Tjenestegrene

Grafisk organisationsplan

Samtlige institutionens tjenestegrene henhører under Domstolens justitssekretær under tilsyn af Domstolens præsident.

Tjenestegrenene er centreret omkring tre områder: de tjenestegrene, der yder administrativ bistand, henhører under Generaldirektoratet for Administration, sprogtjenesterne henhører under Generaldirektoratet for Flersprogethed og informationstjenesterne henhører under Generaldirektoratet for Information.

Direktoratet for Forskning og Dokumentation og Direktoratet for Protokol og Besøg henhører direkte under Domstolens justitssekretær.

Disse tjenestegrene yder støtte til de to retsinstanser, som i øvrigt hver råder over sit eget justitskontor, som overvåger sagernes korrekte behandling, og som står for modtagelse, meddelelse og opbevaring af alle processkrifter.

 

Mere om: