Retslisten omfatter en periode på fem uger og indeholder oplysninger om de mundtlige forhandlinger, fremsættelsen af forslag til afgørelse og afsigelsen af domme. Den indeholder således også generelle oplysninger om verserende sager.

Den fulde tekst til domme og forslag til afgørelse kan læses på Curia, normalt fra kl. 12 CET på afsigelsesdagen.

Det er endvidere muligt at foretage interview med dommere og generaladvokater efter aftale med den ansvarlige for den relevante sproglige enhed.

Endelig står Kontoret for Presse og Information til disposition for professionelle mediefolk med henblik på at besvare spørgsmål om juridisk terminologi og spørgsmål om de retlige problemstillinger, som behandles i afgørelserne fra Unionens retsinstanser.

 

Vil du vide mere:

- Kontoret for Presse og Informations medarbejdere
Pressemeddelelser
-RSS-feed
Politik for brug af Twitter
- Retslisten
- Søgning i retspraksis