CURIA
rss
avanceret søgning
Tjenestegrene

Fortegnelse over tjenestegrenene

Bortset fra den interne revisionstjeneste, som henhører direkte under Domstolens præsident, henhører samtlige institutionens tjenestegrene under Domstolens justitssekretær under tilsyn af Domstolens præsident.

Disse tjenestegrene yder støtte til de to retsinstanser, som i øvrigt hver råder over sit eget justitskontor, som overvåger sagernes korrekte behandling, og som står for modtagelse, meddelelse og opbevaring af alle processkrifter.

 

  Domstolens justitssekretær    
Generaldirektoratet for personale og finansielle anliggender Generaldirektoratet for biblioteket, forskning og dokumentation Generaldirektoratet for infrastruktur Generaldirektoratet  for oversættelse  Direktoratet for tolketjenesten
Direktoratet for personale og personaleadministration Biblioteksdirektoratet Direktoratet for bygninger Direktorat A  sprogkontorerne CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Direktoratet for protokol og besøg
Direktoratet for budget og regnskab Direktoratet for forskning og dokumentation Direktoratet for logistik Direktorat B  sprogkontorerne  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Direktoratet  for kommunikation
    Direktoratet for informationsteknologi   Juridisk konsulent for administrative anliggender

.